Kwestionariusz pomiaru kultury bezpieczeństwa

Kwestionariusz do pomiaru kultury bezpieczeństwa

opracowany przez M. Milczarek CIOP-PIB. 


Dzień dobry, 

Przygotowuję pracę dyplomową na temat „Analiza Kultury Bezpieczeństwa w szkołach średnich m.st. Warszawy"

Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi właściwie Państwa zdaniem charakteryzującej każde z opisanych zagadnień. To bardzo istotne dla utrzymania wartości pracy aby odpowiedzi były szczere i zgodne z Państwa poglądem. Kwestionariusz jest dobrowolny i anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. 

Rozpocznij ankietę teraz