Test specifických kategorií inteligence

Test se zaměřením na komunikační, logicko-matematickou inteligenci a doprovodným sledováním inteligence intra- i interpersonální,

v tomto testu neexistují žádné správné ani špatné odpovědi

Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse