Dotazník spokojenosti zaměstnanců

Vážená paní, vážený pane,


jsem studentkou na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde píši Diplomovou práci na téma: "Vyhledávání a výběr zaměstnanců ve vybrané organizaci". Ráda bych Vás požádala o několik minut svého času k vyplnění anonymního dotazníku. Získané údaje budou zpracovány pouze hromadně a získané výsledky budou sloužit jako podklad pro vypracování praktické části mé diplomové práce. 


Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.


Bc. Kateřina Mrázová

Spustit dotazník teď