Formularz zgłoszeniowy do udziału w badaniu "Psychologiczne wyznaczniki postaw społecznych wobec osób skazanych za popełnienie czynu pedofilnego"

Dziękuję, że zdecydował_ś się zgłosić chęć swojego uczestnictwa w badaniu "Psychologiczne wyznaczniki postaw społecznych wobec osób skazanych za popełnienie czynu pedofilnego".


Przed Tobą kilka pytań, które składają się na proces rekrutacji do badania. Proszę o poświęcenie kilka minut na wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiedzi, które udzielisz na poniższe pytania pozwolą zweryfikować, czy spełniasz kryteria uczestnictwa w badaniu oraz czy możesz zostać włączon_ do badania właściwego.


Po zakwalifikowaniu do właściwego badania otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail indywidualny, jednorazowy link do badania (ankiety internetowej).


W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail: pbejer.pracadoktorska@gmail.com

Rozpocznij ankietę teraz