Registrujte sa tu

Dotazníky pre študentov

Potrebujete dotazník pre seminárku, bakalárku alebo diplomovku? Ušetrite si prácu. Je to zadarmo!

Študentské dotazníky

Vybrali ste si ako tému bakalárskej či diplomovej práce sociologický, marketingový alebo iný prieskum/výskum? Alebo chcete len obohatiť svoju seminárnu prácu krátkou anketou na denú tému?

Pomocou online dotazníka získate požadované informácie jednoducho a rýchlo. Stačí pripraviť všetky otázky a možnosti ich odpovedí a v priebehu niekoľkým sekúnd a pár kliknutí môžete mať hotový dizajnový a plne funkčný formulár. Žiadosť o jeho vyplnenie je následne možné poslať na konkrétnu databázu e-mailových adries alebo ju nazdieľať na sociálnych sieťach.

Dáta sú k dispozícií ihneď po odoslaní vyplneného formulára respondentami. Môžete s nimi pracovať online priamo vo svojom účte alebo ich exportovať do formátu XLS a CSV pre podrobné vyhodnotenie štatistickými programami. Chybné, neúplne či celkom prázdne dotazníky jednoducho vyradíte z konečného vyhodnotenia.

Na čo by ste mali myslieť pri príprave dotazníkového prieskumu?

Pri plánovaní dotazníkového prieskumu sa zamyslite nielen nad nsledujúcimi bodmi:

 • Za akým účelom dotaznk pripravujete?
 • Na čo Vám majú slúžiť získané dáta?
 • Koho sa budete pýtať?
 • Kedy potrebujete mať dáta k dispozícií?
 • Aké máte finančné prostriedky?
 • Ako podrobné vyhodnotenie potrebujete?

Cieľová skupina

V prípade, že majú mať získané dáta požadovanú vypovedaciu hodnotu, je nutné venovať veľkú pozornosť jednak samotnej príprave dotazníkového prieskumu, ako aj tvorbe dotazníka a definovaniu cieľovej skupiny a charakteristík jej členov. Je nutné si uvedomiť, koho budete so žiadosťou o vyplnenie dotazníka oslovovať, či sa bude jednať o všetkých členov cieľovej skupiny a teda tzv. vyčerpávajúce šetrenie v rámci základného súboru alebo len o vzorku jednotiek a teda nevyčerpávajúce šetrenie vo výberovom súbore:

 • Vyčerpávajúce šetrenie: Je časovo a finančne veľmi náročné a znamená oslovenie všetkých členov danej cieľovej skupiny, tzv. základného súboru. Časová a finančná náročnosť je tým vyššia, čím je základný súbor väčší.
 • Nevyčerpávajúce šetrenie: Nepýtame sa všetkých členov cieľovej skupiny, ale len niekoľkých jednotiek, jedná sa o tzv. výberový súbor. Výsledky šetrenia sa vzťahujú len na výberový súbor. Ak chceme urobiť ich zovšeobecnenie na celý základný súbor, musia byť jednotky do výberového súboru správne vybrané a následne spravené zovšeobecnenie pomocou štatistických metód (štatistické odhady, hypotézy a i.)

Ako si ľahko vytvoriť dotazník do školy?

Úplne jednoducho. Zaregistrujte sa, použite vzor alebo navrhnite vlastný dotazník, napr:


 • Dotazník spokojnosti vysokoškolských študentov
 • Fenomén podvádzania študentov na škole
 • Dotazník na tému šikana v škole
 • Prieskum celoživotného vzdelávania dospelých
 • Stravovanie v školskej jedálni
 • Anketa do školského časopisu
Vytvoriť dotazník

Získajte dáta pre bakalárku alebo diplomovku v priebehu pár hodín!

Ibm Microsoft Webnode Ford Mastercard