Club van 49 – Enquête Mobiliteit

1 1 Van de totale CO2-uitstoot van uw organisatie in 2018, hoeveel procent kwam voor rekening van mobiliteit?
Vereist antwoord

50 tekens resterend

2 Toelichting (niet verplicht)

1500 tekens resterend

3 Is dit percentage een schatting of weet u het precies?
Vereist antwoord

4 Neemt uw organisatie op dit moment al maatregelen om de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot te reduceren?
Vereist antwoord

5 Welke maatregelen om de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot te reduceren zijn volgens u het meest kosteneffectief? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

6 Welke maatregelen om de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot te reduceren zijn volgens u het meest haalbaar in de praktijk, binnen nu en 2030? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

7 Wat zijn voor uw organisatie de grootste belemmeringen om de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot terug te dringen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

8 Kiest uw organisatie bij de aanschaf van nieuwe bedrijfswagens (bestelbussen en/of personenauto's) bewust voor de meest energiezuinige variant?
Vereist antwoord

9 Als uw organisatie beschikt over bestelbussen, wat is dan hun gemiddelde verbruik?
Vereist antwoord

10 Hoe bereid zijn uw collega's om hun rijgedrag aan te passen?
Vereist antwoord

11 Hoe hard rijdt u zelf als 130 km per uur is toegestaan?
Vereist antwoord

12 Vindt u dat reductie van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot vooral moet worden afgedwongen met wet- en regelgeving? Of moet dit meer vanuit bedrijven en individuen zelf komen?
Vereist antwoord

13 Welke vragen op het gebied van mobiliteit zou u graag op 23 mei in de bijeenkomst van de Club van 49 beantwoord willen zien?

1500 tekens resterend

14 Is uw organisatie lid van de Club van 49?
Vereist antwoord

15 Uw gegevens (niet verplicht): naam, bedrijf, telefoon, e-mail

1500 tekens resterend

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

www.clubvan49.nl