Wpływ zagrożeń migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski

Szanowni Państwo,


jestem studentką studiów magisterskich z zakresu nauk

o bezpieczeństwie. Moim tematem pracy magisterskiej jest „Wpływ zagrożeń migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski”. Głównym celem pracy jest ocena stopnia bezpieczeństwa mieszkańców Polski,

w dobie kryzysu migracyjnego oraz analiza zmian systemowych, w obszarze ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielnie rzetelnych

i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, która pomoże mi zgromadzić niezbędne dane. Uzyskane odpowiedzi przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o realnych zagrożeniach migracyjnych i zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.  

Pragnę podziękować za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa odpowiedzi są dla mnie niezwykle cenne i pomogą mi w dalszych badaniach. 


Aleksandra Kaszewska

 

Rozpocznij ankietę teraz