Richtlijn Droge ogen

Geachte Heer / Mevrouw,


De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) is onlangs gestart met ontwikkeling van een Nederlandse evidence-based richtlijn ‘Droge ogen’. Met deze richtlijn wordt beoogd om de kwaliteit van zorg voor mensen met droge ogen te verbeteren. 


Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij ervaren rondom de zorg voor mensen met droge ogen. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnmodules uitgewerkt. 


Graag nodigen we u uit om deze enquête in te vullen. Deelnemen kan anoniem en kost ongeveer 3 minuten.

 

De enquête is in te vullen tot uiterlijk 28 september 2022.

 

Heel hartelijk dank. 

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023