.

Obľúbenosť

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Máte obľúbený predmet v škole?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aký je tvoj obľúbený deň v škole ohľadne predmetov?

Vyberte jednu odpoveď
3

Aký je váš obľúbený predmet v škole?

4

Si rád keď je nejaký predmet zastupovaný?

Vyberte jednu odpoveď
5

Chcel by si nejakého učiteľa na predmete vymeniť?

Vyberte jednu odpoveď