Andrea / Event manager

Dotazníky pre plánovanie akcií

Využite moderný a rýchly spôsob registrácie na poriadané akcie. Ušetrite a optimalizujte si prácu.

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Plánovanie akcií

Príprava akcií ako sú semináre, konferencie alebo workshopy, je náročný proces. Je potrebné zaistiť toho naozaj mnoho - od priestorov, cez občerstvenie, prednášajúcich, až po partnerov či propagáciu akcie. To všetko s ohľadom na pridelený rozpočet. Každé ušetrené euro a čas tak má svoj význam.

Prečo použiť dotazník pre plánovanie akcie?

Elektronické formuláre Vám uľahčia hneď niekoľko krokov v rámci prípravy akcie. S pomocou dotazníka získate odpovede napríklad na tieto otázky:

  • Je o akciu v cieľovej skupine vôbec záujem?
  • Kedy a kde by mala akcia prebiehať?
  • O akých témach by sa potencionálni návštevníci radi dozvedeli?
  • Koho by radi videli v roli prednášajúcich?
  • V akom jazyku má byť akcia vedená?
Andrea / Event manager

Príklady

Registrácia účastníkov - pomocou takéhoto dotazníka je možné získať okrem základných informácií nevyhnutných pre vykonanie registrácie (ako je meno, priezvisko, kontakty, názov firmy, vybraný registračný balíček) tiež viac o záujmoch a aktivitách návštevníkov. Tieto dáta je možné potom ďalej využiť v rámci networkingu, v priebehu konania akcie alebo pri príprave doprovodného programu.

Zistenie spokojnosti s realizovanou akciou (feedback) - spýtajte sa návštevníkov konferencie, ako boli s akciou spokojní, čo im chýbalo a čo ich naopak príjemne prekvapilo. Získané dáta Vám pomôžu pri príprave ďalšieho ročníka akcie alebo pri príprave iných, podobných akcií.

Dotazníky pre plánovanie akcií

Ako si rýchlo vytvoriť dotazník pre plánovanie akcie?

Využite vzory dotazníkov alebo si jednoducho navrhnite vlastné. Príklady akcií:

Usporiadajte svoju akciu na úrovni. Spýtajte sa hostí, čo si želajú!

Vytvoriť dotazník

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert