Daniel / Podnikateľ

Dotazník na prieskum trhu

Spoznajte efektívne potreby zákazníkov, dodávateľov alebo distribútorov pomocou dotazníku zadarmo!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Prieskum trhu

Na trhu sa pohybuje veľké množstvo subjektov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Jedná sa o zákazníkov, dodávateľov, konkurentov, verejnosť a distribútorov. Dotazovanie - táto metóda umožňuje získať informácie o požadovanom subjekte na trhu, jeho potrebách, názoroch a motívoch a patrí k najrozšírenejším metódam výskumu vôbec.

Témy dotazníkov pre prieskum trhu

  • Zisťovanie veľkosti trhu: Získame dáta o tržnom potenciáli, kapacite, podiele a nasýtenosti trhu, teda informácie o počte jednotiek schopných kúpy, nakupujúcich a nakupujúcich u konkrétneho dodávateľa.
  • Poznanie účastníkov trhu a ich potrieb: Najčastejšie sa jedná o výskumy zákazníkov, analýzy ich správania a spokojnosti. Ako ďalšie môžeme menovať prieskum týkajúci sa konkurencie a obchodných partnerov.
  • Segmentácia: Týmto spôsobom je firma schopná zistiť, aké sú jej cieľové skupiny a aké majú špecifiká - geografické, demografické, psychografické a socioekonomické.
Daniel / Podnikateľ

Bez komplikácií. Jednoducho to funguje.

Nie je potrebné žiadne zložité nastavovanie. Váš dotazník vyzerá vždy perfektne na všetkých zariadeniach.

Dotazník na prieskum trhu

Ako si jednoducho vytvoriť dotazník na prieskum trhu?

Ide to veľmi rýchlo a jednoducho. Zaregistrujte sa, vyberte si z pripravených vzorov a je to!

Získajte konkurenčnú výhodu. Zistite si situáciu na trhu!

Vytvoriť dotazník

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert