Politica de confidențialitate

Survio recunoaște faptul că clienții, vizitatorii, utilizatorii și alte persoane care folosesc sistemul Survio sau care vizitează site-ul Survio își prețuiesc intimitatea. Prezentul document (Reguli privind protecția datelor cu caracter personal) conține informații importante privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către firma noastră.

Prin urmare, Survio dorește să vă informeze cu privire la principiile și procedurile folosite la prelucrarea datelor cu caracter personal, realizate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit în continuare „GDPR”).

Regulile privind protecţia datelor cu caracter personal vin în continuarea Termenilor de utilizare ai Survio (numiți în continuare „Termeni”), care sunt disponibili aici.

Atenție: În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba engleză a acestor Reguli privind protecția datelor cu caracter personal, versiunea în limba engleză va prevala. Versiunea în limba engleză este disponibilă pe www.survio.com.

Pe lângă alți termeni, în text sunt folosiți - „Utilizator”, „website Survio/site Survio/ chestionare” și „parte terță”. Definițiile sunt prezentate în Termeni.

În continuare, prin termenul „Contract”, Survio se referă la un act legal pe baza căruia furnizorul se obligă să vă ofere servicii, contra cost sau gratuite.

Prin termenul „Sistem Survio”, Survio se referă la un software care permite Utilizatorilor să creeze chestionare/ sondaje în conformitate cu cerințele Utilizatorului.

I. Informații de bază

Identificarea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: Survios.r.o., număr de identificare (IČ) 28300785, cu sediul social în Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Republica Cehă, adresa de contact: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Republica Cehă, societate înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Regională din Brno, secția C, nr. dosar 59684 (denumită în continuare „Survio” sau „noi”), e-mail de contact: support@survio.com.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Survio a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care ajută la soluționarea problemelor privind protecţia datelor cu caracter personal. În caz de necesitate îl puteți contacta direct. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal vă stă la dispoziție pentru a soluționa problemele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru a vă furniza informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal:

Numele: Richard Žižka
Telefon: +420 725 008 003
E-mail: support@survio.com

Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională: În cazul în care Survio va transmite datele dvs. cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene, va respecta întodeauna art. 44 și următoarele din GDPR. De asemenea, solicităm respectarea acestora și de către persoanele împuternicite pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Transmitem datele numai către acele țări din afara Uniunii Europene, care sunt capabile să asigure nivelul de protecție conform GDPR. Acest nivel de protecție este asigurat în special de decizia privind protecția adecvată, emisă de Comisia UE, sau de utilizarea clauzelor standard privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) din GDPR.

Survio nu transferă date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, cu excepția transferului de date cu caracter personal către persoana împuternicită, Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, care operează serviciul SendGrid. Numitul prelucrător asigură un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, pe baza clauzelor contractuale standard, a se vedea https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Procesul decizional individual automatizat: Survio nu efectuează profilarea şi nu ia decizii individuale automatizate.

Informații privind natura și furnizarea datelor: Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii Contractului sau a unor obligații legale, furnizarea de date este o cerință legală. Dacă datele cu caracter personal sunt procesate pe baza consimţământului persoanei vizate, furnizarea de date este o cerință contractuală.

Autoritate de supraveghere: Autoritatea de supraveghere pentru sediul Survioeste Oficiul de protecție a datelor cu caracter personal, având sediul în Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republica Cehă, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Certificare: Survio declară că este deținătorul certificatului ISO/IEC 27001 care garantează că îndeplinește standardele recunoscute la nivel internațional pentru sistemele de management al securității informațiilor.

Survio operează atât în calitate de operator de date cu caracter personal, precum și în calitate de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Survio operează în calitate de operator de date cu caracter personal şi în legătură cu datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale persoanelor fizice care vizitează site-ul Survio (Articolul II din prezentele Reguli). În legătură cu datele cu caracter personal pe care Utilizatorii le stochează pe serverele Survio (Utilizatorul întocmește un chestionar în care respondenții introduc date personale), Survio operează în calitate de persoană împuternicită de operator, întrucâtoferă Utilizatorului doar spațiul de date cu scopul stocării de date. Operatorul unor astfel de date cu caracter personal este Utilizatorul însuși (Articolul III din prezentele Reguli).

II. Survio în calitate de operator de date cu caracter personal

Survio acționează în calitate de operator de date cu caracter personal în legătură cu datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale persoanelor care vizitează site-ul Survio.

De ce prelucrează Survio date cu caracter personal?

Pentru executarea Contractului (în special încheierea Contractului, comunicarea cu clientul), implementarea măsurilor luate înainte de încheierea Contractului (negocieri înainte de încheierea Contractului) sau pentru îndeplinirea obligaţiilorlegale (în special evidența contabilă, emiterea și înregistrarea documentelor fiscale), Survio prelucrează în special următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, denumirea firmei, număr de înregistrare, CUI, adresa înregistrată/ sediul social, telefon, e-mail.

Survio prelucrează și date primite de la Utilizator sau alte persoane fizice care utilizează sistemul Survio sau care vizitează site-ul Survio: cookie-uri, fișiere log (adrese IP sau alți identificatori online). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim sau al consimțământului dumneavoastră.

În temeiul interesului legitim sau pe baza consimțământului dvs., Survio prelucrează: adresa de e-mail, numărul de telefon (trimiterea de mesaje comerciale – newslettere prin e-mail și furnizarea marketing-ului direct prin SMS).

În cazul în care Survio intenționează să prelucreze alte date cu caracter personal decât cele menționate în acest articol sau în alte scopuri, poate proceda astfel numai pe baza consimţământului valabil oferit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie oferit într-un document separat.

Survio declară că nu prelucrează datele de facturare ale Utilizatorilor. Toate informațiile de plată sunt procesate de o parte terță, mai exact de firma cleverbridge AG, având sediul în Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Republica Federală Germania.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților sunt prezentate în regulamentul de ordine interioară, separat.

În calitate de operator al datelor cu caracter personal, Survio nu prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, care fac parte din categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 GDPR.

Cât timp prelucrează Survio datele cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate numai atâta timp cât există un motiv legal pentru păstrare, după aceea datele sunt șterse neîntârziat.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor (numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa) sunt prelucrate pe durata relației contractuale și ulterior pe o perioadă de maxim 5 ani de la încetarea relației contractuale.

Datele cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din reglementări speciale sunt prelucrate de Survio pe perioada stabilită de reglementările legale relevante. Acestea sunt, de exemplu, păstrarea legală a datelor sau obligațiile de documentare. Este vorba, în special, despre obligații referitoare la păstrarea datelor în temeiul legislației civile, comerciale sau fiscale. Dacă obligația de păstrare a datelor încetează, datele cu caracter personal vor fi șterse neîntârziat.

De unde obține Survio date cu caracter personal?

Obținem date cu caracter personal direct de la persoanele vizate în momentul încheierii Contractului. Survio informează întotdeauna persoanele vizate în legătură cu datelecu caracter personal care trebuie să fie furnizate pentru executarea Contractului.

Vizitarea paginii web:

La vizitarea paginii web, Survio colectează și prelucrează următoarele tipuri de date care sunt stocate: tipul și limba browserului, adresa IP a calculatorului care se conectează, cerințele serverului, inclusiv datele privind timpul și adresa URL de referință (adică adresa site-ului anterior, dacă ați ajuns de la aceasta la pagina web Survio dând click pe link).

Aceste informații sunt necesare pentru ca pagina web să fie afișată corect. În plus, pot fi utilizate, în funcție de necesitate, pentru a menține funcționarea website-ului în siguranță (de exemplu, pentru a preveni încercările de hacking). De asemenea, utilizează adresa IP și limba browserului pentru a proiecta setările de limbă adecvate pentru website-ul nostru. Adresa URL de referință este utilizată în formă anonimizată, în scopuri statistice. Din motive de securitate tehnică și în special pentru a descuraja încercările de atacare a serverului Survio, acest tip de date va fi prelucrat în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Asistență pentru clienți, răspunsuri la întrebări și asistență tehnică:

Prin intermediul paginii web Survio puteți pune întrebări sau puteți solicita asistență tehnică.

Adresa de e-mail de contact sau formularul disponibil după conectare sunt utilizate pentru introducerea datelor necesare comunicării (adresa de e-mail, eventual numărul de telefon) și scrierii mesajului (art. 6 alin. 1, lit. a) și b) GDPR). Aceste date sunt utilizate pentru a gestiona relațiile cu clienții (desfășurarea contactului) și pentru a răspunde la întrebarea dvs./pentru a oferi asistență tehnică.

În cazul în care trebuie adoptată o soluție individuală, în special în cazul unei cereri de consultare prin telefon, vi se poate solicita furnizarea datelor necesare pe care Survio le va prelucra pentru a oferi un nivel adecvat de asistență clientului individual. Vi se pot solicita, de exemplu: prenumele și numele, postul ocupat, în cazul unui client corporativ.

În calitate de client, puteți fi contactat de Survio, de asemenea, pentru a vă oferi asistență. Dacă sunteți interesat să participați sau doriţi personalizareaserviciilor oferite de Survio, vi se pot solicita date de contact precum: prenumele și numele, postul ocupat, în cazul unui client corporativ.

La utilizarea tuturor canalelor de comunicare, Survio respectă principiul cantității minime de date, astfel încât va trebui să introduceți numai acele date de care are neapărată nevoie pentru a vă putea contacta și procesa solicitarea dvs.

În plus, din motive de securitate tehnică și pentru a preveni încercările de atac, procesează adresa dvs. IP.

Încheierea Contractului:

Pentru procesarea comenzii sunt necesare date de contact și de facturare.

Datele dvs. furnizate în cadrul comenzii sunt prelucrate de Survio numai în scopul realizării sau îndeplinirii relației contractuale, art. 6 alin. 1, lit. b) GDPR, cu excepția cazului în care vor fi furnizate în mod expres în alte scopuri.

Principiul minimizării datelor și evitării datelor inutile este respectat prin furnizarea doar a acelor informații de care Survio are neapărat nevoie pentru executarea Contractului sau pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale (adică numele dvs., CUI, adresa, adresa de e-mail) sau pentru gestionarea cărora este obligată prin lege. Survio nu prelucrează în niciun fel detaliile dvs. de plată, aceste informații le comunicaţi numai societăţii cleverbridge AG, a se vedea mai jos.

Din motive tehnice și de securitate este procesată şi adresa dvs. IP. Desigur, puteți furniza și alte informații despre dvs., furnizarea acestor informații este însă voluntară.

Newslettere:

Dacă v-ați abonat la newslettere, vom colecta și prelucra următoarele date: formula de adresare, prenumele, numele, adresa de e-mail.

În scopuri statistice efectuăm și urmărirea anonimă a link-urilor.

Înregistrarea / contul clientului:

Pe site-ul nostru oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin introducerea datelor personale.

Prin urmare, înregistrarea este necesară fie pentru îndeplinirea Contractului cu dvs. (prin intermediul magazinului online Survio), fie pentru a lua măsuri precontractuale, art. 6 alin. 1, lit. a, b) GDPR.

În același timp, Survio respectă principiul minimizării datelor și evitării datelor inutile, astfel încât la înregistrare sunt marcate ca obligatorii numai câmpurile necesare, precum adresa de e-mail și parola, inclusiv repetarea parolei. Alte câmpuri sunt opționale și sunt marcate ca atare.

Prin înregistrarea pe website-ul Survio, sunt stocate și adresa IP a utilizatorului, data și ora înregistrării (date tehnice în fundal). Faceți clic pe butonul „Înregistrați-vă” pentru a finaliza crearea contului dvs. de client.

Atenționare: Parola dvs. va fi stocată la noi în formă criptată. Angajații companiei Survio nu pot citi această parolă. Prin urmare, nu vă pot furniza nicio informație dacă ați uitat parola. În acest caz, utilizați funcția „Am uitat parola”, care vă va trimite prin e-mail o nouă parolă generată automat.

Sisteme de plată:

Pentru a vă procesa plățile, Survio folosește serviciile unui partener extern - o terță parte, societatea cleverbridge AG. În conformitate cu principiul minimizării datelor, societatea Survio nu prelucrează în niciun fel datele de plată, pe care le comunicați numai societăţii cleverbridge AG.

Detalii despre protecția datelor la cleverbridge AG pot fi găsite pe https://www.cleverbridge.com/.

Cerere de demonstrație a produsului:

Survio oferă clienţilor interesaţi de produs posibilitatea demonstrației produsului. La depunerea cererii de demonstrație a produsului, Survio solicită informații despre solicitant pentru a pregăti și desfășura demonstrația.Din acest motiv, Survio prelucrează următoarele date ale solicitantului: Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domeniul de activitate, denumirea postului, numărul de angajați.

III. Survio în calitate de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Survio oferă Utilizatorului spațiu de date cu scopul stocării datelor cu care se operează în sistemul Survio, pe servere Survio. Datele Utilizatorului pot include datele cu caracter personal ale unor persoane fizice. În legătură cu datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le stochează pe serverele noastre (datele personale ale respondenților), operăm în calitate de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul de astfel de date cu caracter personal este Utilizatorul însuşi.

Atenționare pentru Utilizator

Dacă veți colecta datele cu caracter personal ale persoanelor fizice prin intermediul chestionarelor, deveniți operator de date cu caracter personal și sunteți obligat să vă conformați tuturor regulilor de protecție ale datelor cu caracter personal specificate de GDPR și de alte regulamente legale care guvernează astfel de cazuri. Survio nu este responsabil de nicio încălcare a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal de către Utilizatori.

Atenționare pentru respondenți

Utilizarea sistemului Survio poate fi supusă principiilor și regulilor Utilizatorului, dacă Utilizatorul are astfel de principii. Utilizatorii au posibilitatea de a face referire la propriile principii direct în chestionar. Dacă oferiți date cu caracter personal Utilizatorului, contactați direct Utilizatorul cu orice întrebări privind protecția datelor cu caracter personal, deoarece Utilizatorul are calitatea de operator de date cu caracter personal. Survio nu își asumă responsabilitatea pentru principiile protecției datelor cu caracter personal sau procedurile de securizare folosite de Utilizator, care pot fi diferite de aceste Reguli privind protecția datelor cu caracter personal.

Survio nu are dreptul să publice informații despre Utilizatorii săi (operatorii de date cu caracter personal). Dacă la completarea chestionarului ați furnizat datele dvs. cu caracter personal prin intermediul societăţii Survio aveți dreptul să contactați Utilizatorul, pentru ca acesta să-și îndeplinească obligația de informare. Vă va informa în privinţa faptului că Survio a transmis solicitarea dvs. Utilizatorului. Survio nu este responsabilă pentru acceptarea cererii de către Utilizator. Dacă cererea dvs. nu a fost soluționată în mod satisfăcător, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR.

Care este scopul prelucrării și cum gestionează Survio datele?

Survio nu lucrează cu datele Utilizatorului, inclusiv datele cu caracter personal, cu excepția stocării lor pe servere Survio, nu intervine asupra lor sub nicio formă, nu le modifică, nu le face accesibile, nici nu le transferă către părți terțe (cu excepția punerii lor la dispoziția autorităților de stat în conformitate cu legea), dacăîn Contract nu este specificat altfel. Scopul unic al gestionării acestor date cu caracter personal este stocarea lor și posibilitatea accesării lor de către Utilizator.

Ce tip de date cu caracter personal prelucrează Survio?

Prelucrăm numai datele cu caracter personal ale respondenților care vor fi stocate prin intermediul unui chestionar Survio pe servere Survio, cu alte cuvinte date pe care Utilizatorii finali le completează în cadrul sistemului Survio. Aceste date sunt în principal nume, prenume, sex, vârsta, funcția, domiciliul, e-mail etc.

În cazul în care pe serverele Survio vor fi stocate date care fac parte din categorii speciale de date, Utilizatorul este responsabil pentru legalitatea obținerii și gestionării acestor date în conformitate cu GDPR și legislația națională. Survio își rezervă dreptul de a elimina astfel de date cu caracter personal de pe serverele sale în cazul în care constată nerespectarea condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din categorii speciale. Înainte de a șterge datele cu caracter personal ale respondenților, Survio contactează Utilizatorul cu o cerere de remediere.

Pe ce durată prelucrează Survio datele cu caracter personal?

Survio prelucrează datele cu caracter personal pe durata relațiilor contractuale cu Utilizatorul. După ce contul este anulat de către Utilizator, toate datele sunt șterse. Utilizatorii au dreptul să solicite ștergerea datelor în orice moment al relației contractuale. În cazul primirii solicitării Utilizatorului de ștergere a datelor, Survio va șterge toate datele fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei astfel de cereri.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

Survio nu transferă date cu caracter personal către alți operatori. Persoane împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi realizată de persoane împuternicite de operator exclusiv pe baza unui Contract de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu alte cuvinte, cu garanții în ceea ce privește securitatea organizațională și tehnică a acestor date prin definirea scopului prelucrării, iar persoanele împuternicite de operator nu pot folosi datele în alt scop.

În anumite condiții, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților de stat (curți de justiție, poliție, notari, autorități financiare etc. cu scopul exercitării competenţelor lor legale) sau pot fi oferite altor entități în măsura specificată de o lege specială.

V. Metode de securizare a datelor

În scopul securizării datelor Utilizatorului împotriva dezvăluirii lor neautorizate sau accidentale, Survio utilizează măsuri tehnice și organizaționale rezonabile.

Măsurile tehnice constau în aplicarea de tehnologii care previn accesul neautorizat la datele Utilizatorului de către părți terțe, în special utilizarea de firewall-uri, programe antivirus actualizate etc. În scopul protecției maxime, Survio folosește criptarea datelor Utilizatorului și a utilizatorului final, în principal a parolelor pentru conectarea în sistemul Survio, a comunicării în cadrul sistemului Survio și a tuturor datelor stocate pe servere. Pentru transmiterea datelor, Survio folosește criptarea TLS/SSL (Transport LayerSecurity/Secure SocketLayer). Accesul în zonele cu o concentrație mare de procesare a datelor cu caracter personal este protejat de sistemele electronice de securitate.

Măsurile organizaționale cuprind un set de reguli de comportament pentru angajații societăţii și sunt cuprinse în regulamentul intern Survio, dar care sunt considerate confidențiale datorită măsurilor de securitate. Procedurile se bazează exclusiv pe principiul „needtoknow”, Survio limitând astfel numărul de persoane care au acces la datele cu caracter personal și posibilitatea de a gestiona datele cu caracter personal. Toate posibilitățile de acces al angajaților la datele cu caracter personal, precum și metodele de gestionare a datelor cu caracter personal, sunt monitorizate.

Survio se va asigura, că în cazul plasării serverelor în cadrul unui centru de date operat de o parte terță, aceasta implementează măsuri tehnice și organizaționale similare.

Toate datele sunt plasate pe servere localizate în cadrul Uniunii Europene sau în țări care asigură protecția datelor cu caracter personal într-o manieră echivalentă cu protecția asigurată de reglementările legale ale Republicii Cehe.

VI. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată aveți:

VII. Fișiere Cookie și fișiere de protocol

Survio folosește fișiere cookie, care sunt mici fișiere text care identifică Utilizatorul site-ului www.survio.com și înregistrează activitatea de utilizare a vizitatorului. Textul dintr-un fișier cookie este deseori format dintr-o serie de numere și litere care identifică calculatorul Utilizatorului, dar care nu oferă date cu caracter personal specifice despre Utilizator. Fișierul cookie conține de obicei numele domeniului de la care a fost trimis, informații despre vârstă și un identificator alfanumeric.

Website-ul www.survio.com identifică automat adresa IP a Utilizatorului. Toate aceste informații sunt înregistrate într-un document de activitate de către server, ceea ce permite prelucrarea ulterioară a datelor. În plus, Survio înregistrează solicitarea din browser și ora solicitării, starea și cantitatea de date transferate în cadrul acestei cereri. De asemenea, colectează informații despre browserul dvs. și sistemul de operare al computerului dvs. și versiunile acestora. De asemenea, înregistrează website-urile de pe care ați accesat website-ul Survio. Adresa IP a computerului dvs. este stocată numai atâta timp cât site-ul a fost utilizat și în următoarele trei luni. După expirarea lor, adresa IP este ștearsă sau anonimizată prin trunchiere.

Aceste informații sunt utilizate de Survio pentru a opera website-ul, în special pentru a identifica și rezolva erorile, pentru a determina utilizarea website-ului și pentru a face ajustări sau îmbunătățiri. Acestea sunt scopurile pentru care Survio are un interes legitim în prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.f) GDPR.

Natura cookie-urilor

În temeiul interesului său legitim (art. 6 alin. 1, lit. f din GDPR), Survio folosește cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic, de care este nevoie pentru funcționarea website-ului și pentru a asigura funcționalitatea acestuia. Folosește două tipuri de cookie-uri, permanente și de unică folosință. Un cookie permanent rămâne pe hard disk chiar și după ce închideți browserul. Cookie-urile persistente pot fi folosite de browser la alte vizite pe site-ul www.survio.com. Cookie-urile persistente pot fi șterse. Cookie-urile de unică folosință sunt temporare și sunt șterse imediat ce închideți browserul.

În plus, Survio folosește cookie-uri suplimentare cu permisiunea dvs. Aceste cookie-uri îi permit să analizeze modul în care utilizatorii folosesc website-ul nostru. Survio poate crea astfel conținutul site-ului în funcție de nevoile vizitatorului. Cookie-urile permit, de asemenea, ca Survio să măsoare eficiența unei anumite reclame și să o plaseze, de exemplu, în funcție de interesele utilizatorului. Survio are nevoie de consimțământul dvs. pentru a prelucra datele cu caracter personal (art. 6 alin. 1, lit. a din GDPR). Bineînţeles, dacă v-ați dat consimțământul aici, îl puteți revoca oricând fără indicarea motivului.

Survio folosește platforma CookieYes Consent Management pentru a obține și gestiona consimțământul dvs. Operatorul său este CookieYes Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, England, MK12 5NW, United Kingdom. Platforma CookieYes Consent Management colectează, prin intermediul JavaScript, informații despre dispozitiv, informații despre browser, adresa IP anonimizată, informații despre conectare și deconectare, data și ora vizitei, solicitările adreselor URL, accesul spre site și locația geografică. Acest JavaScript permite CookieYes Limited să informeze utilizatorul despre anumite mărci și tehnologii web de pe website-ul nostru și să obțină, să gestioneze și să documenteze consimțământul acestuia. Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, Survio fiind obligat prin lege să furnizeze dovada consimțământului (în conformitate cu art. 7 alin. 1 din GDPR). Scopul îl reprezintă cunoașterea preferințelor utilizatorilor, precum și implementarea și documentarea lor legală. Datele vor fi șterse de îndată ce nu vor mai fi necesare pentru înregistrare și nu vor exista cerințe legale de păstrare. Datele privind consimțământul (consimțământul și retragerea consimțământului) sunt stocate pentru o perioadă de trei ani. Datele vor fi apoi șterse imediat sau transmise autorității responsabile sub forma unui export de date, la cerere. În orice moment, utilizatorul poate împiedica definitiv pornirea JavaScript folosind setările corespunzătoare din browserul său, ceea ce ar împiedica și CookieYes Limited să ruleze JavaScript. Pentru mai multe informații pe tema protecției datelor cu caracter personal la CookieYes Limited, vă rugăm să vizitați: https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Atenționare: Dacă dezactivați cookie-urile opționale, este posibil ca unele funcții ale website-ului Survio să nu fie pe deplin utilizabile.

De ce folosește Survio cookies?

Fișierele cookie și tehnologiile similare servesc în mai multe scopuri, care includ:

Pe site-ul www.survio.com pot exista și fișiere cookie ale unor părți terțe. Acest lucru poate avea loc, de exemplu, pentru că am autorizat o parte terță să realizeze o analiză a site-ului. Survio folosește următorii furnizori de servicii:

Google Analytics

Pe website-ul său, Survio folosește instrumentul de urmărire Google Analytics de la compania Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. Acesta este modul de obținere și evaluare sistematică a interacțiunilor dvs. în calitate de utilizator cu website-ul Survio.

Astfel, sunt stocate următoarele date ale dvs.:

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 din teza 1 lit. a) din GDPR. Consimţământul vi-l puteți revoca în orice moment.

Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către serviciul Google Analytics este de a analiza interacțiunea vizitatorilor website-ului Survio cu website-ul Survio. Prin evaluarea datelor obținute aici, Survio își poate optimiza oferta, sporind confortul utilizatorului.

Survio șterge sau anonimizează datele colectate de Google Analytics de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile sale. Acest lucru se întâmplă după 26 de luni.

Acest serviciu poate transfera datele colectate într-o altă țară. Survio atenţionează că acest serviciu poate transfera date în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European și către țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Dacă datele sunt transferate în SUA, există riscul ca datele dvs. să fie prelucrate de autoritățile SUA în scopuri de control și monitorizare, fără ca dvs. să aveți la dispoziție căi de atac. Mai jos este o listă a țărilor în care sunt transferate datele. Acest lucru se poate face în diverse scopuri, cum ar fi stocarea sau procesarea. Cu toate acestea, Survio ia măsurile posibile și necesare în conformitate cu Legea privind protecția datelor, în temeiul art. 44 și următ. din GDPR, pentru a asigura nivelul de protecție a datelor în țări terțe.

Google Tag Manager

Website-ul Survio folosește Google Tag Manager de la compania Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. Datorită acestui serviciu, este posibil să gestionați tagurile de pe website prin interfața utilizatorului. Instrumentul propriu-zis Tag Manager (care implementează taguri) este un domeniu care nu folosește cookie-uri. Ce înseamnă asta: în principiu, nu sunt utilizate cookie-uri și nu sunt colectate date cu caracter personal. Google Tag Manager rulează însă alte taguri care pot colecta date. Cu toate acestea, Google Tag Manager nu le accesează. Dacă dezactivarea a fost efectuată la nivel de domeniu sau cookies, aceasta rămâne valabilă pentru toate tagurile de tracking care sunt implementate împreună cu GoogleTag Manager.

Mai multe informații găsiţi pe http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

În plus, Google Tag Manager include următoarele servicii intermediare (Eloqua, LinkeInInsightTag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads ConversionTracking, Facebook Pixel) și Google Tag Manager, iar serviciile intermediare sunt conectate pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1, lit. a) din GDPR). Puteți găsi opțiunea de anulare în descrierea serviciilor intermediare individuale. În cazul în care contestați un serviciu intermediar, contestația respectivă va fi transferată automat și celorlalte servicii intermediare incluse în Google Tag Manager.

În cadrul acestor servicii pot fi transferate date către o altă țară din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European și către țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Dacă datele sunt transferate în SUA, există riscul ca datele dvs. să poată fi prelucrate de autoritățile SUA în scopuri de control și monitorizare, fără ca dvs. să aveți la dispoziție căi de atac. Cu toate acestea, luăm măsuri posibile și necesare în conformitate cu Legea privind protecția datelor, în temeiul art. 44 și următ. din GDPR pentru a asigura nivelul de protecție a datelor în țări terțe.

Microsoft

Cookie-urile sunt setate de către compania Microsoft Corporation.

CookieYes

Cookie-urile setate de către compania CookieYes Limited sunt utilizate pentru a controla:

Cloudflare

Cookie-urile sunt setate de către compania Cloudflare, Inc.

LinkedIn

Cookie-urile sunt setate de către compania LinkedIn Corporation.

G2Crowd

G2.com, Inc. Acest fișier cookie este utilizat pentru a stoca informații despre relația utilizatorului cu un ID de sesiune unic. Stochează informații precum pagina de referință (referrer), pagina de destinație (landing page) și altele.

Facebook

Cookie-urile sunt setate de către compania Facebook, Inc.

Acest cookie este utilizat:

Datadog

Cookie-urile sunt setate de către compania Datadog, Inc. Browserul RUM SDK se bazează pe cookie-uri pentru a stoca informații despre sesiune și pentru a urmări sesiunea utilizatorului pe diferite site-uri. Acestea sunt fișiere primare (configurate pe domeniul dvs.) care însă nu sunt utilizate pentru urmărirea pe mai multe pagini. Mai multe pe: https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/#rum-cookies

Sklik

Cookie-urile sunt setate de către societatea Seznam.cz, a.s.

Setări cookie

Majoritatea browser-elor web acceptă fișiere cookie automat. Puteţi utiliza însă setări care permit blocarea sau ştergerea acestora. Utilizatorii site-ului www.survio.com au astfel dreptul să își seteze browser-ul în așa fel încât să prevină utilizarea de fișiere cookie pe calculatoarele lor.

Instrucțiuni pentru blocarea sau ștergerea de fișiere cookie pot fi găsite în principiile protecției datelor cu caracter personal sau în manualul de utilizare individual al browser-elor.

Fișiere de protocol

Browser-ul Utilizatorului raportează automat anumite informații despre fiecare afișare a site-ului www.survio.com. La înregistrarea pe site-ul www.survio.com sau la navigarea site-ului, serverele înregistrează automat anumite informații pe care browser-ele le trimit la fiecare vizită a site-ului. Protocoalele serverelor (așa numitele ”fișiere log”) pot conține informații precum solicitări web, adrese IP, tip de browser pentru internet, limba browser-ului, site-ul de link/ ieșire și adrese URL, tip de platformă, număr de click-uri, numele domeniului, portaluri de intrare, numărul de pagini vizitate și ordinea paginilor, durata de timp petrecută pe anumite pagini, data și ora unei solicitări și unul sau mai multe fișiere cookie care pot identifica în mod sigur browser-ul web.

VIII. Legislație aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Survio declară că la asigurarea protecției datelor cu caracter personal, respectă în principal următoarele regulamente legale:

Legislația Uniunii Europene

Toată legislația bazată pe Articolul 16 al Tratatului de funcționare al Uniunii Europene și articolul 7 și 8 ale Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, mai precis:

Legislația Consiliului Europei

Legislația Republicii Cehe

Rețele de socializare

Survio este prezent pe rețelele de socializare pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii care sunt conectați acolo și pentru a-i putea informa despre ofertele sale.

Vă atragem atenția că utilizați aceste platforme și funcțiile lor pe propria răspundere. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizarea funcțiilor interactive (de exemplu, comentarii, partajare, evaluare). Survio atenţionează, de asemenea, că datele dvs. pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene.

În plus, datele dvs. pot fi prelucrate în scopuri de cercetare a pieței și publicitate. Astfel, de exemplu, se pot crea profiluri de utilizator folosind comportamentul dvs. de utilizator și interesul ulterior. De exemplu, în cadrul platformei și în afara acesteia pot fi activate sau dezactivate anunțurile care s-ar putea potrivi intereselor dvs. În acest scop sunt stocate de obicei în computerul dvs. așa-numitele cookie-uri. În mod independent, profilurile de utilizator pot stoca, de asemenea, date care nu au fost obținute direct de la terminalul dvs. (mai ales dacă sunteți membru al platformei respective și sunteți conectat la aceasta).

În calitate de furnizor al acestui serviciu de informații, Survio nu colectează și nu prelucrează alte date privind utilizarea serviciilor sale, dincolo de acest cadru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului are loc în baza intereselor legitime ale Survio privind informarea efectivă a utilizatorului și comunicarea cu utilizatorul în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 litera f) din GDPR.

IX. Dispoziții finale

Prin încheierea Contractului, Utilizatorul confirmă că s-a familiarizat cu prezentele Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal.

Dacă este necesar, Survio poate actualiza aceste Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal. Versiunea actuală a Regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul www.survio.com. Dacă va interveni vreo modificare semnificativă în cadrul acestor Reguli de protecţie a datelor cu caracter personal cu privire la modul de gestionare a datelor cu caracter personal, Survio va informa Utilizatorul publicând o notificare în mod vizibil înainte de implementarea acestor modificări. La utilizarea sistemului Survio sau a site-ului www.survio.com, vă recomandăm să verificați periodic Regulile de protecţie a datelor cu caracter personal.

Data ultimei modificări 17.01.2022.

Vreau o ofertă

Începeți cu chestionarele acum!

  • Creați un chestionar Editor intuitiv de chestionare, 100+ modele de chestionare
  • Colectați răspunsuri Pentru dispozitivele mobile, colectarea răspunsurilor pe diferite canale, urmărirea identității
  • Analizați rezultatele Analiză rapidă și ușor de înțeles, rapoarte cu un singur clic
  • Treceți la Survio PRO Gestionarea utilizatorilor, dashboarduri personalizabile, integrări, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013