Podocentrum Alkmaar patiënttevredenheidsonderzoek

Geachte Heer / Mevrouw,

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de therapeuten te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten.

Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt.

De vragenlijst bestaat uit vragen over het contact en de behandelingen bij de therapeut die u (of uw kind) recent hebt bezocht. Wanneer u (of uw kind) bij verschillende therapeuten onderbehandeling bent geweest, houdt u dan de therapeut in gedachten die u (of uw kind) het laatst heeft bezocht of nu bezoekt. Betrek bij de antwoorden geen andere behandelingen dan die van de therapeut.

Beantwoord alle vragen door de vakjes aan te klikken of tekst in te typen.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023