.

Plany na przyszłość po plastyku

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy planujesz studia?

Wybierz odpowiedź
2

Jeśli tak, jaki kierunek studiów cię interesuje?

Wskaż swoje preferencje
3

Na jakim poziomie chciałbyś ocenić swoje umiejętności plastyczne?

Oceń na skali od 1 do 10
4

Czy myślisz o podjęciu pracy jako artysta?

Wybierz odpowiedź
5

Czy masz już jakieś konkretne plany zawodowe po liceum plastycznym?

Opisz swoje plany lub pomysły