Politica de confidențialitate

Survio recunoaște faptul că clienții, vizitatorii, utilizatorii și alte persoane care folosesc sistemul Survio sau care vizitează site-ul Survio își prețuiesc intimitatea. Acest document (Reguli cu privire la protecția datelor cu caracter personal) conține informații importante despre prelucrarea de date cu caracter personal de către firma noastră.

Prin urmare dorim să vă informăm de principiile și procedurile folosite la prelucrarea datelor cu caracter personal, realizate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit în continuare ”GDPR”).

Politica de confidențialitate face referire la Termenii de utilizare a Survio (numiți în continuare ”Termeni”) și care sunt disponibili aici.

Atenție: În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba engleză a acestor Reguli cu privire la protecția datelor cu caracter personal, versiunea în limba engleză va prevala. Versiunea în limba engleză este disponibilă la www.survio.com.

Pe lângă alți termeni, în text sunt folosiți - ”Utilizator”, ”website Survio/ site Survio/ chestionare” și ”parte terță”. Definițiile sunt explicate în Termeni.

Mai mult, prin termenul ”Acord” se înțelege un act legal pe baza căruia furnizorul se obligă să vă ofere servicii, contra cost sau gratuite.

Prin termenul ”sistem Survio” se înțelege un software care permite Utilizatorilor să creeze chestionare/ sondaje în conformitate cu cerințele Utilizatorului.

I. Informații de bază

Identificarea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: Survio s.r.o., număr de identificare (IČ) 28300785, cu sediul social în Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Republica Cehă, adresa de contact: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Republica Cehă, o firmă înregistrată în Registrul Comerțului la Curtea Regională din Brno, secția C, document 59684 (numită de aici înainte “Survio” sau “noi”), e-mail e contact: support@survio.com.

Ofițer pentru protecția datelor: Nu a fost desemnat un ofițer pentru protecția datelor.

Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță parte sau organizație internațională: Survio nu transmite date cu caracter personal către părți terțe. Acest lucru include țări, companii sau organizații internaționale. Excepțiile de la acest fapt sunt datele prelucrate de Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, care oferă serviciul SendGrid. Această entitate asigură un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal si aderă la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în baza clauzelor contractuale standard.

Procesul decizional individual automatizat: Survio nu realizează crearea e profiluri sau procese decizionale individuale automatizate.

Informații cu privire la natura și furnizarea datelor: Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul îndeplinirii unui Acord dau ale unor obligații legale, furnizarea de date este o cerință statutară. Dacă datele cu caracter personal sunt procesate pe baza Acordului subiectului datelor, furnizarea de date este o cerință contractuală.

Autoritate de supraveghere: Autoritatea de supraveghere este Oficiul de protecție a datelor cu caracter personal cu birouri înregistrate pe Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republica Cehă, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Survio operează atât în poziție de operator de date cu caracter personal, precum și în poziție de persoană împuternicită de operator cu privire la datele cu caracter personal. Survio operează ca și operator de date cu caracter personal în relație cu datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale persoanelor fizice care vizitează site-ul Survio (Articolul II din Regulament). În relație cu datele cu caracter personal pe care Utilizatorii le stochează pe serverele Survio (Utilizatorul întocmește un chestionar în care respondenții introduc date personale), Survio operează ca și persoană împuternicită de operator și oferă Utilizatorului doar spațiul de date cu scopul stocării de date. Operatorul unor astfel de date cu caracter personal este Utilizatorul însuși (Articolul III din Termeni)

II. Survio ca și operator de date cu caracter personal

Survio acționează ca și operator de date cu caracter personal în relație cu datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale persoanelor care vizitează site-ul Survio.

De ce prelucrăm date cu caracter personal?
Pentru a ne conforma cu Acordul sau pentru a îndeplini obligații legale, Survio procesează în principal următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numele firmei, număr de înregistrarea, CUI, adresa înregistrată/ sediul social, telefon, e-mail.

Survio prelucrează și date primite de la Utilizator sau alte persoane fizice care utilizează sistemul Survio sau care vizitează site-ul Survio: cookie-uri, fișiere log (adrese IP sau alți identificatori online). Datele cu caracter personal sunt procesate în baza interesului nostru legitim sau al consimțământului dumneavoastră.

În cazul în care Survio intenționează să prelucreze alte date cu caracter personal decât cele menționate în acest articol sau pentru alte scopuri, poate doar pe baza unui acord valabil oferit pentru prelucrarea de date cu caracter personal. Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie oferit într-un document separat.

Survio declară că nu prelucrează datele de facturare ale Utilizatorilor. Toate informațiile de plată sunt procesate de o parte terță, mai exact de firma cleverbridge AG, înregistrată pe Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Republica Federală Germania.

Cât timp prelucrăm date cu caracter personal?
Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt prelucrate pe durata relației contractuale. După ce contul a fost anulat de către Utilizator, toate datele sunt șterse. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a îndeplini obligații ce provin din regulamente legale speciale pe durata specificată de aceste regulamente.

De unde obținem date cu caracter personal?
Obținem date cu caracter personal direct de la persoanele vizate în momentul aderării la Acord. Informăm mereu persoanele vizate în legătură cu care date cu caracter personal trebuie să ofere pentru a îndeplini Acordul.

III. Survio ca și persoană împuternicită de operator cu privire la datele cu caracter personal

Survio oferă Utilizatorului spațiu de date cu scopul stocării datelor cu care se operează în sistemul Survio, pe servere Survio. Datele Utilizatorului pot include datele cu caracter personal ale unor persoane fizice. În legătură cu datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le stochează pe serverele noastre (datele personale ale respondenților), operăm ca și persoană împuternicită de operator cu privire la datele cu caracter personal. Operatorul de astfel de date cu caracter personal este Utilizatorul însuți.

Atenționare pentru Utilizator
Dacă veți colecta datele cu caracter personal ale persoanelor fizice prin intermediul chestionarelor, deveniți un operator de date cu caracter personal și sunteți obligat să vă conformați cu toate regulile de protecție ale datelor cu caracter personal specificate de GDPR și de alte regulamente legale care guvernează astfel de cazuri. Survio nu este responsabil de nicio încălcare a regulilor securității datelor cu caracter personal de către Utilizator.

Atenționare pentru respondenți
Utilizarea sistemului Survio se poate supune principiilor și regulilor Utilizatorului, dacă Utilizatorul are astfel de principii. Dacă oferiți date cu caracter personal Utilizatorului, contactați direct Utilizatorul cu orice întrebările privind protecția datelor cu caracter personal, deoarece Utilizatorul este în poziția operatorului de date cu caracter personal. Survio nu își asumă responsabilitatea principiilor protecției datelor cu caracter personal sau procedurilor de securitate folosite de Utilizator, care pot fi diferite de aceste Reguli cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Care este scopul prelucrării și cum lucrăm cu datele?
Survio nu lucrează cu datele Utilizatorului, inclusiv datele cu caracter personal, cu excepția stocării lor pe servere Survio, nu intervine în cadrul lor sub nicio formă, nu le modifică, nu le face accesibile, nici nu le transferă către părți terțe (cu excepția punerii lor la dispoziția autorităților statului în conformitate cu legea), decât în cazul în care Acordul specifică altceva. Scopul unic al manipulării acestor date cu caracter personal este stocarea lor și posibilitatea accesării lor de către Utilizator.

Ce tip de date cu caracter personal prelucrăm?
Prelucrăm doar datele cu caracter personal ale respondenților care vor fi stocate prin intermediul unui chestionar Survio pe servere Survio, în alte cuvinte date pe care Utilizatorii finali le completează în cadrul sistemului Survio. Aceste date sunt în principal nume, prenume, sex, vârsta, funcția, adresa de rezidență, e-mail etc.

Pentru ce perioadă de timp prelucrăm datele cu caracter personal?
Survio procesează date cu caracter personal pe durata relațiilor contractuale cu Utilizatorul. După ce contul este anulat de către Utilizator, toate datele sunt șterse.

IV. Destinatarul datelor cu caracter personal

Survio nu transferă date cu caracter personal către alți operatori. Persoane împuternicite de operator cu privire la datele cu caracter personal sunt:

Prelucrarea de date cu caracter personal poate fi realizată de persoane împuternicite de operator exclusiv pe baza unui acord de procesare a datelor cu caracter personal, în alte cuvinte cu garanții în ceea ce privește securitatea organizațională și tehnică a astfel de date prin definirea scopului prelucrării, prin care persoanele împuternicite de operatori nu pot folosi datele în alt scop.

În unele condiții, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului (curți de justiție, poliție, notari, autorități financiare etc. cu scopul exercitării puterii lor statutare) sau pot fi oferite altor entități în cadrul unui scop specificat de o lege specială.

V. Metode de securitate a datelor

Pentru scopul securității datelor Utilizatorului împotriva dezvăluirii lor neautorizate sau accidentale, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale rezonabile. Măsurile tehnice constă în aplicarea de tehnologii care previn accesul neautorizat la datele Utilizatorului de către părți terțe. Cu scopul protecției maxime, folosim criptarea datelor Utilizatorului și a utilizatorului final, în principal incluzând parole pentru conectarea în sistemul Survio, comunicarea în cadrul sistemului Survio și a tuturor datelor stocate pe servere. Măsurile organizaționale cuprind un set de reguli de comportament pentru angajații noștri și sunt cuprinse în regulamentul intern Survio, dar care sunt considerate confidențiale datorită măsurilor de securitate. Survio dorește să asigure că în cazul plasării serverelor în cadrul unui centru de date operat de o parte terță, aceasta implementează măsuri tehnice și organizaționale similare.

Toate datele sunt plasate pe servere localizate în cadrul Uniunii Europene sau în țări care asigură protecția datelor cu caracter personal într-o manieră echivalentă cu protecția asigurată de reglementările legale ale Republicii Cehe.

VI. Drepturile persoanelor vizate

Ca și persoană vizată aveți:

VII. Fișiere Cookie și fișierele de protocol

Folosim fișiere cookie, care sunt mici fișiere text care identifică Utilizatorul site-ului www.survio.com și înregistrează activitatea de utilizare a vizitatorului. Textul dintr-un fișier cookie este deseori format dintr-o serie de numere și litere care identifică în mod pozitiv calculatorul Utilizatorului, dar care nu oferă date cu caracter personal specifice despre Utilizator.

Website-ul www.survio.com identifică automat adresa IP a Utilizatorului. Adresa IP este un număr atribuit automat calculatorului Utilizatorului după conectarea la internet. Toate aceste informații sunt înregistrate într-un document de activitate de către server, ceea ce permite prelucrarea ulterioară a datelor.

De ce folosim cookies?
Fișierele cookie și tehnologii similare deservesc mai multe scopuri, care includ:

Pe site-ul www.survio.com pot exista și fișiere cookie ale unor părți terțe. Acestea pot fi de exemplu deoarece am autorizat o parte terță să realizeze o analiză a site-ului. Survio folosește următorii furnizori de servicii:

Setări cookie
Majoritatea browser-elor web acceptă fișiere cookie automat. Totuși este posibil să utilizați setările care permit să le blocați sau eliminați. Utilizatorii site-ului www.survio.com au astfel dreptul să își seteze browser-ul în așa fel încât să prevină utilizarea de fișiere cookie pe calculatoarele lor.

Folosim două tipuri de cookie - permanente și one-time. Un fișier cookie permanent rămâne pe hard disk și după ce browser-ul a fost închis. Fișierele cookie permanente pot fi folosite de către Utilizator la vizite viitoare pe site-ul www.survio.com. Fișierele cookie permanente pot fi șterse. Fișierele cookie one-time sunt temporare și sunt șterse imediat ce browser-ul este închis.

Instrucțiuni pentru blocarea sau ștergerea de fișiere cookie pot fi găsite în principiile protecției datelor cu caracter personal sau în manualul de utilizare individual al browser-elor.

Fișiere de protocol
Browser-ul Utilizatorului raportează automat anumite informații despre fiecare afișare a site-ului www.survio.com. La înregistrarea pe site-ul www.survio.com sau la navigarea site-ului, serverele înregistrează automat anumite informații pe care browser-ele le trimit la fiecare vizită a site-ului. Protocoalele serverelor (așa numitele ”fișiere log”) pot conține informații precum solicitări web, adrese IP, tip de browser pentru internet, limba browser-ului, site-ul de link/ ieșire și adrese URL, tip de platformă, număr de click-uri, numele domeniului, portaluri de intrare, numărul de pagini vizitate și ordinea paginilor, cantitatea de timp petrecută pe anumite pagini, data și ora unei solicitări și unul sau mai multe fișiere cookie care pot identifica în mod sigur browser-ul web.

VIII. Legislație aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Survio declară că în asigurarea protecției datelor cu caracter personal, respectă în principal următoarele regulamente legale:

Legislația Uniunii Europene
Toată legislația bazată pe Articolul 16 al Tratatului de funcționare al Uniunii Europene și articolul 7 și 8 al Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, mai precis

Legislația Consiliului Europei

Legislația Republicii Cehe

IX. Dispoziții finale

Intrând în acest Acord, Utilizatorul confirmă că s-a familiarizat cu aceste Reguli de protecție a datelor cu caracter personal.

Dacă este necesar Survio poate actualiza aceste Reguli de protecție a datelor cu caracter personal. Versiunea actuală a Politicii de confidențialitate va fi mereu disponibilă pe site-ul www.survio.com. Dacă intervine o modificare semnificativă în cadrul acestei Politici de confidențialitate cu privire la modul de manipulare a datelor cu caracter personal, Survio va informa Utilizatorul publicând o notificare în mod vizibil înainte de implementarea acestor schimbări. Vă recomandăm să verificați Politica de confidențialitate din când în când atunci când utilizați sistemul Survio sau site-ul www.survio.com.

Modificat ultima dată pe 26.01.2021.

Loghează-te la Survio

Conectare

Ați uitat parola?

Înregistrați-vă gratuit

Creați un chestionar