Creați acest chestionar

Sondaj pentru pacienții unui spital

Stimată doamnă / Stimate domn,

Vă mulțumim că ne-ați vizitat. Completând acest sondaj de 5-10 minute ne veți ajuta să ne îmbunătățim rezultatele.

1 A fost prima dvs. vizită ca și pacient la spitalul ”nume-spital”?

Alegeți doar o variantă

2 Câte zile ați fost internat?

Alegeți doar o variantă

3 Pe baza a ce v-ați hotărât să alegeți ”nume-spital”?

Alegeți doar o variantă

4 Care este specialitatea doctorului care v-a internat în acest spital?

Alegeți doar o variantă

5 În care unitate ați stat internat cel mai mult timp?

Alegeți doar o variantă

6 Evaluați următoarele afirmații cu privire la ”nume-spital”:

Alegeți o variantă pe fiecare rând

Foarte de acord
De acord
Neutru
Dezacord
Dezacord complet
Cei mai bine pregătiți doctori din regiune
Cei mai buni asistenți medicali din regiune
Cel mai modern echipament medical
Cele mai bune facilități din regiune
Doctorii mei sau fost pricepuți și cu experineță
Doctorul meu a fost cumsecade și politicos
Doctorul m-a ținut la curent cu toate detaliile
Testele și procedurile mi-au fost explicate în detaliu
Asistenții medicali au fost pricepuți în tratamentul aplicat
Asistenții medicali au răspuns prompt când au fost chemați

7 Care este evaluarea dvs. generală a ”nume-spital” și a tratamentului medical primit?

0/5

8 Vă rugăm comentați asupra experienței dvs. ca pacient a ”nume-spital”.