Plány pre jednotlivcov

Prejdite na niektorý z plánov pre jednotlivcov a získajte neobmedzený počet otázok, 100 šablón, mobilné dotazníky a ďalšie rozšírené možnosti.

 • Plány pre jednotlivcov
 • Plány pre tímy

Ročné predplatné

Najvýhodnejší pomer cena/výkon

Mesačné predplatné

Mesačné predplatné

Zatvoriť

 • Počet dotazníkov Počet dotazníkov, ktoré si môžete vytvoriť.
 • Počet otázok Môžete si vytvoriť neobmedzený počet otázok.
 • Počet typov otázok Používajte v prieskumoch vhodné typy otázok. Získajte relevantnú spätnú väzbu a robte správne a včasné rozhodnutia.
 • Zodpovedaných dotazníkov / mesiac Počet získaných odpovedí (vyplnených dotazníkov) za mesiac.
 • E-mailové pozvánky / mesiac Zaslanie pozvánok na vyplnenie dotazníkov na e-mailové adresy respondentov a ich automatická identifikácia.
 • Jednotlivé vyplnené dotazníky do mailu
 • Logo v dotazníku (branding) Použitie vlastného loga v dotazníkoch a reportoch.
 • Vlastný tvar URL adresy dotazníka
 • Úprava pätičky dotazníka Možnosť zmeny obsahu patičky Vášho dotazníka (napr. odstrániť z patičky odkaz na Survio) a úplné odstránenie reklamnej stránky zobrazenej po vyplnení dotazníka.
 • Predpripravené vzory dotazníkov Počet predpripravených vzorov dotazníkov k okamžitému použitiu.
 • Logika dotazníka (preskakovanie otázok) Preskoky medzi otázkami na základe zvolenej odpovede - vetvenie dotazníka.
 • Rozšírené distribučné kanály Pokročilé možnosti poskytovania dotazníkov respondentom (napr. webový widget).
 • Presmerovanie respondenta na Váš web
 • Filtre & segmentácia výsledkov
 • Vlastné GET parametre Vlastné parametre priamo v odkaze (URL adrese) umožnia označiť jednotlivé dotazníky. To je potom možné využiť pre konkrétne skupiny alebo jednotlivých respondentov a tak ľahko sledovať, kto a ako odpovedal.
 • Meranie dotazníka v Google Analytics Prepojenie vlastného dotazníka v Surviu a Vášho Google Analytics účtu. Sledujte cenné informácie o správaní návštěvníkov dotazníka. Získajte dôležité dáta o kampaniach.
 • Výsledky prieskumu PDF súbor obsahujúci základné informácie o prieskume, náhľad dotazníka a výsledky v grafoch a tabuľkách.
 • Export odpovedí Stiahnutie získaných odpovedí vo formáte XLS, CSV (import do SPSS).
 • Export odpovedí do Google Sheets
 • Zálohy na cloudové úložiská (Dropbox, Google Drive, OneDrive) Denné automatické zálohy všetkých odpovedí a výsledkov na cloudové úložiská (Dropbox, Google Drive a Microsoft OneDrive). Nikdy tak neprídete o svoje dáta!
 • Webová stránka s výsledkami dotazníka (DEMO)

Mini

17 USD / mesiac

Ročná fakturácia

25 USD / mesiac Ušetríte 32%

Vybrať

Mesačné predplatné

25 USD / mesiac

Mesačná fakturácia

Vybrať

 • Počet dotazníkov Neobmedzene
 • Počet otázok Neobmedzene
 • Počet typov otázok 18
 • Zodpovedaných dotazníkov / mesiac 1 000

Viac

 • E-mailové pozvánky / mesiac 0
 • Jednotlivé vyplnené dotazníky do mailu
 • Logo v dotazníku (branding)
 • Vlastný tvar URL adresy dotazníka
 • Úprava pätičky dotazníka
 • Predpripravené vzory dotazníkov 100
 • Logika dotazníka (preskakovanie otázok)
 • Rozšírené distribučné kanály
 • Presmerovanie respondenta na Váš web
 • Filtre & segmentácia výsledkov
 • Vlastné GET parametre
 • Meranie dotazníka v Google Analytics
 • Výsledky prieskumu PDF
 • Export odpovedí Excel (XLSx)
 • Export odpovedí do Google Sheets
 • Zálohy na cloudové úložiská (Dropbox, Google Drive, OneDrive)
 • Webová stránka s výsledkami dotazníka (DEMO)

Plus

67 USD / mesiac

Ročná fakturácia

95 USD / mesiac Ušetríte 29%

Vybrať

Mesačné predplatné

95 USD / mesiac

Mesačná fakturácia

Vybrať

 • Počet dotazníkov Neobmedzene
 • Počet otázok Neobmedzene
 • Počet typov otázok 19, vrátane NPS®
 • Zodpovedaných dotazníkov / mesiac 50 000

Viac

 • E-mailové pozvánky / mesiac 50 000
 • Jednotlivé vyplnené dotazníky do mailu
 • Logo v dotazníku (branding)
 • Vlastný tvar URL adresy dotazníka
 • Úprava pätičky dotazníka
 • Predpripravené vzory dotazníkov 1 000+
 • Logika dotazníka (preskakovanie otázok)
 • Rozšírené distribučné kanály
 • Presmerovanie respondenta na Váš web
 • Filtre & segmentácia výsledkov
 • Vlastné GET parametre
 • Meranie dotazníka v Google Analytics
 • Výsledky prieskumu PDF, DOCx, PPTx
 • Export odpovedí Excel (XLSx), CSV
 • Export odpovedí do Google Sheets
 • Zálohy na cloudové úložiská (Dropbox, Google Drive, OneDrive)
 • Webová stránka s výsledkami dotazníka (DEMO)

Ceny sú bez DPH, ktoré je určené krajinou, kde sa platba uskutočňuje. Konečná cena (vrátane DPH) sa zobrazí ná stránke s nákupom ešte pred dokončením platby.

Prejsť na plány pre tímy

 • 100% BEZPEČNÉ Online nakupovanie 100% bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou.
 • Zľavy pre študentov a akademických pracovníkov Študenti a učitelia môžu požiadať o zľavu tu a my urobíme zvyšok. Radi by sme vám pomohli!

Funkcie dostupné vo všetkých typoch účtov!

 • Dotazníky aj pre mobily a tablety
 • Okamžité spracovanie výsledkov
 • Zabezpečenie dotazníkov (SSL)
 • Prémiová podpora

Potrebujete náročnejšie riešenie?

Poskytnite všetkým ľuďom vo Vašej organizácii / firme profesionálny, neobmedzený a výkonný balíček Plus.
Zjednotíme Vám fakturáciu na jedno miesto. Navyše získate skvelú individuálnu cenu na jedného užívateľa.

Kontaktovať podporu

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Plány pre tímy

Správa tímov, SSO prístup, prispôsobenie dashboardov, automatický reporting. Zvýšte produktivitu a posuňte svoj business na ďalší level.

 • Plány pre jednotlivcov
 • Plány pre tímy
 • Vlastnosti
 • Zodpovedané dotazníky /
  mesiac / používateľ
  Počet získaných odpovedí (vyplnených dotazníkov) za mesiac.
 • E-mailové pozvánky /
  mesiac / používateľ
  Zaslanie pozvánok na vyplnenie dotazníkov na e-mailové adresy respondentov a ich automatická identifikácia.
 • Workspace pre tímovú spoluprácu Umožňuje používateľom spolupracovať na prieskumoch pomocou dotazníkov (napr. v rámci pobočiek) a poskytovať si jednotlivé dotazníky a odpovede.
 • Integrácia a automatizácia
  pomocou Zapier
  Možnosť prepojenia systému Survio s ďalšími systémami / službami cez platformu Zapier.
 • Správa používateľov / denník aktivít Spravujte používateľov systému Survio PRO a majte prehľad o využívaní jednotlivých funkcií.
 • Integrované BI dashboardy Priebežne merajte spokojnosť zákazníkov a zamestnancov. Reagujte na ich potreby a zlepšujte svoje podnikanie.
 • Prispôsobenie e-mailových notifikácií Umožňuje nastaviť zaslanie odpovedí z dotazníkov priamo na e-mail podľa vašich potrieb.
 • API access / mesiac Vaše interné systémy môžu komunikovať so systémom Survio prostredníctvom API, čo výrazne zvyšuje automatizáciu procesu celého prieskumu.
 • Prispôsobenie prihlasovacej stránky Vytvorte si vlastnú firemnú prihlasovaciu stránku do systému Survio. Zjednodušte prístup jednotlivým používateľom.
 • Single sign-on (SAML 2.0) Nastavte prihlasovacie práva na autentifikačnom serveri a umožnite kolegom/členom tímu používať jedno prihlasovacie meno na prístup do firemného systému a aplikácie Survia.
 • Dátové centrá podľa regiónu (USA/EÚ) Vyberte si miesto (USA/EÚ), kam chcete uložiť všetky údaje z vašich prieskumov.

Podpora a Onboarding

 • Asistovaný onboarding produktu
 • Predvedenie produktu (na vyžiadanie)
 • Prednostná e-mailová podpora
 • Podpora na chate 24/5
 • Dedikovaný customer
  success manager
 • Právne dokumenty a zmluvy
  podľa potrieb zákazníka

Starter

78 USD

za mesiac / ročná fakturácia Survio PRO sa dá objednať na minimálne obdobie 1 roka s platbami jedenkrát ročne. Množstvo používateľov sa dá kedykoľvek upraviť do minimálneho limitu plánu.

Pre 3 používateľov, ktorých môžete kedykoľvek zmeniť. Počet používateľov predstavuje počet prístupov, ktoré má podnik k dispozícii v rámci kúpeného plánu Survio PRO. Tieto prístupy je možné pridávať (v pláne Medium do 50 používateľov, plán Enterprise nie je limitovaný). Základná cena dokúpeného prístupu pre používateľa je 40 eur a klesá úmerne k množstvu zakúpených prístupov.

Vybrať

 • Celý plán Plus a navyše:
 • Zodpovedané dotazníky /
  mesiac / používateľ
  50 000
 • E-mailové pozvánky /
  mesiac / používateľ
  50 000
 • Workspace pre tímovú spoluprácu

Viac

 • Integrácia a automatizácia
  pomocou Zapier
 • Správa používateľov / denník aktivít
 • Integrované BI dashboardy
 • Prispôsobenie e-mailových notifikácií
 • API access / mesiac 15 000
 • Prispôsobenie prihlasovacej stránky
 • Single sign-on (SAML 2.0)
 • Dátové centrá podľa regiónu (USA/EÚ)

Podpora a Onboarding

 • Asistovaný onboarding produktu
 • Predvedenie produktu (na vyžiadanie)
 • Prednostná e-mailová podpora
 • Podpora na chate 24/5
 • Dedikovaný customer
  success manager
 • Právne dokumenty a zmluvy
  podľa potrieb zákazníka

Enterprise

Ponuka na mieru

All-inclusive riešenie bez limitov pre veľké podniky

Vyžiadať si ponuku

 • Neobmedzené funkcie
 • Zodpovedané dotazníky /
  mesiac / používateľ
  Neobmedzene
 • E-mailové pozvánky /
  mesiac / používateľ
  Neobmedzene
 • Workspace pre tímovú spoluprácu

Viac

 • Integrácia a automatizácia
  pomocou Zapier
 • Správa používateľov / denník aktivít
 • Integrované BI dashboardy
 • Prispôsobenie e-mailových notifikácií
 • API access / mesiac Neobmedzene
 • Prispôsobenie prihlasovacej stránky
 • Single sign-on (SAML 2.0)
 • Dátové centrá podľa regiónu (USA/EÚ)

Podpora a Onboarding

 • Asistovaný onboarding produktu
 • Predvedenie produktu (na vyžiadanie)
 • Prednostná e-mailová podpora
 • Podpora na chate 24/5
 • Dedikovaný customer
  success manager
 • Právne dokumenty a zmluvy
  podľa potrieb zákazníka

Ceny sú bez DPH, ktoré je určené krajinou, kde sa platba uskutočňuje. Konečná cena (vrátane DPH) sa zobrazí ná stránke s nákupom ešte pred dokončením platby.

Prejsť na plány pre jednotlivcov

 • 100% BEZPEČNÉ Online nakupovanie 100% bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou.

Funkcie dostupné vo všetkých typoch účtov!

 • Dotazníky aj pre mobily a tablety
 • Okamžité spracovanie výsledkov
 • Zabezpečenie dotazníkov (SSL)
 • Prémiová podpora

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Predvoľbách a kliknite na Prijať.

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Získejte zkušební verzi.

Vyzkoušejte všechny funkce Survia PRO na dva týdny bez omezení. Poznejte prvotřídní softwarové řešení pro sběr zpětné vazby.

Kontaktovať podporu

Odoslať správu Rezervovať demo

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť

Kontaktovať podporu

Odoslať správu Rezervovať demo

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť

Napíšte si o množstevnú zľavu

Odoslať správu Rezervovať demo

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť