Peter / Stomatológ

Dotazníky spokojnosti pacientov

Chcete byť na špičke v poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Získajte spätnú väzbu od svojich pacientov!

Vytvoriť dotazník zadarmo

Další typy dotazníkov

Prieskum spokojnosti pacientov

Indické príslovie hovorí: Zdravý človek má mnoho prianí, chorý iba jedno.

  • Osobná spätná väzba: osobne vyjadriť názor na návštevu zdravotníckeho zariadenia a ním poskytovaných služieb nemusí byť pre každého príjemné, hlavne ak sú jeho skúsenosti negatívne. Pacient stráca anonymitu a môže mať pochybnosti o tom, že sa jeho reakcia dostane k povereným osobám (vedenie zdravotníckeho zariadenia, lekárovi) a nedôjde k jej prekrúteniu či skresleniu.
  • Spätná väzba prostredníctvom dotazníka: tlačené a elektronické dotazníky môžu pacientovi zaistiť požadovanú anonymitu a dostatok času a priestoru k vyjadreniu, zároveň je veľmi jednoduché vyplnený dotazník doručiť priamo k rukám poverenej osoby, a to bez straty či skreslenia dát.
Peter / Stomatológ

Online dotazník okrem iného umožňuje okamžité spracovanie uzavretých a čiastočne i polouzavretých otázok a ich prezentáciu pomocou prehľadných grafov. K podrobnejšiemu vyhodnoteniu v programe Excel či sofistikovaných štatistických programoch je možné dáta vyexportovať vo formáte XLS a CSV. Všetko je jednoduché, rýchle, prehľadné a finančne menej náročné ako v prípade tlačeného dotazníka.

Spätná väzba pacientov

Spätná väzba týkajúca sa pacientovej návštevy a ním využitých služieb môže poskytnúť cenné informácie nielen veľkým zdravotníckym zariadeniam, ale tiež menším klinikám a lekárom so súkromnou praxou. Spýtať sa môžu svojich pacientov napríklad na to, ako boli spokojní:

  • s dĺžkou lehoty objednania
  • so spôsobom objednania,
  • s dĺžkou doby strávenej v čakárni,
  • s prístupom sestry a lekára,
  • s priebehom a výsledkom zákroku.

Pacientov sa tiež môžu spýtať na to, čo by uvítali a čo by im v budúcnosti ich návštevu spríjemnilo.

Peter / Stomatológ

Dotazovanie návštevníkov zdravotníckeho zariadenia

Do kontaktu so zdravotníckymi zariadeniami sa ale okrem chorých ľudí dostávajú tiež ich rodinní príslušníci, doprovod a poručníci. Prostredníctvom dotazníka je od nich možné zistiť, či:

  • Sú návštevné hodiny vyhovujúce?
  • Je informovanosť o zdravotnom stave a priebehu liečby dostatočná?
  • Existuje niečo, čím by bolo možné spríjemniť čakanie pri vykonávaní zákrokov?

Pomocou krátkeho formulára je tiež možné získať podnetné návrhy, ktoré by pacientom a ich blízkym pomohli v prekonaní obtiažneho životného obdobia, alebo podklady pre vykonanie hĺbkového prieskumu nielen v rizikových oblastiach.

Peter / Stomatológ

Ako jednoducho vytvoriť dotazník spokojnosti pacienta?

Využite predpripravené vzory dotazníkov. Zaregistrujte sa a do 1 minúty ho budete mať hotový.

Pýtajte sa svojich pacientov. Môžete byť najlepší!

Vytvorte si dotazník

Pomohli sme tisíckam firiem robiť lepšie rozhodnutia

Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert