Mukowiscydoza

Ankietę tę kieruję do osób chorych na mukowiscydozę. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, natomiast uzyskane informacje zostaną wykorzystane przeze mnie wyłącznie do celów badawczych. Proszę przeczytać każde pytanie i zaznaczyć jedną odpowiedź, następnie wpisać ją w karcie odpowiedzi. Bardzo proszę postarać się odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania, na tyle szczerze, na ile to możliwe

Wiek:

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:ekst pytania...
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Aktywność zawodowa:
Wymagana odpowiedź

Wiek, w którym postawiono u Pani/Pana diagnozę mukowiscydozy:
Wymagana odpowiedź

Wiek, w którym wystąpiły pierwsze objawy mukowiscydozy:
Wymagana odpowiedź

Czy w rodzinie zdarzały się przypadki choroby?
Wymagana odpowiedź

Kiedy trafił(a) Pani/Pan do fizjoterapeuty (okres od wykrycia choroby)?
Wymagana odpowiedź

Z jakich zabiegów oraz ćwiczeń Pani/Pan korzysta (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?
Wymagana odpowiedź

Tutaj wpisz tekst pytania...
Wymagana odpowiedź

Ile razy w tygodniu spotyka się Pan/Pani z fizjoterapeutą na ćwiczenia i zabiegi?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu zajmują Panu/Pani jednorazowo ćwiczenia i zabiegi fizjoterapeutyczne?.
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan rolę fizjoterapii w leczeniu mukowiscydozy?
Wymagana odpowiedź

Czy często z racji swojego schorzenia przebywa Pani/Pan w szpitalu?
Wymagana odpowiedź

Jak Pani/Pana zdaniem mukowiscydoza wpływa na jakość Pani/Pana życia?
Wymagana odpowiedź

Czy zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiają Pani/Pana jakość życia?
Wymagana odpowiedź

Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc osób bliskich?
Wymagana odpowiedź