.

Dotazník Mravenčí školka

Věnujte prosím pár minut k vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality služeb Mravenčí školky. 

Dotazník je anonymní, pokud ale chcete uvést své jméno, máte možnost se podepsat u poslední otázky. Získané informace nám poslouží k vyhodnocení spokojenosti s naší školkou a zlepšení kvality našich služeb. Otázky jsou otevřené, proto Vás prosíme o upřímné odpovědi. Dotazník jednoduše odešlete pomocí tlačítka odeslat v jeho závěru. Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

Zabezpečeno
1

Proč jste si na začátku vybrali právě Mravenčí školku?

2

Naplňuje školka vaše očekávání?

(ANO v čem?/ NE v čem?)
3

Čeho si na naší školce ceníte?

4

Jak na Vás působí prostředí naší školky?

(interiér)
5

Jste spokojení s naším přístupem k dětem?

ANO/ v čem? / NE v čem?
6

Jaký výchovný/pedagogický směr je Vám nejbližší?

(Který se snažíte uplatňovat doma?)
7

Jak Vám vyhovuje komunikace z naší strany směrem k Vám rodičům?

(Informace na nástěnce ve školce, mailová komunikace, komunikace na osobní rovině)
8

Sledujete facebook nebo blog naší školky?

9

Jak často sledujete školkový blog?

Dívate se na něj spíše sami nebo s dětmi?
10

Jsou nějaké aktivity, které Vám u nás ve školce chybí?

11

V čem vidíte prostor pro zlepšení?

12

Jak vám vyhovuje provozní doba školky?

13

Jak vám vyhovuje systém svačinek?

14

Chutnají vašemu dítku obědy?

Jste spokojeni s jídelníčkem? (Co byste do něj příp. zařadili?)
15

Jak jste spokojeni s předškolní připraveností dítěte?

(otázka pro rodiče předškoláků)
16

Co je pro vaše dítko ve školce nejzajímavější?

17

Co je pro vaše dítko ve školce nejoblíbenější?

18

Co je pro vaše dítko ve školce nepříjemné?

19

Líbí se Vám mraveništní slavnosti v rámci Koloběhu roku?

Které máte oblíbené?
20

Jaká pomoc při těchto slavnostech je ve vašich silách?

S čím můžete pomoci?
21

Je nějaká slavnost, která pro Vás nemá význam?

22

Něco dalšího co byste nám rádi sdělili?

(Pokud máte chuť se podepsat, učiňte tak u této poslední otázky.)

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.