Menu Prihlásiť

Zábavné ankety a dotazníky

Vytvorte anketu, pri ktorej sa s priateľmi zasmejete. Organizujete večierok? Zistite, čo majú Vaši kamaráti radi!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Osobné ankety a dotazníky

Nie vždy je naším cieľom získať odpovede na čo najväčší počet otázok od presne definovanej cieľovej skupiny. Pokiaľ nám nejde o reprezentatívnosť vzorky a chceme respondentom položiť len jednu či niekoľko málo otázok, môžeme ich osloviť prostredníctvom ankety. Musíme ale počítať s tým, že sa do nej zapoja hlavne tie skupiny respondentov, ktoré majú väčšie množstvo voľného času. Jedná sa napríklad o dôchodcov, študentov alebo ženy na materskej dovolenke a rodičov na rodičovskej dovolenke.

Kde sa s anketami bežne stretávame?

Krátke anketky nájdete v tlači, na webových stránkach alebo Vás s nimi oslovujú osobne v nákupných centrách či na ulici. Pýtajú sa, či využívate samoobslužné pokladne, kto podľa Vás vyhrá tú či onú súťaž alebo voľby, alebo či sa Vám páči nejaký produkt či služba.

Zábavné ankety pre priateľov

Nezabudnite tiež na to, že výsledky ankety môžu slúžiť ako podklad pre rozsiahlejší dotazníkový prieskum, ktorý Vám umožní nahliadnuť hlbšie do danej problematiky.

Ako si ľahko vytvoriť jednoduchú anketu alebo dotazník?

Proste sa zaregistrujte a vytvorte si krátku anketu za pomoci predpripravených vzorov.

Na srandovné dotazníky Vám odpovie každý :) Skúste to...

Vytvoriť anketu

Ďalšie príklady a vzory dotazníkov

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Mgr. Marian Mesároš
4.5/5
*
*
*
*
*

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Survio hodnotí , SNSĽP

Master CardNECCiscoPfizerOriflame