Badanie satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę i przywiązania organizacyjnego pracowników administracji samorządowej

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

uprzejmie proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwią weryfikację modelu satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę i przywiązania organizacyjnego pracowników samorządowych. Dostarczą informacji jak kształtować te zjawiska i jakie są relacje pomiędzy nimi. Badanie jest anonimowe i poufne.

Proszę o określenie w skali od 1 do 7 stopnia w jakim zgadzacie się Państwo z poniższymi stwierdzeniami, gdzie poszczególne stopnie oznaczają:

1 – zdecydowanie się nie zgadzam,

2 – nie zgadzam się,

3 – częściowo się nie zgadzam,

4 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam,

5 – częściowo się zgadzam

6 – zgadzam się,

7 – zdecydowanie się zgadzam

1 Czuję, że moja kariera stanęła w miejscu i nie ma szansy na dalszy rozwój
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

2 Uczęszczam na kursy i szkolenia, aby wszechstronnie podnosić swoje kwalifikacje
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

3 Mam możliwość rozwoju kariery w moim urzędzie
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

4 Moje zarobki są odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań, do mojego wkładu i efektów pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

5 Jestem zadowolona/y z dodatkowych świadczeń oferowanych przez urząd
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

6 Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez pracodawcę
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

7 Mój przełożony udziela mi zawsze wsparcia koniecznego do efektywnej pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

8 Moje relacje z przełożonym są bardzo dobre
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

9 Przełożony, podejmując decyzję, korzysta z moich opinii, rad i pomysłów
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

10 W moim zespole panuje miła i życzliwa atmosfera
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

11 Moje koleżanki/koledzy z pracy współpracują ze sobą, aby osiągnąć stawiane im cele
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

12 W moim urzędzie panuje zdrowe współzawodnictwo
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

13 Mam dostatecznie dużo informacji, aby dobrze wykonywać swoja pracę
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

14 Informacje na temat najważniejszych zmian w urzędzie są przekazywane pracownikom bardzo szybko
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

15 Kontakty zawodowe z przełożonym są bezpośrednie, bliskie
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

16 W pracy wykorzystuję swoją wiedzę i umiejętności
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

17 W swojej pracy mam jasno zdefiniowane cele
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

18 Mam wpływ na wybór sposobu wykonywania pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

19 Pod bardzo wieloma względami moja praca jest bliska ideału
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

20 Mam świetne warunki pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

21 Jestem zadowolony z pracy (z charakteru wykonywanych zadań)
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

22 Jak dotąd w pracy udawało mi się osiągnąć to, czego chciałem
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

23 Gdybym miał decydować raz jeszcze, wybrałbym tę samą pracę
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

24 W pracy czuję, że rozpiera mnie energia
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

25 W pracy czuję się silny i pełen energii
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

26 Jestem oddany swojej pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

27 Moja praca jest dla mnie natchnieniem
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

28 Kiedy rano wstaję mam ochotę iść do pracy
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

29 Czuję się szczęśliwy kiedy intensywnie pracuję
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

30 Jestem dumny/a z pracy, którą wykonuję
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

31 Jestem pochłonięty/a swoją pracą
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

32 Zapominam się kiedy pracuję
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

33 Sprawia mi przyjemność kiedy mogę pracować w moim urzędzie z ludźmi z zewnątrz
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

34 Urząd, w którym pracuje ma dla mnie duże znaczenie osobiste
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

35 Byłoby mi ciężko odejść z urzędu nawet gdybym chciał
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

36 Wiele zawdzięczam mojemu urzędowi
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

37 Mogę powiedzieć, że czuję się w moim urzędzie jak w rodzinie
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

38 Czuję, że problemy mojego urzędu są rzeczywiście moimi własnymi problemami
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

39 Lepiej byłoby gdyby ludzie większość swojego życia zawodowego wiązali z jedną organizacją
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

40 Sądzę, że odchodząc z urzędu miałbym zbyt mało innych możliwości do wyboru
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

41 Zbyt wiele straciłbym w moim życiu, decydując się teraz na odejście z mojego urzędu
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

42 Jedną z kilku negatywnych konsekwencji odejścia z mojego urzędu mógłby być brak dostępnych możliwości zatrudnienia
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

43 Byłbym bardzo zadowolony gdybym do emerytury mógł pracować w moim urzędzie
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

44 Mam poczucie, że pozostanie z urzędzie jest dla mnie koniecznością
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

45 Nawet gdyby to było dla mnie korzystne, nie czułbym się w porządku odchodząc teraz z urzędu.
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

46 Gdybym dostał ofertę lepszej pracy, czułbym się nie w porządku odchodząc z urzędu
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

47 Urząd zasługuje na to, żebym był wobec niego w porządku
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

48 Jednym z głównych powodów, dla których wciąż pracuję w tym urzędzie, jest wiara w znaczenie lojalności dająca mi poczucie moralnego obowiązku pozostania w urzędzie
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

49 Nie odszedłbym teraz z mojego urzędu, ponieważ mam zobowiązania w stosunku do ludzi, którzy w nim pracują
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

50 Czułbym się winny gdybym teraz odszedł z mojego urzędu
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam

51 Wiek respondenta
Wymagana odpowiedź

52 Płeć
Wymagana odpowiedź

53 Rodzaj Urzędu
Wymagana odpowiedź

54 Staż pracy w urzędzie
Wymagana odpowiedź

55 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

56 Stanowisko
Wymagana odpowiedź