O aké destinácie majú záujem mladí ľudia vo veku 20-30 rokov?

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník