Predstavíme vám Survio: živo a podľa vašich potrieb

Prestaňte váhať, či je Survio PRO to najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť.

Čo si z tejto prezentácie odnesiete?

 • Pochopíte, ako používať Survio PRO na maximum
 • Objavíte skvelé pokročilé funkcie, ktoré vám pomôžu zvýšiť vašu produktivitu
 • Preberieme, ako sa dá Survio PRO upraviť na mieru vašej organizácii
 • Presvedčíte sa, ako Survio PRO dodržiava GDPR a Ochranu osobných údajov
 • Možnosť predĺženého skúšobného trialu, pokiaľ si všetko potrebujete najprv otestovať

Rezervovať ukážku Survio PRO

Rezervovať ukážku Survio PRO
 • GDPR Compliance
 • ISO 27001:2013
 • Capterra Shortlist 2021
 • G2 Leader Winter 2022
Mgr. Marian Mesároš

“Vybrali sme si dotazníkový systém Survio pre realizáciu prieskumov strediska. Dotazníkový systém Survio je jednoduchý na ovládanie a ponúka možnosti spracovania výsledkov, ktoré vyhovujú našim potrebám.”

Mgr. Marian Mesároš

Mgr. Marian Mesároš SNSĽP

Pridaná hodnota pre vás

Martin

Martin Marketér

Ako marketér môžete Survio využiť

 • na meranie spokojnosti zákazníkov a ich lojality
 • na sledovanie záujmu o vaše produkty a stanovenie cien
 • na kontrolu účinnosti distribučných a propagačných kanálov
 • na vyhodnocovanie a plánovanie marketingových kampaní
Daniel

Daniel Podnikateľ

Podnikateľom Survio umožní

 • vykonávať analýzy trhu a zameriavať sa na nové teritóriá/cieľové skupiny
 • merať a porovnávať výkonnosť vašich predajných tímov
 • posilňovať povedomie o produkte / značke
 • sledovať nákupné trendy a skúsenosti vašich zákazníkov
Marie

Marie Personalistka

Personalisti ocenia Survio pri

 • meraní spokojnosti, výkonnosti a lojality zamestnancov
 • posudzovaní vhodnosti uchádzačov o zamestnanie a ich výberu pre osobný pohovor
 • organizovaní vzdelávacích akcií na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
 • zavádzaní opatrení na znižovanie fluktuácie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov
Adam

Adam Štátny úradník

Štátnym úradníkom Survio pomôže

 • rozhodovať sa na základe konkrétnych a relevantných dát
 • kontrolovať efektivitu vynakladaných prostriedkov a hľadať nové investičné príležitosti
 • identifikovať a riešiť problémy, na ktoré poukazuje verejnosť
 • posilňovať občiansku spokojnosť a angažovanosť

Survio má riešenie pre každú situáciu

Rezervovať ukážku Survio PRO

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník

Žiadne kreditné karty.

Rezervovať demo

Digicert