Účinky influencerskej reklamy na spotrebiteľa

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu následujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník teraz