Kontrolní činnost v oblasti havarijní a krizové připravenosti

Dobrý den,

Jmenuji se Eliška Trefilová, a jsem studentkou VŠB-TUO, fakulty bezpečnostního inženýrství oboru ochrany obyvatelstva a krizového managementu.

Ráda bych Vám poděkovala za čas věnovaný vyplňováním tohoto dotazníku, který slouží jako součást mé bakalářské práce na téma kontrolní činnost v oblasti havarijní a krizové připravenosti.

Cílem tohoto výzkumu je získat vaše cenné názory, postoje a zkušenosti v této oblasti. Vaše odpovědi jsou pro mou práci neocenitelné a pomohou mi lépe porozumět problematice a navrhnout vhodná doporučení, kterými se v této práci zabývám.

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a budou použity pouze k navrhovaným doporučením. 

Spustit dotazník teď