Regulamin

Survio to oparta na sieci usługa /produkt, która jest własnością i jest wspierana przez “Survio s.r.o.”, firmę z siedzibą przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy.

Poniższe Warunki Świadczenia Usług regulują użytkowanie wszystkich produktów i usług Survio, włączając stronę “survio.com” i jej zawartość. Zawiera kilka dokumentów takich jak Warunki Świadczenia Usług Survio Warunków Świadczenia Usług Survio (WŚU) i Polityka Prywatności.

KORZYSTAJĄC ZE STRONY SURVIO (ŁĄCZNIE Z JEJ ZAWARTOSCIĄ ) ORAZ/LUB PRODUKTÓW I USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI , WSZELKIE POSTANOWIENIA , KTÓRE MOGĄ BYĆ DO NICH DOŁĄCZONE I WSZELKIE ZMIANY I MODYFIKACJE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ PONIŻSZYCH WARUNKÓW, LUB JESLI NIE CHCESZ BYĆ PRZEZ NIE OGRANICZANY NIE UŻYWAJ STRONY INTERENTOWEJ SURVIO ANI OFEROWANYCH USŁUG I PRODUKTÓW. Survio s.r.o. zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Warunków Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania, z uwzględnieniem zmian prawnych , związanych z przemysłem, lub wszelkich innych zmian status quo . Najnowsza zaktualizowana wersja tego porozumienia jest dostępna na stronie internetowej "survio.com". Spółka Survio zobowiązuje się powiadomić użytkowników o zmianie tych warunków za pośrednictwem wiadomości e-mail co najmniej 10 dni przed dniem wejścia w życie nowej wersji warunków. Użytkownik ma prawo odrzucić zmianę warunków, wysyłając oświadczenie na adres support@survio.com. Jeżeli nie dojdzie do odrzucenia zmiany warunków, o których został Użytkownik odpowiednio poinformowany, umowa podlega nowej wersji warunków. Dokumenty są ważne od daty ostatniej aktualizacji.

Ostrzeżenie: W przypadku jakichkolwiek przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską a polską wersją językową Regulaminu, wiążąca będzie wersja angielska. Wersja angielska dostępna jest pod adresem www.survio.com/en/terms-and-conditions.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Strona internetowa Survio, jej zawartość, produkty i usługi są dostępne dla wszystkich osób pełnoletnich, które są prawnie zdolne do zawierania umów (umowy wiązanej). Dowód zgodności z tymi kryteriami może zostać zweryfikowany przy dostępie do wszystkich (lub niektórych) usług lub produktów, w formie informacji identyfikacyjnych lub danych kontaktowych.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług są zawierane między nami a użytkownikami. Żadna inna osoba nie jest uprawniona do świadczeń na podstawie poniższych warunków.

Jeśli sąd lub inna organizacja prawna uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne lub w inny sposób niewykonalne, takie postanowienie (-a) zostaną usunięte z tej WU a pozostałe warunki zachowają pełną moc i skuteczność.

Jeśli WU są niezgodne z warunkami obowiązującymi przy twojej rejestracji w Survio, tylko UW mają moc prawną, chyba że ustalono inaczej w dodatkowej dokumentacji dostarczonej przez dział obsługi klientów Survio.

1. Definicje

Gdziekolwiek znajdziesz w Warunkach Użytkowania sformułowania takie jak "Ty", " Ty sam" i "Użytkownik" odnoszą się one do Ciebie, użytkownika strony internetowej Survio, jej treści, produktów i usług, "Twój" będzie interpretowane odpowiednio. Sformułowania "My", "nas" i "Survio" odnoszą się do Survio s.r.o. i "Nasz" i "Survio" będą interpretowane odpowiednio. "Informacja o użytkowniku" odnosi się do danych osobowych, które mogą być pobierane przez nas na Survio.com w trakcie rejestracji i / lub nabycia jakiejkolwiek usług lub produktu Survio. "Nasza strona" odnosi się do strony internetowej "survio.com" i wszystkich stron z nią związanych. Jednak "Witryna Survio" odnosi się do stron internetowych naszych użytkowników, tworzonych za pomocą systemu Survio. Sformułowanie "osoby trzecie" odnosi się do każdej osoby / jednostki / firmy, które nie są związane z Survio s.r.o.

2. Dostępne Usługi

2.1 Darmowa Wersja
Podstawowe narzędzia Survio do tworzenia ankiet są całkowicie darmowe dla wszystkich użytkowników. Więcej tutaj.

2.2 Usługi Premium
Znajdź więcej informacji na temat pakietów premiowych - Cennik.

3. Usługi Płatne

3.1 Cennik
Wszystkie usługi mają ustaloną cenę lub zakres cen, zgodnie z charakterystyką pracy i czasu poświęconego realizacji projektu. Ceny te mogą ulec modyfikacji w celu uwzględnienia zmian zachodzących na rynku, lub mogą zostać tymczasowo zastąpione cenami specjalnymi / promocyjnymi. Wartości są ustalane w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich (USD). Aby przejrzeć naszą tabelę cenową kliknij tu. Wszystkie podane ceny (na Naszych stronach internetowych, cenniku, w aplikacji, itp.) są przedstawione bez podatku od towarów i usług (VAT), którego wysokość zależna jest od państwa, w którym dokonywane są zakupy. Cena końcowa zawsze widoczna jest w koszyku jeszcze przed ich zakończeniem.

3.2 Nabycie Usług Premium
Wszystkie Usługi Premium są dostępne w panelu Administracja Projektu, możesz je znaleźć także w Cennik lub cała Lista Funkcji. W celu uzyskania dalszych informacji na temat nabycia Usługi Premium możesz skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta.

4. Umowa i Cofniecie Umowy

4.1 Umowa
Umowa staje się ważna w momencie, kiedy użytkownik zaakceptuje jej warunki i dokona wpłaty.

4.2 Czas trwania umowy oraz anulowania umowy
Umowa zostaje automatycznie wznowiana na podstawie wybranego okresu ważności abonamentu aż do momentu, w którym Użytkownik anuluje abonament. Anulacji można dokonać w każdej chwili w Administracji systemu Survio, sekcja „Moje konto“ (więcej informacji znajduje się w sekcji 5 – Płatność, opłaty i zwroty).

Survio zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich danych, włącznie ankiet i uzyskanych odpowiedzi po upływie 30 dni od zakończenia ważności Premiowych usług bez wcześniejszego uprzedzenia.

5. Płatność, opłaty i zwroty

5.1 Usługi przetwarzania płatności
Do przetwarzania płatności za usługi Survio korzystamy z usług zewnętrznych partnerów – tzw. procesorów płatności. Przetwarzanie płatności podlega zatem Ogólnym warunkom oraz Polityce prywatności partnera, jako dodatek do Umowy. Naszymi procesorami płatności są:

a) obecnie spółka cleverbridge AG, zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz Polityką prywatności spółki cleverbridge.

b) obecnie spółka Stripe Payments Europe Limited, zgodnie z Ogólnymi warunkami oraz Polityką prywatności spółki Stripe Payments Europe.

Notatka: procesora płatności, który przetworzył płatność, można określić na podstawie oznaczenia na otrzymanej fakturze. Faktury oznaczone FVS-(...) wskazują, że płatność została przetworzona przez Stripe Payments Europe Limited, faktury oznaczone AKD-(...) lub BKD-(...) wskazują, że płatność została przetworzona przez cleverbridge AG.

Survio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność oraz bezpieczeństwo Payment Processora oraz nie sprawuje nad nim żadnej kontroli. Użytkownik wyraża zgodę, że za pośrednictwem Payment Processora wniesie wszystkie opłaty w cenach ważnych dla jakichkolwiek zakupów zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności. Użytkownik wyraża zgodę, że wniesie opłatę za pomocą sposobu płatności, jaki wybrał w swoim koncie. Survio zastrzega sobie prawo do naprawy lub nakazania naszemu partnerowi naprawy powstałych błędów nawet w przypadku, kiedy opłata została już wniesiona.

Notatka: W razie jakichkolwiek pytań / wniosków związanych z Państwa płatnością z prefiksem AKD- lub BKD- zalecamy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Cleverbridge AG. W razie pytań / wniosków dotyczących płatności z prefiksem FVS - prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Spółka Survio nie ma dostępu do danych dotyczących płatności (więcej informacji o sposobach płatności oraz ich zabezpieczenia znajduje się w akapicie 5.7).

5.2 Opłaty
Poprzez złożenie opłaty można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji/usług (nazywane są one „Premiowymi usługami“). Na przykład, żeby wgrać swoje logo do ankiety niezbędna jest aktywacja odpowiedniego abonamentu Premiowych usług. Premiowe usługi są ważne do momentu ich anulacji lub zakończenia ważności zgodnie z niniejszą Umową. Przed wniesieniem opłaty za zakupy użytkownik pozna cenę końcową za wybrane Premiowe usługi, włącznie z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, VAT itp. Wszystkie opłaty pojawią się na fakturze, którą po wniesieniu opłaty można znaleźć w Administracji Twojego Konta Survio w zakładce „Moje konto“, jeżeli nie wskazano inaczej.

5.3 Automatyczne wznowienie abonamentu
W celu zapewnienia ciągłości usług, Survio automatycznie wystawia faktury za opłaty za abonament Premiowych usług od dnia, w którym zostanie wysłała pierwsza wpłata a następnie po upływie okresu obnowy abonamentu aż do momentu jego anulowania. Jeżeli użytkownik wybierze miesięczny abonament, faktura zostanie wznowiona po upływie miesiąca. Określona suma będzie automatycznie liczona za pomocą metody płatności, którą Użytkownik wybrał podczas wniesienia pierwszej opłaty (metodę płatności można zmienić w każdej chwili). Anulacji automatycznego wznowienia opłaty można dokonać w każdej chwili za pośrednictwem Administracji Twojego Konta Survio, w zakładce „Moje konto”.

5.4 Brak wniesienia opłat
Jeżeli Użytkownik nie wniesie opłaty za abonament w wyznaczonym terminie, Survio zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania dostępu do Premiowych usług, co może doprowadzić do utraty wszystkich danych związanych z tą usługą oraz do ograniczenia funkcjonalności ankiet i aplikacji.

5.5 Chargebacks (obciążenie zwrotne)
W sytuacji kiedy Użytkownik kontaktuje się ze swoim bankiem lub spółką karty kredytowej w celu odmowy lub obciążenia zwrotnego („Chargeback“), Survio może automatycznie zakończyć ważność jego konta. W wypadku pojawienia się pytań odnośnie wpłaty, jaka została dokonana, zalecamy skontaktować się z nami przed podaniem Chargebacka. Zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania ewentualnych Chargebacków.

5.6 Żądanie zwrotu kosztów
Tak jak zostało wspomniane wcześniej istnieje możliwość anulowania Premiowych usług w każdej chwili w swoim Survio koncie w zakładce „Moje konto“. Anulowanie abonamentu nie zakłada żadnego prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. Tym działaniem zostanie wstrzymane automatycznie wznowienie opłaty. Nie będą Państwu liczone kolejne opłaty. Premiowe usługi zostaną uaktywnione wyłącznie do zakończenia okresu, za który została wniesiona opłata.

Zwrot pieniędzy można uzyskać tylko:

W SYTUACJI ŻĄDANIA ZWROTU KOSZTÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

a) JEŻELI PŁATNOŚĆ (z kodem faktury AKD- lub BKD-) ZOSTAŁA PRZETWORZONA PRZEZ CLEVERBRIDGE AG , NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z CLEVERBRIDGE AG (więcej informacji znajduje się w akapicie 5.1).

b) W INNYCH PRZYPADKACH (w przypadku płatności z kodem faktury FVS-) NALEŻY ZAWSZE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SURVIO.

Notatka: Survio zastrzega sobie prawo do przeanalizowania powodu zwrotu kosztów podanego przez użytkownika i podjęcia decyzji o ich zaakceptowaniu lub też odrzuceniu.

5.7 Szczegóły płatności
Survio oświadcza, iż nie ma dostępu do danych wrażliwych dotyczących metod płatności podanych przez Użytkownika i nigdzie nie zapisuje tych informacji. Jedynie podmiot odpowiadający za proces płatności (procesor płatności) ma do nich dostęp poprzez przetwarzananie płatności.

Użytkownik odpowiedzialny jest za to, że dane dotyczące karty płatniczej są aktualne i że zaktualizuje wszystkie zmiany za pośrednictwem Administracji swojego konta Survio, w zakładce „Moje konto“.

Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana, użytkownik zostanie poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Premium (patrz punkt 5.4).

6. Dopuszczalne Użytkowanie

"Dopuszczalne Użytkowanie" strony internetowej Survio, jej zawartości, produktów i usług są określone w pkt 6.1 do 6.8. Działania sprzeczne lub w inny sposób naruszające przepisy zawarte w tych punktach są zatem naruszeniem WU i pociągają za sobą akcje dyscyplinarne i postępowanie prawne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z art. 9.

6.1 Zawartość
Nie będziesz zamieszczał na ani rozpowszechniał na witrynach Survio żadnych treści lub materiałów, które są z natury szkalujących, będących pogróżkami, nieprzyzwoitych, szkodliwych, pornograficznych lub w inny sposób nielegalnych. Także zarówno treści jak i materiały, które w jakikolwiek sposób naruszałyby nasze prawa lub prawa innych osób ( nie ogranicza się to do praw własności intelektualnej, prawa poufności i ochrony prywatności) są absolutnie zakazane, podobnie jak działania, które mogą spowodować cierpienia lub niedogodności dla nas i innych. Ponadto, nie możesz wyrażać opinii o treści wulgarnej, surowej, seksistowskiej, rasistowskiej lub w inny sposób obraźliwej. Zachęcamy użytkowników do traktowania siebie w sposób przejmy i z szacunkiem.

6.2 Prawa do Treści
Nie będziesz zamieszczał na ani rozpowszechniał na stronach Survio materiałów nie będących twoją własnością, bez zgody prawowitego właściciela tychże materiałów.

6.3 Udział w Wydarzeniach
Będziesz stosował się do reguł konkursów, promocji i kampanii reklamowych, w których weźmiesz udział w naszym serwisie.

6.4 Zakłócenia
Nie naruszysz swoim zachowaniem bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu Survio i nie spowodujesz niedogodności dla naszego personelu.

6.5 Tożsamość
Nie będziesz podszywał się pod inna osobę/organizację ani podawał mylnych informacji na temat związków z inna firma.

6.6 SPAM
Nie będziesz promować twojej strony Survio wysyłając SPAM (t.j., e-maile wysyłane na adres poczty elektronicznej bez zgody jej właściciela).

6.7 Oprogramowanie typu Robot
Nie będziesz używał programów typu Robot (ani innych programów nie będących Survio) aby stworzyć lub modyfikować strony Survio.

6.8 Obejścia
Nie będziesz stosował żadnego rodzaju obejść aby zlikwidować limity posianych pakietów lub ograniczenia jakiejkolwiek usługi lub opcji Survio.

7. Obowiązki użytkownika

8. Własność Intelektualna

Wszystkie materiały autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, materiały lub treści dostarczane jako zawartość strony Survio pozostają przez cały czas własnością Survio lub naszych licencjodawców. Nie jest dozwolone korzystanie z tych materiałów lub treści bez zezwolenia udzielonego przez nas lub naszych licencjodawców. Ponadto, możesz korzystać z tych materiałów wyłącznie w sposób opisany w Regulaminie, żaden inny. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, wykorzystywać do celów komercyjnych ani w żadnym innym celu przynoszącym zysk, nie wolno ułatwiać osobom trzecim działania takie jak te wymienione powyżej.

Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podobnych naruszen w razie ich wykrycia.

9. Dane osobowe i prywatność

9.1 Ramy prawne
W trakcie przetwarzania danych osobowych postępujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „GDPR“). Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych podane są w Zasadach ochrony danych osobowych, które opublikowane są na stronie internetowej www.survio.com.

9.2 Administrator a podmiot przetwarzający
Ze względu na fakt, iż Państwu udostępniamy przestrzeń dla danych w celu przechowywania danych za pośrednictwem systemu Survio, należy przyjąć do wiadomości, że w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach, przyjmuje Państwo pozycję administratora danych osobowych, zaś Survio przyjmuje pozycję podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Zgodnie z opisem danych osobowych zawartym w poprzednim zdaniu tego akapitu Państwo jesteście zobowiązani do gospodarowania z tymi danymi zgodnie z przepisami prawnymi określającymi ochronę danych osobowych, a zwłaszcza zgodnie z GDPR.

9.3 Umowa w sprawie przetwarzania danych osobowych
Zawarcie umowy obejmuje również zawarcie niniejszej Umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych na mocy art. 28 GDPR z następującą treścią:

9.4 Przetwarzanie danych
Na różnych stronach Survio Państwo możecie zostać poproszeni o uzupełnienie informacji związanych z danymi osobowymi. Nie wykorzystujemy tych informacji w żaden inny sposób niż ten, który podany jest w tym samym miejscu, co prośba o uzupełnienie tychże danych. Wszystkie zgromadzone dane są przetwarzane sposobem oraz z ograniczeniami określonymi w Naszych Warunkach.

9.5 Wycofanie zgody na przechowywanie informacji
Państwo mają możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych z naszej marketingowej bazy danych. Żeby tak uczynić, właściciel konta zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku (z adresu e-mail, z którego korzystano podczas rejestracji projektu) do naszego Działu Obsługi klienta.

9.6 Zmiany danych osobowych
Polecamy Państwu aktualizację wszystkich danych osobowych ze względu na wykorzystywanie danych w zakresie usług obsługi klienta.

9.7 Rejestracja
Żeby można było korzystać z Naszych usług i produktów, muszą Państwo mieć płatną rejestrację Survio. Upoważnia ona Państwa do prowadzenia ankiet w systemie Survio. Podczas rejestracji należy podać ważny adres e-mail, hasło oraz inne dane osobowe. Państwo ponosicie pełną i wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie hasła w tajemnicy oraz za to, że nikt inny poza Państwem nie uzyska dostępu do Państwa konta. Ponosicie również odpowiedzialność wszelką aktywność pochodząca z Państwa konta i/lub autoryzowana za pomocą Państwa hasła. Zachęcamy, żebyście hasło oraz wszelkie informacje na temat konta zachowali jako ściśle poufne i nie przekazywali je innym osobom. W przypadku nieautoryzowanego użycia Waszego hasła i / lub konta, prosimy o skontaktowanie się z Survio w formie pisemnej z adresu e-mail używanego do rejestracji projektu. Aby zapobiec nadużyciu konta należy zawsze upewnić się, że po zakończeniu pracy nad projektem wylogowano się z konta.

9.8 Odpowiedzialność wobec respondentów
Klient jest osobą, która tworzy i sprawuje ankiety online, zaś Respondent jest osobą, która wypełania takie ankiety. Aby zapewnić odpowiednie korzystanie z usług przez Respondentów, zgadzasz się umożliwić im zapoznanie się z tymi Regulaminem i uzyskanie ich zgody na ten dokument.

10. Naruszenie Warunków Serwisu

Niespełnienie warunków określonych w art 6 i / lub uczestnictwo w działaniach, które naruszają lub są w inny sposób sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu mogą zaowocować odpowiedzialnością dyscyplinarna i ściganiem przez organy prawne. Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (w tym, ale nie tylko, przerwanie wszelkich usług) pozostaje w gestii Survio.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie o wszelkich wykroczeniach wobec niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub z lokalnych przepisów. Aby poinformować nas o wszelkich tego rodzaju działaniach, kliknij tutaj.

11. Przerwanie/Zakończenie Usług

Survio rezerwuje sobie prawa do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia usług w razie naruszenia lub podejrzenia o naruszenie naszych Warunków Świadczenia Usług. Survio może także zakończyć usługi w razie gdy użytkownik zachowa się w sposób uznany przez nas za niedopuszczalny.

12. Oświadczenie

SURVIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE ANI ZA USZKODZENIA SPRZĘTU PONIESIONE BEZPOŚREDNIO, POŚ REDNIO LUB PRZYADKOWO JAKO EFEKT KORZYSTANIA Z USŁUG SURVIO, WŁĄCZAJĄC POBIERANIE MATERIAŁÓW ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEUMIEJĘTNEGO UŻYTKOWANIA NASZEJ STRONY, NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ANI ZA WYPADKI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z TĄ CZYNNOŚCIĄ. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚ C I RYZYKO ZA USZKODZENIA KOMPUTERA, SYSTEMU CZY UTARTĘ DANYCH ZWIĄZANE Z POBIERANIEM TAKICH MATERIAŁÓW.

ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE UŻYWANIE SURVIO ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA A PRODUKTY I USLUGI SURVIO SĄ DOSTARCZANE JAKO ¨DOSTĘPNE¨. ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ FAKT, ŻE SURVIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚC LUB DZIAŁANIE MATERIAŁÓW/STRON ZEWNĘTRZNYCH, DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM SURVIO.

12.1 Instytucje trzecie
Nie popieramy i ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych.
Wszelkie transakcje pomiędzy tobą i jakąkolwiek stroną trzecią znalezioną za pośrednictwem stron Survio, w tym płatności za produkty i dostawy produktów, usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi transakcjami, są realizowane między Tobą a danym podmiotem gospodarczym. Survio ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty /uszkodzenia poniesione w wyniku takiej współpracy.

12.2 Warunki Gwarancji
Survio, ani jego wspólnicy, ani licencjodawcy nie obiecują ani nie gwarantując ze:

Porady i informacje otrzymane na piśmie lub ustnie od Survio nie są podstawa gwarancji, chyba ze zostanie to wyraźnie sformułowane.
Survio dalej wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, włączając domniemane gwarancje i warunki przydatności handlowej.

13. Ograniczenie Odpowiedzialności

Dodatek do Oświadczenia (Artykuł 12) ROZUMIEM I AKCEPTUĘ FAKT, ŻE SURVIO, JEGO KONTRAKTORZY I LICENJODAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WYDARZENIA WYSZCZEGÓLNIONE W PARAGRAFACH OD 13.1 DO 13.3.

13.1 Ogólne
Jakiekolwiek poniesione przez ciebie straty bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do utraty zysku (poniesionej bezpośrednio lub pośrednio) utraty reputacji firmy, utraty danych, koszty dóbr lub usług, lub innych strat niematerialnych.
Jakiekolwiek straty poniesione przez ciebie w wyniku następujących działań:

13.2 Podstawy Prawne
Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Survio za przypadki wyszczególnione w paragrafie 12.1 maja zastosowanie niezależnie od tego czy Survio został poinformowany o możliwości podobnych strat. Uzytkwnik podlega również ograniczeniom lokalnego prawa.

13.3 Informacje Podawane na Stronach Survio
Survio nie ponosi odpowiedzialności za:

14. Akt o usługach cyfrowych (DSA compliance)

Spółka Survio świadczy usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych, zmieniająca dyrektywę 2000/31/WE („DSA”).

W tym celu ustanowiła ona punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji, Rady Usług Cyfrowych i odbiorców usług w rozumieniu art. 11 i 12 DSA, którym jest siedziba spółki pod adresem Hlinky 995/70, Brno 603 00, Republika Czeska, lub e-mail: support@survio.com. Podczas komunikacji z punktem kontaktowym można używać języka czeskiego i angielskiego.

Survio zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w razie podejrzenia o występowanie treści, które są niezgodne z prawem lub naruszają Regulamin. Środki te mogą obejmować m.in. (i) wszelkie ograniczenia widoczności określonych informacji udostępnionych przez odbiorcę usług, w tym usunięcie treści, uniemożliwienie dostępu do treści lub przypisanie niższej pozycji wyszukiwania do tych treści; (ii) zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych; (iii) zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi w całości lub w części; lub (iv) zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usług. W przypadku podjęcia takiego środka, dany Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z art. 17(3) DSA, jeśli Survio posiada jego elektroniczne dane kontaktowe.

Użytkownicy i respondenci mogą zgłaszać Survio występowanie określonych treści, które uważają za niezgodne z prawem, za pośrednictwem linku w określonym formularzu lub za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj. Survio powiadomi o otrzymaniu powyższego zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Jeśli Zgłaszający chce zostać poinformowany o wyniku dochodzenia w sprawie swojego zgłoszenia, musi podać swoje elektroniczne dane kontaktowe.

Wykonując swoje zobowiązania wynikające z DSA, Survio działa w sposób terminowy, obiektywny, rozsądny i staranny, z należytym uwzględnieniem praw i uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron, w tym podstawowych praw odbiorców usług, takich jak wolność słowa, wolność i pluralizm mediów oraz innych podstawowych praw i wolności, przyjętych w Karcie.

Survio zastrzega sobie prawo do korzystania ze zautomatyzowanych procedur w celu wykrywania treści naruszających Regulamin lub prawo. W przypadku moderowania treści przy użyciu zautomatyzowanej procedury dany użytkownik zostanie o tym poinformowany.

15. Opinie Użytkowników

Jakość naszych usług i produktów jest dla nas bardzo ważna, stad nasz system jest częścią Programu Innowacji i Rozwoju (PIW) zarówno jeśli chodzi o szatę graficzna czy funkcjonalność produktu.

Jako część naszego programu innowacji i rozwoju Survio s.r.o. zaprasza do pozostawiania komentarzy i sugestii dotyczących naszego regulaminu i postanowień zawartych w Warunkach Świadczenia Usług. Aby to zrobić skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta lub napisz na adres: support@survio.com

Ostatnio zmodyfikowano 20.12.2023.

Poproś o wycenę

Zacznij ankietować!

  • Utwórz ankietę Łatwy w obsłudze edytor kwestionariusza, ponad 100 gotowych szablonów
  • Zbieraj odpowiedzi Działa na urządzeniach mobilnych, wielokanałowe zbieranie odpowiedzi, śledzenie tożsamości
  • Analizuj wyniki Szybka i jasna analiza, przejrzyste raporty za pomocą jednego kliknięcia
  • Przejdź na Survio PRO Zarządzanie użytkownikami, własne dashboardy, integracje, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013