Wysyłam Ankieta...

Logo

"Koniec imprezy"- kampania społeczna

Szanowni Państwo,

Ankieta kierowana jest do osób w wieku 20 - 35 lat. Ma na celu sprawdzenie reakcji na treści przekazane w trakcie kampanii, w tym w udostępnionych spotach. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 5 min.

Czy uważasz, że rozwód rodziców ma wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka?

np. powielanie złych wzorców w dorosłym życiu; niepowodzenia w dorosłym życiu...

Czy uważasz, że powodem niepowodzeń może być bagaż doświadczeń wyniesionych z dysfunkcyjnego domu?

dysfunkcyjny dom to np.: rozpad rodziny, alkoholizm, przemoc domowa, podejmowanie ryzyka, nieodpowiedzialność...

Czy uważasz, że rozpad rodziny może skutkować zachowaniami przestępczymi u dzieci?

50

Czy Twoim zdaniem przynależność do grup przestępczych, nadużywanie narkotyków czy alkoholu, ma wpływ na rozpad więzi rodzinnych?

50

Zaznacz w jakim stopniu kampania wpłynęła na Twoje przekonania nt. więzi i relacji rodzinnych

Brak wpływu
Raczej mały
Średni
Znaczny
Bardzo duży
Podejmowanie ryzyka, nieodpowiedzialność prowadzą do rozpadu więzi rodzinnych
Używki: alkohol, narkotyki, dopalacze prowadzą do rozpadu więzi rodzinnych
Przynależność do grup przestępczych prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych
Złe wzorce, patologiczne zachowania prowadzą do wejścia na drogę przestępczości w dorosłym życiu
Brak miłości, poczucia bezpieczeństwa i troski prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych
Brak miłości, poczucia bezpieczeństwa i troski prowadzi do wejścia na drogę przestępczości w dorosłym życiu

Czy Twoi rodzice są w związku małżeńskim?

50

Płeć

Wiek

Zaznacz odpowiedni przedział wiekowy

Status związku

50

Czy masz dzieci?

50

Czy zamierzasz zawrzeć związek małżeński?

Jeżeli nie zamierzasz zawierać związku małżeńskiego, proszę uzasadnij swój wybór

500

KLIKNIJ TUTAJ - SPECJALNIE DLA CIEBIE SŁOWO OD BORIXONA!

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Stwórz swoją własną! To proste i całkowicie za darmo.

Dla łatwego ropoczęcia skorzystaj z więcej niż 100 szablonów.
Twoja ankieta będzie dostosowana do popularnych przeglądarek i urządzeń przenośnych.
Szybko uzyskaj odpowiedzi na różne pytania.
Stwórz ankietę za darmo

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.