Rodzaje pytań

Pytanie zamknięte - jedna odpowiedź
Wykorzystanie Chodzi o najczęściej używany rodzaj pytań ankietowych, respondent wybiera wśród nich TYLKO JEDNĄ wcześniej przygotowaną odpowiedź. Pytania...
czw, 24 Sty, 2019 at 4:12 PM
Pytanie zamknięte - większa ilość odpowiedzi
Wykorzystanie Pytanie można użyć wtedy, gdy chcesz umożliwić respondentowi wybór z większej ilości odpowiedzi na jedno pytanie. Z odpowiedzi stwierdzisz...
czw, 24 Sty, 2019 at 4:15 PM
Pytanie otwarte - odpowiedź tekstowa
Wykorzystanie Kiedy nie chcesz już gotowym wyborem pytań wpłynąć na odpowiedzi respondenta. Na przykład pytanie “Jakie marki samochodów wyobrazisz sobie, ...
czw, 24 Sty, 2019 at 4:18 PM
Wybór obrazka - pytanie zamknięte z jedną lub więcej odpowiedziami
Wykorzystanie Do wyboru obrazków, na których mogą występować różne wizualizacje produktów, opakowań, designu reklamy, marek (logo), konkretnego towaru, ...
czw, 24 Sty, 2019 at 4:24 PM
Ocena - skala gwiazdkowa
Wykorzystanie Jest często używana z powodu szybkiej i łatwej oceny jakości lub zadowolenia klienta z świadczonymi usługami (restauracje, hotele, salony ...
pt, 25 Sty, 2019 at 8:29 AM
Dyferencjał semantyczny
Wykorzystanie Dyferencjał semantyczny to często używana, socjalno-psychologiczna i socjologiczna metoda dla stwierdzenia subtelnych różnic w poglądach r...
pt, 25 Sty, 2019 at 8:38 AM
Pomiar lojalności NPS® (Net Promoter Score®)
Wykorzystanie Net Promoter Score jest wykorzystywany do pomiaru lojalności klientów, ewentualnie pracowników. Klienci (pracownicy) odpowiadają na bardzo...
czw, 19 Gru, 2019 at 8:19 AM
Podział punktów
Wykorzystanie Użyj jeśli chcesz, aby respondent podzielił wartość (np. punkty, pieniądzie, procent) pomiędzy pojedyncze możliwości. Tak uzyskasz informa...
pt, 25 Sty, 2019 at 8:48 AM
Pytanie na kolejność
Wykorzystanie Pytanie wykorzystasz, jeśli potrzebujesz uporządkować jakieś wartości według różnych parametrów, np. według wielkości, popularności, znacz...
pt, 25 Sty, 2019 at 8:52 AM
Macierz - możliwość jednej odpowiedzi na linijce
Wykorzystanie Pytanie macierzowe to połączenie większej ilości pytań i jednej odpowiedzi łącznie. Używamy je przede wszystkim w sytuacjach, kiedy powtar...
pt, 25 Sty, 2019 at 9:44 AM