WOJSKA LĄDOWE RP HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentem studiów magisterskich na Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.


Ankieta jest całkowicie anonimowa, a otrzymane wyniki zostaną przetworzone w postaci zbiorowych zestawień statystycznych.


Rozpocznij ankietę teraz