Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Klima školy - ZŠ a MŠ Morašice - DOTAZNÍK PRO RODIČE

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení rodiče,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vaše názory jsou velmi důležité pro zjištění současného stavu klimatu naší školy.  Výstupy z dotazníků poslouží jako východisko pro inovaci školních vzdělávacích programů a pro zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a podmínek výuky v naší škole. Dotazník můžete vyplnit v papírové podobě a odevzdat ho v průběhu měsíce prosince ve škole do sběrného boxu nebo můžete využít pohodlnější elektronickou verzi, odkaz naleznete na stránkách školy (www.skola-morasice.cz). U každé otázky prosím vyberte jednu odpověď (křížkem, zaškrtnutím), která nejlépe vystihuje Váš názor, případně doplňte text.

Dotazník je určen každému z rodičů. Dotazník prosím vyplňte zvlášť za každé dítě, které navštěvuje naši školu (např. 1 dítě v MŠ, druhé v ZŠ nebo více dětí v ZŠ v různých třídách).

Děkuji Vám za ochotu a pravdivé vyplnění dotazníku, Vaše názory nám pomohou změnit školu tak, aby co nejvíce vyhovovala Vašim požadavkům a zejména potřebám Vašich dětí. Veškeré poskytnuté údaje jsou zcela anonymní.

 

Atmosféra školy je pozitivní.
Povinná odpověď

O dění ve škole mám dostatek informací.
Povinná odpověď

Líbí se mi výzdoba školních prostor.
Povinná odpověď

Ve škole je vždy uklizeno.
Povinná odpověď

Hygienická zařízení školy jsou ve vyhovujícím stavu.
Povinná odpověď

Vybavení školy (nábytek, pomůcky) je dle mého názoru vyhovující.
Povinná odpověď

Mé dítě je spokojeno se stravou ve školní jídelně.
Povinná odpověď

Mám možnost kdykoliv konzultovat s učitelkou záležitosti týkající se mého dítěte.
Povinná odpověď

Z jednání s učitelkou mého dítěte mám vždy dobrý pocit.
Povinná odpověď

Mé dítě má strach z některých učitelek.
Povinná odpověď

S učitelkami svého dítěte jsem spokojen.
Povinná odpověď

Jsem spokojen s nabídkou zájmových kroužků.
Povinná odpověď

Líbí se mi kulturní programy (besídky, vystoupení), které škola pořádá.
Povinná odpověď

Jsem spokojen/a s aktivitami mimo školu (výlety, exkurze, sport. nebo kulturní akce), které pořádá škola pro děti.
Povinná odpověď

Myslím, že mé dítě se bojí některých spolužáků.
Povinná odpověď

Ze způsobu jednání s ředitelkou školy mám dobrý pocit.
Povinná odpověď

Jsem rád/a, že moje dítě chodí do této školy.
Povinná odpověď

Vaše připomínky ke škole, návrhy ke zlepšení rozvoje školy:

Zbývá 1500 znaků

Co můžete a chcete nabídnout škole ve smyslu spolupráce a podpory (sponzorské dary, zprostředkování exkurzí, besed, obnova vybavení, zajištění oprav, spolupráce při pořádání akcí školy, vedení kroužků,...)

Zbývá 1500 znaků

Mé dítě navštěvuje
Povinná odpověď