.

Survey Kinderdagverblijf de Mheen Diversiteit

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In hoeverre voel je je veilig en geaccepteerd in het team?

Geef aan in hoeverre je je veilig en geaccepteerd voelt in het team.
2

Hoe vaak worden diversiteitskwesties besproken in teamvergaderingen?

Geef aan hoe vaak diversiteitskwesties worden besproken in teamvergaderingen.
3

Wat zou er volgens jou kunnen verbeteren op het gebied van diversiteit binnen het team?

Beschrijf wat volgens jou verbeterd kan worden op het gebied van diversiteit.
4

In hoeverre heeft dit invloed op jouw pedagogisch handelen

Mag het kind, de ouder, de collega zichzelf zijn?
5

Heb je het gevoel dat er sprake is van gelijke kansen binnen het team?

Geef aan of je denkt dat er sprake is van gelijke kansen binnen het team.
6

Welke diversiteitstrainingen of workshops zou je graag zien binnen het team?

Benoem welke soort diversiteitstrainingen of workshops je graag zou willen volgen.
7

In hoeverre voel je je gehoord en begrepen door je collega's?

Geef aan in hoeverre je je gehoord en begrepen voelt door je collega's.
8

Ben je bekend met de diversiteitsbeleid van het kinderdagverblijf?

Geef aan of je bekend bent met het diversiteitsbeleid van het kinderdagverblijf.
9

Zou je meer diversiteit willen zien in het team?

Geef aan of je meer diversiteit zou willen zien in het team.
10

Hoe belangrijk vind je het thema diversiteit binnen het team?

Geef aan hoe belangrijk je het thema diversiteit vindt binnen het team.
11

Wat voor acties zouden volgens jou ondernomen moeten worden om diversiteit te bevorderen binnen het team?

Beschrijf welke acties jij denkt dat ondernomen moeten worden om diversiteit te bevorderen binnen het team.