Stronicowanie i Logika

Strony w ankiecie
Twoja ankieta złożona jest z trzech typów stron: 1. Strona początkowa – tutaj powinieneś wyjaśnić respondentom cel ankiety i motywować ich do jej wypełn...
pt, 25 Sty, 2019 at 2:08 PM
Jak dodać nową stronę
1. Otwórz ankietę, którą zamierzasz edytować. 2. Na panelu strony kliknij na symbol +. 3. Utworzy ci się nowa strona. 4. Jednakowym sp...
pt, 25 Sty, 2019 at 2:11 PM
Jak zmienić kolejność stron
1. Kliknij na wybraną stronę prawym przyciskiem myszki (lub podwójnym kliknięciem lewym przyciskiem). 2. Otworzy się menu kontekstowe, w którym wybierz ...
pt, 25 Sty, 2019 at 2:13 PM
Jak usunąć stronę z ankiety
1. W lewo, na panelu strony z pytaniami wybierz tą, którą chcesz usunąć. 2. Kliknij na ikonę strony prawym przyciskiem myszki (lub przez podwójne klikni...
pt, 25 Sty, 2019 at 2:16 PM
Logika ankiety (pomijanie pytań)
Pomijanie pytań to funkcja bonusowa, często używana do tworzenia pytań filtrujących (skryningowych), przede wszystkim na początku ankiety. Przykład nr 1...
pt, 25 Sty, 2019 at 2:26 PM

Didn't find answer to your question?