David & Linda

Zábavné ankety a dotazníky

Vytvorte anketu, pri ktorej sa s priateľmi zasmejete. Organizujete večierok? Zistite, čo majú Vaši kamaráti radi!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Osobné ankety a dotazníky

Nie vždy je naším cieľom získať odpovede na čo najväčší počet otázok od presne definovanej cieľovej skupiny. Pokiaľ nám nejde o reprezentatívnosť vzorky a chceme respondentom položiť len jednu či niekoľko málo otázok, môžeme ich osloviť prostredníctvom ankety. Musíme ale počítať s tým, že sa do nej zapoja hlavne tie skupiny respondentov, ktoré majú väčšie množstvo voľného času. Jedná sa napríklad o dôchodcov, študentov alebo ženy na materskej dovolenke a rodičov na rodičovskej dovolenke.

Zábavné ankety pre priateľov

  • Anketu, si ale môžte vytvoriť tiež pre osobné účely. Zistite napríklad, aký film si chcú Vaši priatelia pozrieť na filmovom večere, aká je ich obľúbená farba, jedlo, pitie alebo či si máte ostrihať vlasy. Fantázií sa medze nekladú. Použiť môžete i rôzne obrázky.
  • Čím zábavnejšia a zaujímavejšia Vaša anketa bude, tým väčšia je pravdepodobnosť, že na ňu odpovie väčší počet respondentov.
  • Prosbu o zodpovedanie otázky alebo niekoľko málo otázok môžete v prípade online systému pre tvorbu dotazníkov a ankiet nazdieľať, rovnako ako další dotazník, pomocou sociálnych sietí Facebook a Twitter alebo ju poslať e-mailom na vopred pripravenú databázu adries. Nič Vám tiež nebráni v tom, aby ste anketu vložili na svoje webové stránky.

Nezabudnite tiež na to, že výsledky ankety môžu slúžiť ako podklad pre rozsiahlejší dotazníkový prieskum, ktorý Vám umožní nahliadnuť hlbšie do danej problematiky.

David & Linda

Kde sa s anketami bežne stretávame?

Krátke anketky nájdete v tlači, na webových stránkach alebo Vás s nimi oslovujú osobne v nákupných centrách či na ulici. Pýtajú sa, či využívate samoobslužné pokladne, kto podľa Vás vyhrá tú či onú súťaž alebo voľby, alebo či sa Vám páči nejaký produkt či služba.

Zábavné ankety a dotazníky

Ako si ľahko vytvoriť jednoduchú anketu alebo dotazník?

Proste sa zaregistrujte a vytvorte si krátku anketu za pomoci predpripravených vzorov.

Na srandovné dotazníky Vám odpovie každý :) Skúste to...

Vytvoriť anketu

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert