PLEASE NOTE: This is a survey preview, submitted answers are NOT saved. If you wish to fill the survey out, click here.

Jaké dotaci byste dali přednost?

Survey ended.

Obec Hostišová podává žádosti o dotace na projekty, které chce realizovat v letošním roce. V jednom z dotačních titulů lze zažádat na rekonstrukci chodníků nebo na rekonstrukci komunikací - obě akce nelze. Zastupitelstvo zajímá Váš názor, který projekt má větší prioritu.

Kterému z projektů pro rok 2014 byste dali přednost?
Required answer