Jak stworzyć ankietę rekrutacyjną

Jak stworzyć ankietę rekrutacyjną

Usprawnij procesy rekrutacyjne dzięki ankietom. Dowiedz się informacji o kandydatach jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną.

Dla kogo przydatny jest ten artykuł?

 • pracownicy działu kadr i rekruterzy,
 • szefowie działów,
 • kierownicy zespołów lub zarządy przedsiębiorstw

Podgląd szablonu ankiety

 • Ułatwienie i skuteczność procesu zatrudniania
 • Porównanie jednolitych kryteriów
 • Wstępna selekcja odpowiednich kandydatów do pracy
 • Gromadzenie istotnych informacji na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych

Czy szukasz odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska w swoim zakładzie pracy? Nie polegaj wyłącznie na życiorysach. Za pomocą kwestionariusza dla kandydata do pracy możesz im położyć istotne z Twojego punktu widzenia pytania, a Survio automatyczne przetworzy otrzymane odpowiedzi. Niniejszy artykuł dostarczy wskazówek, które ułatwią pracę z formularzem rekrutacyjnym i oszczędzą Ci wiele czasu.

Spraw, aby badanie potencjalnych kandydatów do pracy stało się częścią Twojej pracy. Zintegruj dane w swoim systemie i korzystaj z nich zawsze, gdy pojawia się nowy wakat. Wykorzystuj ankiety wielokrotnie, dostosowując je do swoich potrzeb. Korzystaj z możliwości łatwego tworzenia profili osób poszukujących pracy.

Korzyści, które uzyskasz to m.in.

Rodzaje pytań i sposób ich zadawania

Dzięki dobrze sformułowanym i zrozumiałym pytaniom respondenci łatwiej zrozumieją, czego od nich oczekujesz. Tym samym sprawniej wypełnią ankietę a dane w ten sposób uzyskane będą reprezentować lepszą jakość. Co więcej, starannie przygotowana ankieta zaowocuje wyższym odsetkiem wypełnień.

Istotna jest również przejrzysta struktura. Sąsiadujące pytania powinny się z sobą wiązać w sposób naturalny, aby uniknąć wrażenia, że twórca ankiety skacze z jednego tematu na drugi. W przypadku formularza rekrutacyjnego polecamy następującą kolejność pytań:

Wskazówka: Tę część kwestionariusza da się potraktować jako quiz, który posłuży do sprawdzenia, jak dobrze kandydaci są przygotowani do rozmowy. Pytania można też sformułować jako opis problemu, którego rozwiązanie kandydat powinien zasugerować.

Przykład pytania zamkniętego z jedną odpowiedzią
Przykład pytania zamkniętego z więcej odpowiedziami
Przykład pytania zamkniętego z jedną odpowiedzią
Przykład pytania zamkniętego z więcej odpowiedziami

Warto zastanowić się też na rodzajami zastosowanych pytań. W pozyskaniu jednoznacznych odpowiedzi, które pozwolą na łatwe porównanie kandydatów pomagają pytania zamknięte, jak np. przytoczone poniżej pytanie zamknięte z jedną odpowiedzią.

Wskazane jest również umieszczenie w kwestionariuszu pytań otwartych. Poprzez odpowiedź tekstową zachęcasz kandydatów do pracy do wyrażenia swojego subiektywnego poglądu na dane zagadnienie (np. oczekiwania wobec pracodawcy, umiejętność organizacji czasu w godzinach pracy, własny wkład w rozwój stanowiska itp.).

Chociaż pytania otwarte są bardziej skomplikowane w ocenie i nie dają możliwości automatyzacji, mogą pomóc Ci odkryć wiele tematów, których kandydat nie mógłby wskazać z listy odpowiedzi, które sugerujesz w pytaniach zamkniętych.

Aby Twoje ankiety były bardziej angażujące i interaktywne, możesz wybrać jeden z 19 rodzajów pytań, które Survio oddaje do Twojej dyspozycji. Zadawanie pytań we właściwy sposób zachęci respondentów do udzielania dokładnych odpowiedzi, które odzwierciedlają rzeczywistość, a tym samym dostarczą istotnych danych, na podstawie których podejmiesz decyzje.

Praktyczne przykłady jak prawidłowo używać poszczególnych typów pytań w ankiecie są dostępne na naszym blogu. Więcej informacji na temat struktury ankiety, paginacji i ustawień znajdziesz w przykładzie zastosowania Jak stworzyć ankietę.

Problematyczne pytania

Z powodu ograniczeń, które na nas nakłada prawo pracy oraz ze względu na zmieniające się normy kulturowe istnieje szereg pytań dotyczących sfery życia prywatnego, których przyszły pracodawca nie powinien zadawać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

Należy oczywiście kierować się zdrowym rozsądkiem i kiedy kandydat z własnej woli sprowadzi kwalifikacyjną rozmowę na tematy osobiste, możemy podjąć ten wątek kierująć się naszą inteligencją socjalną i wrażliwością na sygnały wysyłane przez kandydata. Niemniej jednak nie powinniśmy tych wątków inicjować, wymagać odpowiedzi w tych kwestiach a z pewnością nie powinniśmy zadawać tego rodzaju pytań bezpośrednio w formularzu rekrutacyjnym.

Wskazówka: Zmieniając ustawienia pytań na tryb quizu, można w prosty sposób zamienić ankietę w test wiedzy. Każdej poprawnej odpowiedzi przypisany jest punkt, błędne odpowiedzi otrzymują zero. Uzyskany wynik, który jest obliczany automatycznie w Survio, pokazuje Ci, czy wiedza kandydata na temat Twojej dziedziny jest wystarczająca, aby zaprosić go na osobistą rozmowę.

Przykład trybu quizowego w edytorze Survio

Zbieranie i analiza odpowiedzi odbywa się w czasie rzeczywistym i jest zautomatyzowane

Wyobraź sobie sytuację, że uzupełniasz wakat w swojej firmie i planujesz najpierw zwrócić się do personelu wewnętrznego. Po tym czasie zwrócisz się do społeczeństwa, aby zmaksymalizować szanse na znalezienie najbardziej odpowiednich kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na osobistą rozmowę. Zbieranie odpowiedzi za pomocą usługi Survio można przeprowadzić na kilka sposobów. Nie trzeba się ograniczać do jednego sposobu dystrybucji ankiety, ponieważ połączenie kilku z nich może pomóc uzyskać większą liczbę odpowiedzi.

Umieszczaj ankiety bezpośrednio na swojej stronie internetowej

Survio pozwala na wyświetlanie ankiet bezpośrednio na stronie internetowej. Istnieją trzy opcje i jest to kwestia Twojego wyboru i preferencji, która z nich najlepiej pasuje do danego celu.

Przykład ankiet internetowych - iframe, wyskakujące okno i widget siecowy

Ważną informacją, o której warto wspomnieć w tym miejscu jest to, że używając którejkolwiek z trzech poprzednich opcji, Twoja ankieta musi zawierać pytanie o adres e-mail respondenta, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie zidentyfikować nadawcy. Iframe, wyskakujące okno oraz widget siecowy zbierają domyślnie odpowiedzi anonimowo.

Użyj kodu QR

Czy zatrudniasz pracowników, którzy nie siedzą w biurze, ale pracują w magazynie, przy linii montażowej lub na budowie? Wydrukuj kod QR, który zawiera link do kwestionariusza i wywieś go w stołówce, wewnątrz szatni lub w innym widocznym miejscu. Wszystkie kwestionariusze Survio można łatwo wyświetlić na urządzeniach mobilnych, więc pracownicy mogą po prostu zeskanować kod QR swoim telefonem komórkowym i odpowiedzieć w ten sposób na Twoje pytania.

Udostępnij link do ankiety

Jeśli masz już listę potencjalnych kandydatów, skopiuj z Survio link otwierający kwestionariusz z dodatkowymi pytaniami pytającymi o wizje, wartości osobiste, osiągnięcia itp. i wklej go do e-maila, który masz zamiar wysłać. Używanie własnego agenta e-mail jest jak najbardziej w porządku, ale jest jeszcze jedna opcja, która czyni dystrybucję super łatwą i wygodną.

Wyślij zaproszenie e-mailem bezpośrednio z Survio

Pod warunkiem, że masz dane kontaktowe do wnioskodawców, dodaj ich e-maile w Survio, sformułuj wspólny tekst wprowadzający i stwórz grupowe zaproszenie e-mailowe, aby zaangażować odbiorców w Twoją ankietę.

Wskazówka: Jeśli wykupisz plan premium, nie musisz już co chwilę sprawdzać skrzynki pocztowej, by zobaczyć, że pojawiła się nowa wypełniona ankieta. Wystarczy włączyć powiadomienia e-mail, a Survio będzie Cię informować na bieżąco.

Analiza zebranych danych przebiega automatycznie oraz w czasie realnym a pozyskane dane można przeglądać w sposób uporządkowany filtrując je według daty wypełnienia, sposobu udostępnienia i innych kryteriów. Wyniki ankiety można następnie pobrać w postaci plików w szeregu popularnych formatów: PDF, .docx, .pptx, .xlsx, .csv lub też wyeksportować do arkuszu kalkulacyjnego Google Sheets. Dane można następnie edytować, uzupełnić o własne uwagi i zaprezentować kolegom lub przełożonym.

Survio - przykładowa strona z wynikami

Ocena i interpretacja danych

Na początku ustalasz kryteria oceny, które powinien spełniać kandydat do pracy. Tworzysz odpowiednio zestaw pytań i udostępniasz ankietę poprzez najdogodniejsze kanały dystrybucji. Survio ciągle ocenia ankiety, na podstawie których podejmujesz decyzję, który z kandydatów zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku kwestionariuszy dla osób poszukujących pracy, w początkowej fazie selekcji możesz użyć porównania "kandydat spełnia - nie spełnia warunków wstępnych". Wystarczy wyeksportować z Survio tabelę z zestawieniem odpowiedzi związanych z doświadczeniem zawodowym kandydata. Wyfiltruj kandydatów, których doświadczenie spełnia Twoje wymagania i zwróć się do nich z zaproszeniem do kolejnej rundy. Wyślij podziękowania za udział w procesie rekrutacji do tych, którym się nie udało.

Warto również rozważyć bardziej szczegółowy podział wymagań na konieczne, pożądane, mile widziane i marginalne. Oprócz pytań porównujących doświadczenie zawodowe, wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne, w kwestionariuszu rekrutacyjnym można zawrzeć pytania w formie modelowych sytuacji, w których kandydaci do pracy wykazują się zmysłem analitycznego myślenia, proponują rozwiązanie lub sposoby jego realizacji..

Rozmowy osobiste dają kandydatom do pracy możliwość doprecyzowania szczegółów do proponowanych rozwiązań. Dają również przestrzeń do zadawania dodatkowych pytań, które uzupełnią profil zawodowy kandydatów.

Podsumujmy, abyś mógł stworzyć własne ankiety dla poszukujących pracy

Obsadzanie wolnych stanowisk może przebiegać w oparciu o istniejące ludzkie zasoby, czyli pracowników firmy lub też kandydatów zewnętrznych. Formularz rekrutacyjny ułatwi zadanie w obydwu przypadkach. Pomoże on ocenić, na ile poważne jest zainteresowanie kandydatów danym stanowiskiem i oraz jakie są ich zawodowe kwalifikacje. Tworząc formularz starajmy się pamiętać o następujących regułach:

 1. Formułuj pytania w sposób łatwo przystępny unikając korporacyjnego żargonu i dając wyraz temu, że firma sobie ceni ludzką i bezpośrednią komunikację. Możemy w ten sposób uzyskać bardziej otwarte i szczere odpowiedzi.
 2. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, unikaj w kwestionariuszu skomplikowanego korporacyjnego żargonu.
 3. Udostępniaj formularz przy zastosowaniu wielu kanałów. Warto pamiętać, że ankiety stworzone za pośrednictwem usługi Survio działają na wszystkich urządzeniach, w tym przenośnych.
 4. We wstępie do ankiety podziękuj respondentom za ich czas i zainteresowanie. Poinformuj ich również, jak długo zajmie wypełnianie ankiety. Szacunek dla respondentów wpłynie dobrze na sposób, w jaki postrzegają Twoją firmę.

Zalety płynące z zastosowania internetowych ankiet nie kończą się na procesie rekrutacji. Dochodzi do tego szereg kolejnych innych zastosowań, takich jak badania zadowolenia pracowników, które zapewnią ich wyższą lojalność. Oto szereg ankiet, które pomogą Twojej firmie w budowaniu stabilnego i zadowolonego zespołu:

Korzystanie z gotowych wzorów ankiet jest nie tylko wygodne ale oznacza mniejsze nakłady energii i pracy. Zaoszczędzone środki możesz poświęcić na inne działania. Zachęcamy dlatego do oparcia działania Twojego działu kadr na usłudze Survio.

Podstawowe funkcje. Bezpłatne zawsze.

Zaawansowane funkcje.

Zacznij ankietować!

 • Utwórz ankietę Łatwy w obsłudze edytor kwestionariusza, ponad 100 gotowych szablonów
 • Zbieraj odpowiedzi Działa na urządzeniach mobilnych, wielokanałowe zbieranie odpowiedzi, śledzenie tożsamości
 • Analizuj wyniki Szybka i jasna analiza, przejrzyste raporty za pomocą jednego kliknięcia
 • Przejdź na Survio PRO Zarządzanie użytkownikami, własne dashboardy, integracje, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013