Letná firemná akcia 2024

Prosím o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka k letnej firemnej akcii, ktorá sa plánuje predbežne na 7.-9.6.2024. Termín ešte nie je fixne stanovený, hľadáme voľný areál, nakoľko v Horní Bečvě je už tento rok plno. 

Spustiť dotazník