Typy otázok v dotazníku

Typy otázok v dotazníku

Preskúmajte všetkých 19 typov otázok, ktoré môžete použiť pri vytváraní prieskumu v aplikácii Survio.

Chcem to vyskúšať

Typy otázok

Inšpirujte sa metodickými radami, ako správne používať otázky. Správne typy otázok vám poskytnú relevantné údaje na prijatie správnych rozhodnutí alebo zavedenie nových zmien – možno dokonca vo vašej spoločnosti alebo organizácii.

Hviezdičkové hodnotenie

Chcete respondentom uľahčiť odpovede? Potrebujete len informácie o tom, či bolo niečo dobré alebo zlé a ako veľmi dobré alebo zlé? Potom zvoľte hviezdičkové hodnotenie. Respondent si vyberie počet hviezdičiek podľa svojho hodnotenia. Výhodou tejto populárnej otázky je rýchlosť a jednoduchosť. Je to preto, že otázka obsahuje vizuálny prvok, a preto je pre respondenta atraktívnejšia. Skvele sa hodí na vyplnenie práve na mobilných zariadeniach.

Hviezdičkové hodnotenie

Net Promoter Score®

Odmerajte lojalitu svojich zákazníkov pomocou jednoduchej štandardizovanej otázky. Zákazníci hodnotia svoju skúsenosť na stupnici od 0 do 10. Zistíte, koľko máte priaznivcov a kritikov. Tieto informácie môžete ďalej pracovať a doplniť otvorenou otázkou. Net Promoter Score (NPS) je otázka, ktorá sa v biznise používa veľmi často. Je dobré pravidelne merať a vyhodnocovať NPS a sledovať, ako sa hodnota NPS mení v závislosti od zmien, ktoré v spoločnosti vykonáte.

Net Promoter Score®

Jedna odpoveď

Otázka s jednou možnosťou výberu (single choice) je pre vašich respondentov jednoduchá a priamočiara. Takisto je možné ju ľahko analyzovať. Keď spočítate všetky odpovede, bude ich počet rovnaký ako počet respondentov, čo vám umožňuje jednoducho pripraviť koláčové grafy. Takáto otázka sa výborne hodí na otázky, na ktoré chcete jednoznačnú odpoveď, vrátane číselných intervalov, slovných škál (Likertova škála) a podobne. Odpovede nemusíte zobrazovať len pod sebou, ale aj vedľa seba alebo ako rolovacie pole.

Jedna odpoveď

Jedna odpoveď s možnosťou „iné“

Rozšírte otázku typu výber jednej z možností o odpoveď „iné“. Najmä ak si nie ste istý, či ste respondentovi dali k dispozícii všetky možnosti v odpovediach. Tento typ otázky je vhodný na „predbežný prieskum“, v ktorom si otestujete, či ste dotazník navrhli správne a či ho respondenti vyplnili správne. Odpovede uvedené v poli „iné“ potom môžete použiť ako preddefinované odpovede v jednoduchej single choice otázke v skutočnom prieskume.

Jedna odpoveď s možnosťou „iné“

Výber obrázku

Otestujte si grafický koncept. Nechajte rozhodnúť respondentov, ktoré logo, obal, farebný koncept alebo iná grafika sa im páči viac. Využite dva alebo viaceré obrázky, nahrajte ich do otázky a zistite, ktorý variant ľudia najviac preferujú. Otázka typu výber obrázka je viac ilustratívna ako ostatné otázky. Okrem toho tiež zvýši vizuálnu atraktivitu dotazníka.

Výber obrázku

Viac odpovedí

Výber viacerých možností (multiple choice) sa vám bude hodiť najmä vtedy, keď sa budete zákazníka pýtať, čo všetko je dôležité, alebo čo by si prial. Otázka sa ľahko vyhodnocuje a pre respondenta je veľmi intuitívna. Nezabudnite, že počet vašich odpovedí sa nebude rovnať počtu respondentov, pretože každý z nich si môže vybrať jednu a viac odpovedí.

Viac odpovedí

Viac odpovedí s možnosťou „iné“

Rovnako ako pri výbere jedenej z možností môžete aj pri výbere viacerých možností pridať odpoveď „iné“. Predídete tým skresleniu údajov v prípadoch, keď respondent nenašiel svoju odpoveď medzi možnosťami a preto odpovedal náhodne. Nevýhodou však je, že budete musieť jednotlivé textové odpovede vo výsledkoch prečítať a samostatne vyhodnotiť.

Viac odpovedí s možnosťou „iné“

Rozdelenie bodov

Respondent rozdeľuje hodnotu (napríklad body, peniaze, percentá) medzi jednotlivé možnosti. Jeho odpoveď vám poskytne nielen informáciu o tom, čo je pre neho dôležité, ale hlavne informáciu o tom, aké sú dané možnosti dôležité vo vzájomnom porovnaní a o koľko je ktorý dôležitejší. Vždy musí byť rozdelená celá hodnota. Vo výslednom vyhodnotení získate priemerné hodnoty podobne ako u škál, ktoré ukážu, čo je pre respondentov dôležité.

Rozdelenie bodov

Zoradenie

Zoraďovacia otázka umožní podľa priorít zoradiť konkrétne možností odpovedí. Získate poradie jednotlivých možností. Respondent odpovedá veľmi jednoducho presúvaním možností prstom alebo myšou do konečného poradia. Výsledkom je priemerná pozícia každej z možností. Príkladom tejto otázky je napríklad otázka „Aké dôležité sú pre vás tieto parametre pri rozhodovaní o nákupe?“

Zoradenie

Sémantický diferenciál

Sémantický diferenciál môžete použiť na meranie postojov alebo vnímania napríklad nejakého produktu. Pri odpovedi sa respondent prikláňa k jednej z dvoch protichodných hodnôt vyjadrujúcich jeho postoj. Vyhodnotenie sémantického rozdielu je jednoduché. Buď sa zaoberáme odpoveďami jedného respondenta (napríklad jeho profil), alebo priemerom hodnôt všetkých respondentov. Otázka je pre respondentov ľahko zrozumiteľná a jej použitím získate sofistikovaný výsledok. Ak otázku pripravíte správne, získate veľmi dobrý obraz o postojoch vašich respondentov.

Sémantický diferenciál

Matica - jedna odpoveď

Maticová otázka (známa aj ako maticová alebo batériová otázka) je užitočná, ak chcete položiť niekoľko otázok za sebou, pričom tieto majú rovnaké odpovede (typicky Likertova škála). Táto otázka šetrí čas respondentovi, ktorý ju zároveň vníma ako jednu otázku. Vďaka tomu je aj dotazník prehľadnejší. Vyhodnotenie je rovnaké ako pri jednoduchej voľbe (single choice) a veľmi prehľadné, pretože všetky otázky sú usporiadané do jednej výsledkovej tabuľky a grafu, čo vám umožňuje ich jednoduché porovnávanie.

Matica - jedna odpoveď

Matica - viac odpovedí

V prípade typu matice – viacnásobný výber – respondent môže zaškrtnúť viaceré políčka v každom riadku. Všimnite si, že tento typ otázok musí mať svoje odôvodnenie. Tvorcovia dotazníkov niekedy volia tento typ otázok bez toho, aby najskôr zvážili, či je otázka skutočne vhodná na získanie potrebných údajov. Zvážte, či naozaj chcete, aby respondent mohol označiť všetky možnosti v každom riadku matice. Nesprávne použitie vedie k potrebe upraviť údaje a nie je možné použiť automatickú analýzu.

Matica - viac odpovedí

Matica - textové odpovede

Textová matica odpovedí je vhodná pre situácie, keď každý riadok, ktorý môže predstavovať napríklad jednotlivú osobu, priraďuje hodnotenie každému parametru. Napríklad hodnotíte schopnosti (komunikáciu, odbornosť a spoľahlivosť) jednotlivých kolegov a respondent (v tomto prípade kolega) hodnotí napríklad číselne alebo slovne. Tento typ otázky môžete použiť aj pre formulár s formulárovými poľami usporiadanými do jedného stĺpca. V ideálnom prípade by ste ho použili napríklad na dotazníky o udalostiach, kde potrebujete zhromaždiť údaje o účastníkovi.

Matica - textové odpovede

Otvorená textová otázka

Chcete poznať úprimný názor alebo postoj respondenta? Dajte im priestor na vyjadrenie v otvorenom textovom poli. Tieto otázky zvyčajne nemôžete priamo štatisticky vyhodnotiť, ale pomôžu vám lepšie pochopiť, ako respondent uvažuje. Preto je niekedy užitočné kombinovať otvorené a uzavreté otázky. V uzavretej otázke dostanete odpoveď na otázku „čo?“, a potom v otvorenej otázke dostanete odpoveď na otázku „prečo respondent odpovedal práve takto?“

Otvorená textová otázka

Otvorená textová otázka - číslo

Potrebujete odpovede len v číselnom formáte? Otázka s číslom vyzerá rovnako ako bežná otvorená otázka, teda textové pole. Pre túto otázku však môžete nastaviť typ odpovede na číslo a pole v dotazníku vám neumožní zadať nič iné ako číslo. Táto otázka je vhodná, keď chcete zistiť napríklad presný vek alebo počet detí, prípadne iné konkrétne číslo.

Otvorená textová otázka - číslo

Otvorená textová otázka - dátum

Nebojte sa, že respondenti zadajú dátum v rôznych formátoch. Použite typ otázky s dátumom a nechajte respondentov vybrať konkrétny dátum priamo zo zobrazeného kalendára. Dátum sa uloží v jednotnom formáte. Štatistické vyhodnotenie bude potom pre vás oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Otvorená textová otázka - dátum

Otvorená textová otázka - e-mail

Pri zhromažďovaní kontaktných informácií od respondentov vám otázka typu e-mail pomôže zabezpečiť, aby respondenti zadali svoju e-mailovú adresu v správnom formáte. Nezastavte sa len pri získava e-mailovej adresy. Odpovede respondenta spojené s jeho e-mailovou adresou môžete použiť napríklad v e-mailovom marketingu. Nezabudnite však, že e-mailová adresa podlieha ochrane údajov a mali by ste respondentovi oznámiť, ako ju budete spracovávať.

Otvorená textová otázka - e-mail

Otvorená textová otázka - miesto

Pri tejto otázke Survio pripomenie respondentovi, aby vyplnil adresu alebo názov miesta. Ak použijete konkrétny typ otázky, pomôžete respondentovi rýchlo pochopiť, na čo sa pýtate. Vďaka tomu rýchlejšie vyplnia dotazník a vy získate správne informácie.

Otvorená textová otázka - miesto

Vlastný text

Potrebujete do dotazníka zahrnúť nielen otázky, ale aj ďalší text? Aplikácia Survio vám to umožní. Pomocou textu môžete v priebehu vypĺňania dotazníka vysvetliť ďalšie súvislosti a pomôcť respondentovi lepšie sa orientovať v dotazníku. Na predstavenie jednotlivých častí dotazníka môžete použiť text, aby respondent lepšie pochopil, čoho sa týkajú a aký je ich účel. Môžete pridať aj obrázok, aby bol dotazník vizuálne atraktívny a prehľadný.

Vlastný text

Teraz už viete, aké typy otázok môžete v dotazníku použiť. Tak to rovno vyskúšajte!

Vytvoriť dotazník zdarma

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

  • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
  • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
  • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
  • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013