Vytvorenie online dotazníka

Survio je také ľahké, že za pár minút od zostavenia otázok už môžete zbierať odpovede a vidieť výsledky.

Registrujte sa tu

Vložte prosím celé svoje meno.

Vaša e-mailová adresa sa bude používať na prihlasovanie.

Musí obsahovať najmenej 6 znakov. Odporúčame použiť heslo obsahujúce i číslice alebo špeciálne znaky.

Vytvorenie dotazníka

Survio je zadarmo

Ľahká tvorba otázok

Reporting a výsledky

Vytvorenie dotazníka

Vytvorte si vlastný dotazník pomocou našeho spievodcu. Ak patríte medzi typy ľudí, ktorí majú radi všetko dobre zorganizované a usporiadané na svojom mieste a nemáte čas alebo si neviete vytvoriť dotazník, potom ste na správnom mieste.

Samotná tvorba dotazníka je veľmi jednoduchá, takže ju zvládne naozaj každý a zaberie Vám len niekoľko minút. Vytvorenie online dotazníkov je s Survio zadarmo. V prvej fáze si navrhnete otázky, úvodný a záverečný text, zvolíte si vzhľad dotazníka a ako posledné si nastavíte správanie dotazníka.

Potom dotazník rozpošlete vybranej skupine respondentov a ďalšie kroky necháte na nás a na našom systéme, ktorý bude automaticky zbierať a vyhodnocovať odpovede a vytvárať z nich prehľadné tabuľky alebo grafy. Systém Vám tiež bude podávať informácie o návštevnosti dotazníka.

Vytvorte si dotazník. Zadarmo!

Vyskúšajte si Survio ešte dnes