Využívanie žánrov detského folklóru pri práci s deťmi predškolského veku

Dobrý deň, som študentkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Venujem sa štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky. Veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. V mojej práci sa zaoberám využívaním žánrov detského folklóru pri práci s deťmi predškolského veku. Dotazník je určený učiteľkám a učiteľom  a zaberie Vám maximálne 10 minút.  Údaje v dotazníku sú anonymné a slúžia len na účely výskumu k mojej bakalárskej práci. Ak nie je uvedené inak, uveďte iba jednu možnosť. Pri otvorených otázkach môžete vyjadriť svoj názor. 

Vopred Vám ďakujem!


Spustiť dotazník