Powered by

FUNDUSZ SOŁECKI 2021

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Odpowiedzi proszę zaznaczać za pomocą gwiazdek, gdzie 1 oznacza "najmniej przydatne", natomiast 10 "najbardziej przydatne".

Ankieta wypełniona anonimowo oraz przez osobę niebędącą mieszkańcem Skidzinia zostanie odrzucona automatycznie.

Rozpocznij ankietę teraz