.

Klanttevredenheidsonderzoek Weggeefwinkel Oosterparkwijk

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête weggeefwinkel Oosterparkwijk
1

Wat is voor u de betekenis van de weggeefwinkel in de Oosterparkwijk?

Kies de optie die het beste uw mening weergeeft.
2

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de weggeefwinkel?

Geef een beoordeling op basis van uw ervaring, waarbij 1 staat voor onbereikbaar en 10 voor zeer bereikbaar.
3

Wat haalt u persoonlijk uit een bezoek aan de weggeefwinkel?

Geef uw persoonlijke ervaringen en voordelen die u heeft verkregen door het bezoeken van de weggeefwinkel.
4

Op welke manier zou de weggeefwinkel meer mensen kunnen bereiken?

Denk na over mogelijke strategieën of verbeteringen die kunnen helpen om een breder publiek te bereiken.
5

Ervaart u een drempel om de weggeefwinkel te bezoeken? Zo ja, wat is deze drempel?

Beschrijf eventuele obstakels of gevoelens die u ervan weerhouden om de weggeefwinkel te bezoeken, zoals schaamtegevoelens.
6

Bent u op de hoogte van de verschillende diensten die de weggeefwinkel biedt?

Geef aan of u bekend bent met alle soorten hulp en ondersteuning die de weggeefwinkel aanbiedt.
7

Hoe heeft de weggeefwinkel bijgedragen aan uw gemeenschap?

Beschrijf op welke manier de weggeefwinkel een positieve impact heeft gehad op uw directe omgeving of de Oosterparkwijk in het algemeen.
8

Zou u de weggeefwinkel aanbevelen aan anderen?

Overweeg of u de weggeefwinkel zou aanraden aan vrienden, familie of buren en waarom.
9

In hoeverre vindt u dat de weggeefwinkel voldoet aan de behoeften van de gemeenschap?

Beoordeel in hoeverre de weggeefwinkel erin slaagt om te voorzien in de behoeften van de Oosterparkwijk.
10

Heeft u suggesties om de weggeefwinkel te verbeteren?

Doe voorstellen voor mogelijke verbeteringen of nieuwe initiatieven die de weggeefwinkel nog effectiever kunnen maken.