.

Onderzoek Verslaglegging (rapporteren) bij MIJ (Internos)

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Heel erg bedankt alvast!

Beveiligd
Enquête vragen:
1

Hoe vaak leest u de rapportages van de thuiszorgmedewerkers?

2

Hoe ervaart u de rapportages over het algemeen?

3

welke specifieke elementen in de rapportages vindt u nuttig of verwarrend?

4

Heeft u ooit onduidelijkheden of vragen gehad naar aanleiding van een rapportage?

5

Welke informatie in de rapportage vindt u het meest waardevol voor uw rol als mantelzorger?

6

Welke verbeteringen zou u willen zien in de manier waarop de rapportages worden opgesteld of gedeeld?

7

Hoe goed worden veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt gedocumenteerd en opgevolgd in de rapportages?