Problematyka występowania upadków pacjentów w szpitalach w Polsce w świetle opinii fizjoterapeutów

Szanowni Państwo,

serdecznie proszę o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej występowania upadków pacjentów w szpitalach w Polsce, w świetle oceny osób wykonujących zawód Fizjoterapeuty. Ankieta prowadzona jest w ramach projektu badawczego dotyczącego prewencji upadków pacjentów. Badanie ma przyczynić się do lepszego poznania tego problemu i podjęcia działań o charakterze systemowym, które pozwolą na redukcję zjawiska upadków pacjentów.

Z góry dziękuje za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.

W imieniu zespołu badawczego

dr Marcin Mikos

1 Proszę o zaznaczenie płci
Wymagana odpowiedź

2 Staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty:
Wymagana odpowiedź

3 Główne miejsce pracy:
Wymagana odpowiedź

4 Czy Pani/Pana zdaniem upadki pacjentów w szpitalach w Polsce to:
Wymagana odpowiedź

5 Proszę wskazać, na których oddziałach szpitalnych Pani/Pana zdaniem występuje ryzyko upadku pacjenta
Wymagana odpowiedź

brak ryzyka upadku
niskie ryzyko upadku
srednie ryzyko upadku
wysokie ryzyko upadku
oddział intesywnej terapii
oddział chirurgii ogólnej
oddział ortopedii
oddział rehabilitacji
oddział neurologii
oddział kardiologii
oddział chorób wewnętrznych
oddział geriatrii
oddział chorób zakaznych
oddział covid
oddział ginekologii i połoznictwa
oddział pediatrii
oddział neonatologii
szpitalny oddział ratunkowy/izba przyjęć

6 Prosze wskazać, miejsca w szpitalach w których wystepuje ryzyko upadku pacjenta
Wymagana odpowiedź

brak ryzyka upadku
niskie ryzyko upadku
Średnie ryzyko upadku
Wysokie ryzyko upadku
sala chorych
toaleta
łazienka
korytarz
blok operacyjny

7 Jaka była liczba Pani/Pana pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doznali upadku w szpitalu
Wymagana odpowiedź

8 Jakie są Pani/Pana zdaniem główne przyczyny upadków pacjentów w szpitalach
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
NIE WIEM
Niedobór liczby pielęgniarek
Niedobór liczby fizjoterapeutów
Zły stan techniczny infrastruktury w szpitalach
Brak kultury bezpieczeństwa w szpitalach
Brak edukacji pacjentów w zakresie prewencji upadków
Brak edukacji personelu medycznego
Wypalenie zawodowe personelu medycznego
Niedofinansowanie ochrony zdrowia

9 Czy Pana/Pani zdaniem fizjoterapeuci w Polsce są włączeni w działania prewencyjne zapobiegające upadkom pacjentów w szpitalach
Wymagana odpowiedź

10 Czy na obecnym etapie pracy w zawodzie fizjoterapeuty jest Pan/Pani wystarczająco przygotowany do prowadzenia działań zawodowych z pacjentami mającymi na celu zapobieganie upadkom pacjentów w szpitalach
Wymagana odpowiedź

11 Które z aktywności zawodowych fizjoterapeuty Pani/Pana zdanie mają najistotniejsze znaczenie w prewencji upadków pacjentów w szpitalach
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
NIE WIEM
Diagnostyka funkcjonalna pacjenta
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Masaż leczniczy
zlecanie wyrobów medycznych
Dobór wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta
Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi
prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej
Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii
Nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności