.

Vybrané aspekty klitik: šplhání a haplologie

Dobrý den, mé jméno je Nicole Spodenejková. Jsem studentka třetího ročníku oboru Český jazyk a literatura na FF MU a budu velmi ráda pokud věnujete několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku k mé bakalářské práci na téma Vybrané aspekty klitik: šplhání a haplologie. Pro zodpovězení tohoto dotazníku není nutná znalost dané problematiky. 

Zabezpečeno
Instrukce k vyplnění dotazníku: 1) Vyplňte prosím všechny otázky. 2) Při zodpovídání otázek se neorientujte na nalezení nejvíce gramaticky správné věty, ale na to, do jaké míry se Vám věty zdají přijatelné/nepřijatelné. 3) Každou větu hodnotíte zvlášť s ohledem na kontext otázky. 4) Přijatelnost každé varianty věty hodnotíte pouze na škále 1 až 5, nevolíte čísla nižší ani vyšší. 5) Otázky prosím zodpovídejte velmi pečlivě a pečlivě čtěte zadání.
1

Uveďte Váš věk:

Vyberte jednu odpověď
2

Uveďte kraj, v němž jste byli narozeni či kraj, ve kterém dlouhodobě pobýváte. Pokud jste student, který pochází z jiného kraje, než je ten kraj, v němž studujete, uveďte prosím oba tyto kraje a uveďte, který je který.

3

Kontext otázky: Mám kamarádku Markétu a všichni víme, že je zamilovaná do našeho dalšího kamaráda Pavla. Napsala mu dopis, o kterém všichni víme, mnohokrát jsme ho četli a mnohokrát jsme o něm mluvili. Markéta dlouho váhala, zda mu dopis dát. Včera se konečně rozhodla a dopis mu dala. Náš společný kamarád Lukáš přiběhl do naší pracovny a informuje nás o této skutečnosti následujícími slovy:

Na škále od jedné do pěti rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.2 :1 =přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Markéta se mu ho osmělila dát.
0
0
20
Markéta se osmělila mu ho dát.
0
0
20
Markéta se mu osmělila ho dát.
0
0
20
Markéta se ho osmělila mu dát.
0
0
20
4

Kontext otázky: Pavel dopis přijal a s Markétou se dohodli na rande. Než k tomu ale dojde, je Markéta strašně nervózní a prosí všechny svoje kamarády o pomoc. Lukáš trvá na tom, že se Markéta musí nalíčit, jinak s ní Pavel okamžitě přestane mluvit. Pak je tu Kamila, která zase tvrdí, že by se Markéta na rande líčit neměla. Markéta to dlouho zvažovala a nakonec se přiklonila k Lukášovým argumentům a:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám tyto varianty vět zadní přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.2 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
včera se slíbila nalíčit.
0
0
20
včera se slíbila, že nalíčí.
0
0
20
včera slíbila, že nalíčí se.
0
0
20
včera slíbila, že se nalíčí.
0
0
20
5

Kontext otázky: Lukáš prosil Pavla o pomoc se stěhováním. Pavel je šikovný, nejen, že mu pomohl s přenášením těch nejtěžších věcí, ale dokonce mu půjčil i auto.

Rozhodnete, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.2 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Lukáš za tu pomoc mu byl vděčný.
0
0
20
Lukáš za tu pomoc byl mu vděčný.
0
0
20
Lukáš mu za tu pomoc byl vděčný.
0
0
20
Lukáš mu byl za tu pomoc vděčný.
0
0
20
6

Kontext otázky: Pavel se rozhodl kandidovat do akademického senátu. Lukáš a Petr, ačkoli s Pavlem nesdílí názory politické a také většinu jiných názorů, se po dlouhých a úmorných debatách o stavu společnosti náhle rozkmotřili. Petr se rozhodl, že Pavla nepodpoří, zatímco Lukáš rozhodl konat jinak.

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.2 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Lukáš se ho rozhodl podpořit.
0
0
20
Lukáš rozhodl se podpořit ho.
0
0
20
Lukáš se rozhodl podpořit ho.
0
0
20
Lukáš rozhodl se ho podpořit.
0
0
20
7

Kontext otázky: Lukáš velmi rád uzavírá sázky. Nedávno se vsadil s Markétou, že přeplave Brněnskou přehradu. V polovině ho ale naštěstí vylovila loď Dalas a sám musel uznat, že prohrál. Dlouho se trestu vzpouzel, ale slovo dalo slovo a:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.15 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelní, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
se Lukáš oholil.
0
0
15
Lukáš oholil se.
0
0
15
Lukáš se oholil.
0
0
15
8

Kontext otázky: Pavel je perfekcionista a nesnáší nedostatky v oblečení a ve vzhledu. Petr byl v šoku, když nám hlásil, že Pavel neočekávaně vtrhl k němu domů a neodbytně mu přikazoval:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné? Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.15 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Zašij si ponožky.
0
0
15
Ponožky zašij si.
0
0
15
Si zašij ponožky.
0
0
15
9

Kontext otázky: Pavlův a Markétin románek narazil na jisté obtíže. Markéta je vyhýbavá, Pavel je zoufalý a postupně pláče na ramenou všech svých přátel. Opakuje, že neví, kde udělal chybu a proč ho Markéta nechce. Pavel stále po Markétě touží a říká:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.2 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Stále se snažím získat si její přízeň.
0
0
20
Stále se si snažím získat její přízeň.
0
0
20
Stále se snažím získat její přízeň.
0
0
20
Stále si snažím získat její přízeň.
0
0
20
10

Kontext otázky: Markéta je ledová královna a všem nám znovu a znovu do úmoru opakuje, jak Pavlovi odpovídá na všechny jeho prosby a ujišťování. Odpovídá na ně následujícím způsobem: To…:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. V tomto případě buďte obzvlášť pozorní, protože Markéta chce sdělit, že to Pavel si s ní chtěl hrát. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.15 :1 = přijatelné, 2 spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 absolutně nepřijatelné
ty (j)si si chtěl hrát.
0
0
15
ty jsi chtěl hrát.
0
0
15
ty si chtěl hrát.
0
0
15
11

Kontext otázky: Já jsem se do románku mezi Pavlem a Markétou taky zapojila, byla jsem na Lukášově straně a chtěla jsem, aby se Markéta na rande s Pavlem nalíčila. Kamila, moje nejlepší kamarádka, to považovala svým způsobem za zradu na našem přátelství. Děsím se, protože vím, že:

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. V tomto případě buďte obzvlášť pozorní, protože já chci sdělit, že Kamila mi slíbila, že mi to vrátí. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.15 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = absolutně nepřijatelné
Kamila mi slíbila mi to vrátit.
0
0
15
Kamila mi mi to slíbila vrátit.
0
0
15
Kamila mi to slíbila vrátit.
0
0
15
12

Kontext otázky: Lukáš a Kamila diskutují Markétiny přednosti a nedostatky. Všichni vědí, že Lukáš si myslí, že jakékoli nedostatky v základních matematických dovednostech jsou zásadní pro život a že bez nich by Markéta neobstála v reálném světě (o němž má Lukáš dost specifickou představu). Kamila zná Markétu od malička a proto je schopna odpovídat i na nejzáludnější Lukášovy dotazy, ba dokonce – znajíc Markétu i Petra od školky – je schopna rychle navrhnout řešení věcí, které Lukáš vnímá jako ‚nedostatky‘.

Rozhodněte, do jaké míry se Vám zdají tyto varianty vět přijatelné/nepřijatelné. Berte prosím v úvahu návaznost odpovědí na kontext otázky. NA ČÍSLENÉ ŠKÁLE VŽDY VOLTE POUZE ČÍSLA V ROZMEZÍ 1 AŽ 5, NIKOLI MÉNĚ ČI VÍCE.
Rozdělte 0.15 :1 = přijatelné, 2 = spíše přijatelné, 3 = nevím, 4 = spíše nepřijatelné, 5 = nepřijatelné
Lukáš: Umí Markéta násobilku? Kamila: Ne, ale Petr by ji ji mohl rychle naučit. (HODNOTÍTE POUZE TO, CO ŘÍKÁ KAMILA)
0
0
15
Lukáš: Umí Markéta násobilku? Kamila: Ne, ale Petr by ji to mohl naučit rychle. (HODNOTÍTE POUZE TO, CO ŘÍKÁ KAMILA)
0
0
15
Lukáš: Umí Markéta násobilku? Kamila: Ne, ale Petr by ji mohl naučit rychle. (HODNOTÍTE POUZE TO, CO ŘÍKÁ KAMILA)
0
0
15