Menu Prihlásiť

Dotazníky pre školy a neziskovky

Získavajte spätnú väzbu od študentov, absolventov a rodičov. Dotazníky pre dobročinné účely zadarmo!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Školy a vzdelávanie

Pre učiteľov a školiteľov môže byť spätná väzba od študentov, či už pomocou krátkeho dotazníka alebo ankety, neoceniteľným zdrojom informácií. Môžu sa dozvedieť, do akej miery študenti porozumeli riešenej problematike, ako hodnotia priebeh výuky alebo vzdelávacie metódy, ktoré lektor pri hodine používa. Cenné dáta môžu získať tiež pomocou otázok týkajúcich sa svojich verbálnych a neverbálnych prejavov. Pre učiteľov, vedenie školy či vzdelávacie agentúry budú určite veľmi prínosné informácie o celkovej spokojnosti študentov, možnej šikane a pod. Vďaka dotazníkom a anketám tiež školy nemusia stratiť kontakt s absolventami, od ktorých môžu zistiť napríklad nasledujúce:

Na základe získaných odpovedí môžu učitelia a školitelia napríklad: navrhnúť úpravu štruktúry hodiny, objaviť nový spôsob vysvetľovania preberaného učiva, zlepšiť svoje prezentačné schopnosti a to, ako pôsobia na svoje okolie,

Neziskové organizácie

Ste občianske združenie,všeobecne prospešná spoločnosť,cirkev, náboženská spoločnosť,nadácia, nadačný fond alebo iná neštátna nezisková organizácia?

Ako si vytvoriť dotazník pre školu alebo neziskovú organizáciu?

Pokiaľ využijete predpripravené vzory môžete mať dotazník do minúty pripravený!

Zaregistrujte sa. Vytvorte dotazník. Získajte odpovede. Jednoducho...

Vytvoriť dotazník

Ďalšie príklady a vzory dotazníkov

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Mgr. Marian Mesároš
4.5/5
*
*
*
*
*

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Survio hodnotí , SNSĽP

Master CardNECCiscoPfizerOriflame