Monika / Profesorka

Dotazníky pre školy a neziskovky

Získavajte spätnú väzbu od študentov, absolventov a rodičov. Dotazníky pre dobročinné účely zadarmo!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Školy a vzdelávanie

Pre učiteľov a školiteľov môže byť spätná väzba od študentov, či už pomocou krátkeho dotazníka alebo ankety, neoceniteľným zdrojom informácií. Môžu sa dozvedieť, do akej miery študenti porozumeli riešenej problematike, ako hodnotia priebeh výuky alebo vzdelávacie metódy, ktoré lektor pri hodine používa. Cenné dáta môžu získať tiež pomocou otázok týkajúcich sa svojich verbálnych a neverbálnych prejavov. Pre učiteľov, vedenie školy či vzdelávacie agentúry budú určite veľmi prínosné informácie o celkovej spokojnosti študentov, možnej šikane a pod. Vďaka dotazníkom a anketám tiež školy nemusia stratiť kontakt s absolventami, od ktorých môžu zistiť napríklad nasledujúce:

 • Pomohlo absolventom štúdium v pracovnej kariére?
 • Je niečo, čo v rámci štúdia absolventi postrádali?
 • Aké sú najväčšie zážitky absolventov zo štúdia?

Na základe získaných odpovedí môžu učitelia a školitelia napríklad: navrhnúť úpravu štruktúry hodiny, objaviť nový spôsob vysvetľovania preberaného učiva, zlepšiť svoje prezentačné schopnosti a to, ako pôsobia na svoje okolie,

Monika / Profesorka

Neziskové organizácie

Ste občianske združenie, všeobecne prospešná spoločnosť, cirkev, náboženská spoločnosť, nadácia, nadačný fond alebo iná neštátna nezisková organizácia?

 • Snažíte sa o získanie grantu či dotácie na niektorý z Vašich projektov? Alebo len chcete vedieť, čo si o Vašej organizácií a jej činnosti myslí verejnosť alebo členovia Vašej komunity, čo im vadí, čo by chceli, potrebovali a ako by ste im mohli pomôcť?
 • Svoje snaženie môžete podporiť dotazníkovým prieskumom, teda prípravou krátkeho alebo i rozsiahleho formulára a oslovením respondentov so žiadosťou o jeho vyplnenie.
 • Vyhodnotenie získaných dát a vyvodenie záverov je posledným krokom v rámci dotazníkového šetrenia, určite ale nie posledným krokom v realizácií Vášho projektu.
<span class=Dotazníky pre školy a neziskovky" />

Ako si vytvoriť dotazník pre školu alebo neziskovú organizáciu?

Pokiaľ využijete predpripravené vzory môžete mať dotazník do minúty pripravený!

Zaregistrujte sa. Vytvorte dotazník. Získajte odpovede. Jednoducho...

Vytvoriť dotazník

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013