Online dotazníky

Online dotazníky

Survio je jednoduchý nástroj na tvorbu online dotazníkov.
Rozpošlete ho skupine respondentov a máte všetko hotové. Survio sa postará o zozbieranie dát, ich uloženie a vyhodnotenie.

 • Vytvoríte online dotazník veľmi rýchlo
 • Ľahko ho odošlite respondentom
 • Prezeráte výsledky a je to hotové
 • Vaše dáta sú u nás v bezpečí 2048 bit SSL šifrovanie

Vytvoriť online dotazník

Príklady online dotazníkov

Pýtajte sa do hĺbky

Výhodou rozsiahlejšieho prieskumu je okrem získania komplexného pohľadu na danú problematiku tiež to, že obdržíte podrobnejšie údaje o jednotlivých respondentoch ako sú:

 • Demografické kritériá - pohlavie, vek, národnosť

 • Geografické kritériá - miesto bydliska, veľkosť mesta / obce

 • Psychografické kritériá – povaha, sociálna trieda, lifestyle

 • Socioekonomické kritériá - povolanie, príjem, vzdelanie

Prečo sú informácie dôležité? Spoznajte Váš trh!

K tomu, aby bola Vaša firma úspešná, je treba mnoho zdrojov. Hlavným a najcennejším zdrojom sú informácie. So znalosťou týchto informácií môžete efektívnejšie naplánovať nielen svoje obchodné, marketingové, distribučné a iné aktivity, ale tiež upraviť a zmeniť ciele a smerovanie celej spoločnosti.

 • Čo potrebujú Vaši potencionálni alebo aj súčasní zákazníci?
 • Čo sa im páči a čo naopak nie?
 • Sú Vaši obchodní partneri spokojní s Vašou spoluprácou?
 • Ako sú na tom Vaši dodávatelia alebo konkurenti?
 • Aký veľký je potenciál či nasýtenosť Vášho trhu?

Znalosť týchto informácií sa premietne napríklad do zvýšeného obratu firmy, nárastu počtu objednávok, väčšieho množstva opakovaných nákupov, rastu zisku, zlepšenia pracovného prostredia či lojality zamestnancov.

V prípade, že sa už na svojich zákazníkov, obchodných partnerov či dodavateľov obraciate so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, nebojte sa ísť do hĺbky. Radšej požiadajte o vyplnenie jedného dlhšieho dotazníka, ktorý Vám prinesie odpovede na čo najväčší počet otázok, ako by ste im zasielali mnoho krátkych dotazníkov a ankiet.

Online dotazníky

3 tipy pre úspešný dotazník

Spätná väzba týkajúca sa pacientovej návštevy a ním využitých služieb môže poskytnúť cenné informácie nielen veľkým zdravotníckym zariadeniam, ale tiež menším klinikám a lekárom so súkromnou praxou. Spýtať sa môžu svojich pacientov napríklad na to, ako boli spokojní:

 • Je vhodné, aby vyplnenie dotazníka zabralo čo najmenej času a aby na seba otázky tématicky naväzovali.
 • Pre zaistenie vyššej návratnosti je dobré ponúknuť za vyplnenie dotazníka odmenu. Môže sa jednať o drobný darček pre každého respondenta, ktorý dotazník vyplní, alebo len pre niekoľko prvých respondentov. O získaní hodnotnejších darčekov sa často rozhoduje losovaním.
 • Pokiaľ ponúkate odmenu za vyplnenie, nezabudnite o tom respondentov informovať, vrátane toho kedy, kde a akým spôsobom bude o pridelení odmeny rozhodnuté.
Online dotazníky

Survio je efektívny dotazníkový systém

Vytvoriť online dotazník

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013