Zapier - co to takiego?

Mówiąc najprościej, Zapier to narzędzie, które pozwala na zautomatyzowanie powtarzalnych czynności i zadań. Działa poniekąd na zasadzie mostu pomiędzy dwiema różnymi aplikacjami, a co najważniejsze nie wymaga od użytkownika znajomości programowania. Wystarczy ustalić, co aplikacja nr 2 powinna zrobić, kiedy dojdzie do spełnienia określonego warunku w aplikacji nr 1.

Poniższy artykuł opisuje, jak połączyć Survio z usługą Zapier. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów niezwiązanych bezpośrednio z Survio, uprzejmie prosimy o kontakt z obsługą techniczną Zapier. 

Integracja z usługą Zapier dostępna jest dla użytkowników korzystających z Survio PRO

Jak Zapier współdziała z Survio?

Na obecną chwilę Survio oferuje jeden możliwy wyzwalacz (którym jest otrzymanie nowej odpowiedzi) i jedną akcję (czyli e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie).

Jak połączyć Survio z usługa Zapier?

Połączenie obu tych usług jest niezwykle proste.  

1. Zaloguj się do Survio i Zapier.  

2. Znajdź w swoim koncie w Survio ankietę, którą chcesz połączyć z usługą zewnętrzną za pośrednictwem Zapier. Teraz kliknij na Ustawienia w górnym menu a następnie na Integracje w menu po lewej stronie.

 

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email 
Description automatically generated

3. Wybierz pierwszą możliwość na liście integracji, czyli Zapier i kliknij na Połączyć.  

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

4. Survio przekieruje Cię na stronę usługi Zapier, które poprosi Cię o przyjęcie zaproszenia (adres strony z zaproszeniem to “https://zapier.com/developer/public-invite/”)

Graphical user interface 
Description automatically generated

5. Przyjmij zaproszenie klikając na “Accept Invite & Build a Zap” aby kontynuować.

Połączywszy Survio i Zapier, możemy zrobić następny krok i stworzyć pierwszą automatyzację. W kontekście usługi Zapier automatyzacja określa się za pomocą terminu “Zap”.  

Jak stworzyć automatyzację (Zap)  

Radzimy zapoznać się z materiałami na stronie dostawcy usługi Zapier, aby uzyskać pełen wgląd w oferowane możliwości. Obsługa klienta Survio może asystować wyłącznie przy rozwiązywaniu problemów wiążących się ściśle z tematyką Survio.   

Stwórzmy przykładową automatyzację korzystając z jednej z ankiet.  W ramach tego artykułu chcielibyśmy pokazać, jak ustawić automatycznie tworzyć wydarzenia w Kalendarzu Google, kiedy respondent odpowie na ankietę będącą formularzem rejestracji. W ten prosty sposób można zaoferować respondentom czy też potencjalnym klientom na możliwość zarezerwowania spotkania w celu omówienia potrzeb i oczekiwań.

W pierwszej kolejności należy mieć gotową ankietę, którą chcemy połączyć z Zapier. 

1. Zaloguj się do Zapier i kliknij na przycisk Create a new Zap (Stwórz nowy Zap).

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

2. Z listy aplikacji wybierz Survio. Survio dostarczy tzn. wyzwalacza (ang. trigger), czyli wydarzenia, które zainicjuje przeprowadzenie pożądanej akcji. W tym przypadku wyzwalaczem będzie otrzymanie nowej odpowiedzi ankietowej.

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

3. W następnym kroku określisz jakie wydarzenie będzie wyzwalaczem i jaką akcję wykona Zapier.  

W tej chwili jedynym dostępnym wydarzeniem jest otrzymanie nowej odpowiedzi. Wybierz to wydarzenie i kliknij na Continue.

4. Następnie wybierz konto z którym chcesz się połączyć. Graphical user interface, text, application, email 
Description automatically generated

5. Teraz wybierz właściwą ankietę. My wybieramy ankietę  Booking form czyli Formularz rezerwacji i kliknij na Continue.

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

6. Przetestujmy połączenie za pomocą przycisku Test trigger (test wyzwalacza), który sprawi, że Zapier znajdzie jedną z ostatnich odpowiedzi na ankietę, z którą może wejść w interakcję. 

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

7. Naciśnij na Continue.

Określenie akcji 

Akcja to czynność, którą Zapier wykona w usłudze zewnętrznej w odpowiedzi na wyzwalacz. 

Zapiej oferuje połączenie z niezliczoną ilością aplikacji i usług. Na potrzeby tego artykułu wybierzemy Kalendarz Google.  

1. Wybierz Kalendarz Google z listy poprzez wpisanie Google Calendar.

2. Google dokona autoryzacji połączenia pomiędzy kalendarzem a aplikacją Zapier i dlatego należy postępować w zgodzie z instrukcjami na ekranie.

 

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

3. Należy teraz określić, jaką akcję ma przeprowadzić Zapier w kalendarzu. Może to być np. stworzenie szczegółowego wydarzenia.  

 

Graphical user interface, text, application 
Description automatically generated

4. Wybierz konto związane z właściwym kalendarzem i kliknij na Continue.

5. Teraz określimy, jaką dokładnie akcję przeprowadzi w naszym imieniu Zapier. 

Wybierz właściwy kalendarz, co też jest istotne w razie posiadania kilku kalendarzy (np. zawodowy, prywatny itp.)  

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

Następnie wybierz dane, które Zapier wpisze do kalendarza. 

Klikając na poszczególne pola będziesz móc wybierać spośród możliwości, których zakres określa kontekst danego pola. 

6. Kiedy mamy pewność, że dokonaliśmy poprawnej konfiguracji, nie od rzeczy będzie test. Zapier wykona określoną akcję i poinformuje nas w przypadku jakichkolwiek komplikacji.  

Graphical user interface, text, application 
Description automatically generated

7. Wydarzenie zostało pomyślnie dodane do kalendarza.  

8. Pozostaje kliknąć na Publish Zap (opublikuj Zap) i zacząć korzystać z automatyzacji.  

Czy sądzisz, że nasza integracja z usługą Zapier mogłaby być usprawniona? Z chęcią usłyszymy Twoje uwagi na ten temat. Skontaktuj się w tym celu z naszą obsługą klienta.