Vyberte plán

Mesačne
Ročne (Ušetrite až 40%)

Mini

Základný dotazníkový nástroj na osobné alebo vzdelávacie účely.

17 USD / mes.

Ročná fakturácia

 • 200 odpovedí / mesiac
 • Reporty v PDF
 • Export surových dát do XLSx

Zobraziť viac

Standard

Prieskumy s rozšírenými funkciami pre podniky, obce a verejné inštitúcie.

33 USD / mes.

Ročná fakturácia

 • 500 odpovedí / mesiac
 • Všetko z plánu Mini a navyše:
 • Logo v dotazníku
 • Reporty v DOCx, PPTx a XLSx

Zobraziť viac

PRO Business

Profesionálny softvér na zber spätnej väzby s automatickými reportmi a spoluprácou v tíme.

67 USD / mes.

Ročná fakturácia

 • 2000 odpovedí / mesiac
 • Počet užívateľov: 1
  • 1
  • 3
  • 5
 • Všetko z plánu Standard a navyše:
 • Dotazníky bez Survio reklamy
 • Automatické reporty
 • Integrácie
 • Prednostná zákaznícka podpora

Zobraziť viac

Custom

Plne integrovateľné riešenie s najvyššou úrovňou zabezpečenia a maximálnym prispôsobením.

Chcem ponuku

 • Neobmedzene odpovedí / mes.
 • Všetko z plánu PRO Business a navyše:
 • Právne dokumenty a zmluvy vr. SLA na mieru
 • Asistovaný onboarding produktu
 • Plne v súlade s GDPR
 • SSO autentizácia
 • Napojenie na CRM a ERP systémy

Zobraziť viac

Porovnajte všetky funkcie

Získajte prehľad o všetkých funkciách jednotlivých plánov.

 • Základné parametre plánu

  Swipe
 • Free
 • Mini
 • Standard
 • PRO Business
 • Custom
 • Odpovedí / mesiac Zbierajte odpovede (t. j. vyplnené dotazníky) až do výšky limitu vášho plánu. Mesačný limit odpovedí pre plány PRO Business a Custom sa vzťahuje na jedného užívateľa.
 • 100
 • 200
 • 500
 • 2000 / na užívateľa
 • Vlastné
 • Hromadné e-mailové pozvánky k vyplneniu dotazníka za mesiac Pozvite respondentov na vyplnenie dotazníka pomocou e-mailových pozvánok zaslaných priamo zo Survia. Využite ich e-mailové adresy na rýchlu identifikáciu získaných odpovedí.
 • 0
 • 0
 • 1000
 • 4000 / na užívateľa
 • Neobmedzené
 • Počet dotazníkov
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Počet otázok
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Počet užívateľov Vytvárajte dotazníky v tíme, napr. s kolegami alebo dalšími pracovníkmi, a používajte jednu dotazníkovú platformu pre celú spoločnosť/organizáciu.
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1 / 3 / 5
 • Vlastné
 • Editor dotazníka

 • Počet typov otázok Použite vhodné typy otázok, ktorým budú respondenti rozumieť. Získajte presné, relevantné a neskreslené odpovede, ktoré vám umožní správne sa rozhodovať.
 • 18
 • 18
 • 18
 • 19, vrátane NPS®
 • 19, vrátane NPS®
 • Multimédiá v otázkach (obrázky, videá, odkazy) Vytvárajte názorné otázky, ktoré zjednodušujú odpovedanie, motivujú respondentov k vyplneniu dotazníka a zlepšujú jeho vzhľad.
 • Nastavenie dotazníka

 • Vetvenie dotazníka (preskakovanie otázok) Preveďte respondentov dotazníkom, na základe ich predchádzajúcich odpovedí. Zbierajte spätnú väzbu len od tých, ktorí vás zaujímajú. Ostatných presmerujte na koniec dotazníka.
 • Viacjazyčné prieskumy Vytvorte dotazník v ľubovoľnom jazyku a oslovte širšie publikum pre viac odpovedí. Zbierajte spätnú väzbu vo viacerých jazykoch naraz. Vložte do dotazníka vlastné preklady.
 • Vlastný odkaz na dotazník Vložte do odkazu na dotazník vlastný text, napr. názov spoločnosti alebo produktu. Zvýšte návratnosť svojich dotazníkov. Odlíšte sa od všeobecných prieskumov a budujte povedomie o značke.
 • Vlastné príspevky na sociálne siete Vytvárajte vlastné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré oslovia konkrétne cieľové skupiny a motivujú ich k vyplneniu dotazníka. Získajte relevantné a presné dáta z prieskumov. Propagujte svoju značku.
 • Plánovač prieskumov Nastavte si dátum začiatku a konca zberu spätnej väzby pre konkrétne časové obdobie. Spustite prieskumy súbežne s reklamnými kampaňami a zvýšte počet vyplnených dotazníkov.
 • Kiosek (viacnásobné vyplnenie) Umožnite respondentom odpovedať viackrát z jedného zariadenia. V nastaveniach prieskumu zapnite režim "kiosek" a požiadajte zákazníkov, aby ohodnotili vaše produkty/služby ihneď po nákupe.
 • Zabezpečenie dotazníka a IP adresy heslom Zabezpečte dotazník heslom. Obmedzte dostupnosť dotazníka na vybrané IP adresy. Zdieľajte prístupové údaje len s tými, od ktorých chcete spätnú väzbu.
 • Vlastné GET parametre Pridajte k výsledkom prieskumu ďalšie užitočné údaje (napr. meno zákazníka, identifikačné číslo, kód objednávky atď.). Získajte presnejšie informácie pre vaše budúce rozhodovanie.
 • Presmerovanie respondentov Ponúknite odmenu za vyplnenie dotazníka. Každého, kto odpovie na otázky, nasmerujte na svoju webovú stránku alebo e-shop. Zozbierajte viac odpovedí a zvýšte predaje svojich produktov a služieb.
 • Zber odpovedí

 • Dotazníky na webových stránkách Zobrazte dotazníky priamo na svojej webovej stránke vo webovom widgete, iframe, vyskakovacom okne alebo pomocou tlačidla s odkazom na dotazník. Umožnite respondentom vyplniť prieskum kdekoľvek a kedykoľvek. Nie je potrebné žiadne kódovanie.
 • Dotazníky na sociálnych sieťach Zdieľajte dotazníky na sociálnych sieťach priamo zo Survia. Oslovte širšie publikum alebo využite oborové skupiny, ktoré tematicky vyhovujú zameraniu prieskumu. Získajte maximum relevantných odpovedí.
 • QR kód dotazníka Vytvorte v Surviu QR kód, ktorý po naskenovaní umožní respondentom odpovedať na otázky priamo na ich tablete alebo mobilnom telefóne. Umiestnite QR kód na svoje webové stránky alebo ho vytlačte na propagačné materiály, aby ste získali viac odpovedí.
 • PDF dotazníky pre tlač
 • Jednotlivé vyplnené dotazníky do mailu Nechajte si posielať odpovede na prieskumy e-mailom a okamžite reagujte na najmenší náznak nespokojnosti. Predchádzajte strate zákazníka včasným zistením príčiny.
 • Prvá otázka v emailovej pozvánke Usnadnite respondentom vyplnenie prieskumu a umožnite im odpovedať na prvú otázku dotazníka priamo z e-mailovej pozvánky (dostupné len pre uzavreté otázky - výber jednej/viacerých možností, NPS® a hviezdičkové hodnotenie).
 • Analýza odpovedí

 • Štatistiky dotazníka Využite štatistické údaje prieskumu pre zvýšenie jeho úspešnosti. Survio automaticky ukladá údaje o počte zobrazení a vyplnení, o čase potrebnom na vyplnenie prieskumu alebo o tom, z akého zdroja respondent prieskum otvoril.
 • Automatická analýza odpovedí Zobrazujte automaticky analyzované dáta z prieskumu ako súhrnné výsledky alebo jednotlivé odpovede. Používajte prehľadné reporty v rôznych formátoch pre efektívne rozhodovanie a plánovanie.
 • Rôzne typy grafov Vyberte vhodný typ grafu na prezentáciu svojich výsledkov. Umožnite svojmu publiku lepšie pochopiť odpovede, ktoré vám prieskum priniesol.
 • Integrované kontingenčné tabuľky Zostavte si kontingenčné tabuľky priamo v Surviu. Porovnajte vzájomnú závislosť jednotlivých odpovedí medzi otázkami. Jednoducho a bez ďalších analytických nástrojov.
 • Počet možných filtrov Použite filtre na vytvorenie vlastných pohľadov na výsledky prieskumu. Prezentujte relevantné informácie pre konkrétne pobočky, produkty alebo vedenie spoločnosti.
 • 1
 • 1
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Neobmedzené
 • Vlastné dashboardy Vytvorte pre každý dotazník ľubovoľný počet dashboardov a rôznych pohľadov na dáta. Posielajte automatické reporty priamo zo služby Survio s relevantnými informáciami o prieskume.
 • Vlastné popisky grafov Upravte popisky grafov vrátane legendy a premenných. Zmeňte nadpisy otázok alebo skráťte dĺžku odpovedí. Prezentujte výsledky prieskumu čo najzrozumiteľnejším spôsobom.
 • Reporting a zobrazovanie dát

 • Export výsledkov prieskumu Nestrácajte čas prípravou prezentácií alebo kopírovaním dát do tabuliek. Jedným kliknutím si stiahnite reporty s výsledkami prieskumu v rôznych formátoch.
 • PDF
 • PDF, DOC, PPT
 • PDF, DOC, PPT
 • PDF, DOC, PPT
 • Export surových dát Vyexportujte jednotlivé odpovede z prieskumu do formátu .xlsx, .csv alebo Google Sheets. Uložte si dáta do počítača alebo ich zálohujte do cloudu, kde budú ľahko dostupné aj pre vašich kolegov.
 • XLS, Google Sheets
 • XLS, Google Sheets, CSV
 • XLS, Google Sheets, CSV
 • XLS, Google Sheets, CSV
 • Zdieľanie priebežných výsledkov Využite ďakovaciu stránku dotazníka a sociálne médiá k prezentácii priebežných výsledkov prieskumu. Zdieľajte tieto dáta s kolegami alebo manažmentom pre efektívnejšie plánovanie a včasnú reakciu na objavené príležitosti.
 • Automatické reporty Automatizujte vytváranie prehľadných reportov a posielajte priebežne aktualizované výsledky do e-mailu. Zdieľajte relevantné a presné dáta z prieskumu so správnymi ľuďmi.
 • Vzhľad & branding

 • Logo v dotazníku Vložte svoje logo do dotazníkov, reportov alebo e-mailových pozvánok, aby ste zvýšili ich dôveryhodnosť. Prezentujte značku, vďaka ktorej vás zákazníci ľahko identifikujú.
 • Prispôsobenie zápatia dotazníka Odstráňte z dotazníka reklamné prvky Survia a prezentujte prieskumy pod vlastným brandom. Zbierajte viac odpovedí, zvýšte dôveryhodnosť svojich prieskumov a posilnite povedomie o značke.
 • Vlastná ďakovacia stránka Napíšte poďakovanie za vyplnenie prieskumu. Požiadajte o zdieľanie dotazníka a získajte viac odpovedí. Presmerujte respondentov na svoj e-shop a ponúknite produkty.
 • Správa tímu

 • Správa tímu Spravujte dotazníky aj užívateľov v rámci tímov a pobočiek. Ako administrátor/vlastník prideľujete roly a prístupové práva a máte prístup ku všetkým dotazníkom v tíme, ktoré môžete presúvať alebo kopírovať medzi užívateľmi.
 • Správa prieskumov a dát, prideľovanie prístupov Majte užívateľov, ich dotazníky a zozbierané odpovede pod kontrolou. V systéme Survio budú vaše dáta dostupné bez ohľadu na organizačné zmeny.
 • Logovanie aktivít Majte ucelený prehľad o aktivitách jednotlivých členov vášho tímu v Suviu. Priebežne reagujte na zmeny a optimalizujte náklady na jeho používanie.
 • Vlastná prihlasovacia stránka Vytvorte si vlastnú prihlasovaciu stránku na prístup do Survia, ktorá ladí s vaším firemným dizajnom, posilňuje dôveru používateľov a zvyšuje bezpečnosť pre vašu organizáciu.
 • Dátové centrá podľa regiónu (EÚ/USA) Vyberte si, kde budú ukladané údaje z vašich prieskumov (EÚ alebo USA), s ohľadom na právne predpisy, dostupnosť dát a ich zabezpečenie.
 • SSO autentizácia Nastavte overenie identity užívateľa na autentifikačnom serveri a umožnite svojim kolegom alebo členom tímu používať jedno prihlasovacie meno a heslo na prístup do podnikového systému, do Survia a ďalších aplikácií.
 • Integrácie

 • Zálohy na cloudové úložiská (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive) Sťahujte súhrnné výsledky do PDF, DOCx alebo PPTx reportov. Exportujte jednotlivé odpovede do formátu XLSx. Automaticky zálohujte dáta z prieskumov na Dropbox, Google Drive alebo OneDrive.
 • Zapier Automatizujte odosielanie e-mailových pozvánok alebo prácu s dotazníkovými dátami prepojením Survia so Zapierom bez potreby kódovania alebo zložitých integrácií. Predplatné pre Zapier je potrebné zakúpiť samostatne.
 • API Integrujte Survio do svojej webovej stránky, e-shopu alebo mobilnej aplikácie. Automatizujte svoje procesy, zjednodušte zber odpovedí, analýzu údajov a ušetrite čas.
 • Užívateľská podpora

 • Predvedenie produktu (na vyžiadanie) Dohodnite si individuálne online stretnutie s našimi odborníkmi. Konzultujte svoje požiadavky na dotazníkový softvér a získajte praktické skúsenosti s používaním Survia ešte pred nákupom.
 • Asistovaný onboarding produktu Využite prvotriednu zákaznícku podporu našich odborníkov, ktorí vás naučia používať Survio efektívne a pomôžu vám ho optimalizovať pre vaše potreby a požiadavky.
 • Prednostná e-mailová podpora V prípade potreby kontaktujte náš tím podpory zákazníkov, ktorý vám pomôže vyriešiť vaše požiadavky v rozpätí niekoľko hodín.
 • Dedikovaný Customer Success manažér Získajte praktické rady, ako Survio používať efektívne pri svojej práci. Vytvárajte dotazníky, ktoré prinášajú užitočné údaje. Automatizujte zdieľanie výsledkov pre včasné a presné rozhodnutia.
 • Právne dokumenty a zmluvy na mieru Chráňte svoje obchodné záujmy pomocou právnych dokumentov a zmlúv v angličtine, češtine a nemčine. Zabezpečte si dodržiavanie predpisov, dostatočnú voľnosť a podmienky šité na mieru.
 • Dohoda o úrovni služieb (SLA) Stanovte jasné pravidlá pre svoje očakávania, zodpovednosť za poskytovanie služby, riešenie problémov, bezpečnosť dát a ochranu vlastného podnikania.

Ceny sú bez DPH, ktoré je určené krajinou, kde sa platba uskutočňuje. Konečná cena (vrátane DPH) sa zobrazí ná stránke s nákupom ešte pred dokončením platby.

Bezpečné nakupovanie so šifrovaním dát SSL

100% bezpečné nakupovanie online

Zľavy pre študentov a akademických pracovníkov

Študenti a učitelia môžu požiadať o zľavu a my ju vybavíme.

Často kladené otázky / FAQ

Umožňuje Survio platbu po mesiacoch?

Áno, Survio ponúka aj mesačné predplatné. Ročný alebo mesačný interval si môžete jednoducho vybrať prepnutím na príslušnú možnosť vyššie v cenníku.

Je možné zakúpiť si jednotlivé funkcie, napr. sťahovanie reportov alebo posielanie e-mailových pozvánok?

Nie, nákup je vždy viazaný na konkrétny plán a všetky prémiové funkcie, ktoré obsahuje.

Obnovuje sa predplatné automaticky?

Áno, predplatné sa automaticky obnovuje na mesačnej alebo ročnej báze v závislosti od zvoleného intervalu. Automatické obnovenie predplatného môžete zrušiť v nastaveniach svojho účtu v Surviu.

Kedy a ako môžem požiadať o vrátenie už uskutočnenej platby?

Nárok na vrátenie peňazí máte len pri prvom nákupe, v dĺžke 14 dní od dátumu platby a za predpokladu, že ste počas tejto doby nepoužili žiadnu z prémiových funkcií, ako je napríklad sťahovanie reportov alebo hromadné e-mailové pozvánky. Platby z automaticky obnovených predplatných sa nevracajú. Viac informácií nájdete ve všeobecných podmienkach, časť 5. Platby, poplatky a náhrady.

Aké platobné metódy ponúkate?

Podporované sú platby kreditnou kartou a cez PayPal. S výnimkou zálohovej faktúry (pozri nižšie) môžete použiť iba spôsoby platby, ktoré sú k dispozícii počas nákupného procesu.

Je možné nakupovať na faktúru?

Na faktúru je možné zakúpiť len ročné predplatné od plánu Standard vyššie. Prečítajte si, prosím, ktoré fakturačné údaje sú potrebné na správne vytvorenie zálohovej faktúry. Po zaplatení vám bude vystavený konečný daňový doklad, ktorý nájdete vo svojom účte v záložke 'Predplatné & Faktúry'.

Môžeme vám ešte s niečím pomôcť? Dajte nám vedieť.

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Získejte zkušební verzi.

Vyzkoušejte všechny funkce Survia PRO na dva týdny bez omezení. Poznejte prvotřídní softwarové řešení pro sběr zpětné vazby.

Kontaktujte náš predajný tím

Odoslať správu

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť

Kontaktovať podporu

Odoslať správu

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť

Napíšte si o množstevnú zľavu

Odoslať správu

Správa bola odoslaná.

Zatvoriť