Intervisie

Wij willen meer zicht krijgen op hoe de intervisiegroepen lopen en of er nog verbetermogelijkheden zijn. 'Wij' zijn aan aantal intervisieleiders die willen kijken of we de intervisie kunnen verbeteren waar nodig.

Enquête starten