Marie / Ľudské zdroje

Dotazníky - hodnotenie zamestnancov

Môžete hodnotiť uchádzačov o prácu na pohovoroch, zrýchliť výber zamestnancov, merať ich motiváciu a výkon.

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Ako začať merať spokojnosť zamestnancov?

Jednoducho si vytvorte online dotazník zadarmo a opýtajte sa.

Online dotazník je najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob získania spätnej väzby. Je možné ho použiť i tam, kde nemajú zamestnanci prístup k internetu. Dotazník tak môže byť zamestnancom doručený v tlačenej podobe a ich odpovede následne zadané do elektronického dotazníka poverenou osobou.

Prečo je dobré, aby boli Vaši zamestnanci spokojní?

  • Pokiaľ sú zamestnanci spokojní, je ich produktivita vyššia, počet absencií je naopak nižší.
  • Posilňuje sa ich lojalita, narastá ich angažovanosť nielen v rámci zadaných úloh, ale i mimo ne. Záleží im na tom, aby firma prosperovala a rozvíjala sa.
  • Zamestnanci majú výrazný vplyv na úspech spoločnosti na trhu. Ak sú nespokojní, môžu svojím jednaním neúmyselne alebo i úmyselne firmu poškodiť. Kontrolné mechanizmy sú síce schopné mnohé nedostatky odhaliť, napriek tomu je vždy jednoduchšie takýmto situáciám predchádzať.
Marie / Ľudské zdroje

Bez komplikácií. Jednoducho to funguje.

Nie je potrebné žiadne zložité nastavovanie. Váš dotazník vyzerá vždy perfektne na všetkých zariadeniach.

Dotazníky - hodnotenie zamestnancov

Ako si vytvoriť dotazník spokojnosti zamestnancov?

Je to jednoduché. Zaregistrujte sa a vytvorte si dotazník pomocou predpripravených vzorov.

Začnite hneď, aby ste mali čas na vyhodnotenie prieskumu!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert