.

Sociální práce v oblasti bydlení s lidmi v konfliktu se zákonem

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Sociální práce v oblasti bydlení s lidmi v konfliktu se zákonem
1

1. Daří se vám po propuštění z výkonu trestu najít vhodné bydlení?

2

2. Jak byste ohodnotil/la svou zkušenost s pomocí při hledání bydlení ze strany sociálního pracovníka?

vyberte jednu odpověď
3

3. Kolik je vám let?

uveďte číslem
4

4. Kolikrát jste po propuštění z výkonu trest pociťoval/la úzkost, či jiné psychické problémy kvůli problémům s bydlením?

uveďte číslem
5

5. Kolikrát jste po propuštění z výkonu trestu žádal/la o pomoc při hledání bydlení?

uveďte číslem