Wpływ Shinrin Yoku na samoocenę osób dorosłych

Wypełnij, proszę, poniższy kwestionariusz. Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Są tylko szczere – i tylko takie mają dla mnie wartość. Badanie jest anonimowe i powinno zająć nie więcej niż 7 minut. Z góry dziękuję za poświęcony czas. Badania wykorzystane zostaną w pracy magisterskiej Katarzyny Ziomek na uczelni AHNS w Radomiu, kierunek - psychologia wychowawcza.

Rozpocznij ankietę teraz